VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg HVZ 2023

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR en ASTMA. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren HVZ. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

HVZ Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memo code

Omschrijving

524

KREA O MK

kreatinineklaring

542

LDL B

LDL-cholesterol

1739

ROOK AQ

roken

1744

RRSY KA

systolische bloeddruk

2413

HVCB KZ

controlebeleid preventie HVZ

2414

HVRZ KZ

reden geen programmatische zorg (prev. HVZ)

2659 RRGS KA MH gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting)

2683

LDLD B

LDL-cholesterol direct

2815

CVHB KZ

Hoofdbehandelaar CVRM

3326 RRS7 KA MH gem.syst. bloeddruk (5-7 dg thuismeting)

3239

NNGB AQ

lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen

3336 RR3S KA gemid. syst. bloeddruk (30 min.meting)

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

3826 NHDL B non-HDL cholesterol
3830 CVKZ KZ Deelname ketenzorgprogramma CVRM
3832 OZKZ AZ deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg
3907 EGFC O FB eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3908 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3934 RCNS UN FB risicocat. door nierschade (Stndrd 2018)
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017
4013 ROST AQ rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

HVZ ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocardinfarct  

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte  

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA  

K90.02

Intracerebrale bloeding

K90.03 Cerebraal infarct
K91 Atherosclerose 

K92.01

Claudicatio intermittens

K99.01

Aneurysma aorta

T90.2

Diabetes mellitus type 2

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

HVZ ATC Codes

ATC code

Omschrijving

C10A

Lipidenverlagende middelen

C10BA

HMG CoA reductase inhibitors icm andere lipidenverlagende middelen

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC code index 2015 van de WHO.

HVZ Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totaal aantal vaste, actieve ingeschreven patiënten

 

2

patiënten bekend met HVZ EN niet bekend met DM2

 

Teller

Aantal pt. bekend met HVZ in de praktijkpopulatie en GEEN T90.02

K74 of K75 of K76 of K89 of K90.02 of K90.03 of K91 of  K92.01 of K99.01 EN GEEN T90.02

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% HVZ patiënten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

2815, CVHB KZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

4

% HVZ patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

2815, CVHB KZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

5

% HVZ patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts én NIET in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde ICPC bij HVZ en GEEN T90.02 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48
EN 3830, CVKZ antw. 2

OF (indien van toepassing) 3832, OZKZ, antw. 1

Noemer

Teller indicator 4

 

6

% HVZ patiënten in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts én in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde ICPC bij HVZ en GEEN T90.02 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48
EN 3830, CVKZ antw. 1

EN GEEN (indien van toepassing) 3832, OZKZ, antw. 1

Noemer

Teller indicator 4

 

7

% HVZ patiënten HEEL jaar in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥ 12mnd én in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde ICPC bij HVZ en GEEN T90.02 ≥ 12mnd 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48 ≥ 12mnd
EN 3830, CVKZ antw. 1 

EN startdatum episode/bepaling ≥ 12mnd

Noemer

nvt

 

8 % HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode  
Teller Aantal pt. waarvan systolische bloeddruk is bepaald in afgelopen 12 mnd 1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336,RR3S KA
Noemer Patiënten heel jaar in zorgprogramma  

9

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger bij wie de systolische bloeddruk is bepaald in meetperiode

 

Teller

Aantal pt. waarvan systolische bloeddruk is bepaald in afgelopen 12 mnd. én ≤70 jaar

Leeftijd ≤ 70 jr

1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336,RR3S KA

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma én ≤70 jaar

 

10

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger bij wie de bloeddruk is gemeten met een adequaat gereguleerde bloedruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten)

 

Teller

Aantal pt. waarvan systolische bloeddruk is bepaald in afgelopen 12 mnd. én ≤70 jaar én (RRSY KA≤140 of RRS7 KA MH ≤135 of RRGS KA MH ≤130 of RR3S KA≤135 of RRSY KA MH≤135).

Leeftijd ≤70 jr

1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336,RR3S KA

Noemer

Teller indicator 8

 

11

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger bij wie LDL is bepaald

 

Teller

Aantal pt. waarvan LDL is bepaald én ≤ 70 jaar

542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL B

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

12

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger bij wie LDL is bepaald met gereguleerd LDL 

 

Teller

Aantal pt. in HVZ zorgprogramma ≤ 70 jaar met gereguleerd LDL 

542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l of non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 3,4 mmol/l

Noemer

Teller indicator 11

 

13

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger en streng gereguleerd LDL

 

Teller

Aantal pt. in HVZ zorgprogramma ≤ 70 jaar met streng gereguleerd LDL 

542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 1,8 mmol/l of non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l

Noemer

Teller indicator 11

 

14

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit ooit is gemeten

 

Teller

Aantal pt. waarvan de rookstatus is bepaald in afgelopen 12 mnd. of waarbij "nooit/exroker" laatste bepaling ooit

1739, ROOK AQ OF 1739, ROOK AQ, antw. 3 OF 4013, ROST AQ OF 4013, ROST AQ, antw. 647 of antw. 646

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

15

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode, die roken

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus is 'ja'

1739, ROOK AQ, antw. 1 OF 4013 ROST AQ antw. 644

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie rookstatus bekend is

 

16

% HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is gemeten in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. met eGFR gemeten in het afgelopen jaar

524, KREA MK of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma