VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg VVR 2023

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR en ASTMA. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren VVR. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

VVR Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memo code

Omschrijving

524

KREA O MK

kreatinineklaring

542

LDL B

LDL-cholesterol

1739

ROOK AQ

roken

1744

RRSY KA

systolische bloeddruk

2223

RHVZ KQ FB

risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2007

2659 RRGS KA MH gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting)

2683

LDLD B

LDL-cholesterol direct

2815

CVHB KZ

hoofdbehandelaar CVRM

3239

NNGB AQ

lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen

3241

RH12 KQ

risico HVZ volgens richtlijn CVRM 2012

3326 RRS7 KA MH gem.syst. bloeddruk (5-7 dg thuismeting)
3336 RR3S KA gemid. syst. bloeddruk (30 min.meting)

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

3826 NHDL B non-HDL cholesterol
3830 CVKZ KZ Deelname ketenzorgprogramma CVRM
3907 EGFC O FB eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3908 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3934 RCNS UN FB risicocat. door nierschade (Stndrd 2018)
3953 RH19 KQ risico HVZ volgens richtlijn CVRM 2019
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017
4013 ROST AQ rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

VVR ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

HVZ episode:

 

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocardinfarct  

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte  

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA  

K90.02

Intracerebrale bloeding

K90.03 Cerebraal infarct
K91 Atherosclerose 

K92.01

Claudicatio intermittens

K99.01

Aneurysma aorta

K86

Hypertensie zonder orgaanschade

K87

Hypertensie met orgaanschade

T90.2

Diabetes mellitus type 2

T93

Vetstofwisselingsstoornis(sen)

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

VVR ATC Codes

ATC code

Omschrijving

C02

Antihypertensiva

C03

Diuretica

C07

Beta blokkers

C08

Calcium antagonisten

C09

Middelen aangrijpend op de renine angiotensine

C10

Lipideverlagende middelen

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de WHO ATC index 2015 van de WHO.

VVR Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totaal aantal vaste, actieve ingeschreven patiënten

 

2

patiënten bekend met VVR EN niet bekend met DM2 of HVZ

 

Teller

Aantal pt. met verhoogd vaatrisico (VVR) én GEEN HVZ én GEEN DM

(ICPC K86 met ATC C02, C03, C07, C08 en/of C09) OF (ICPC K87 met ATC C02, C03, C07, C08 en/of C09) OF (ICPC T93 met ATC C10) OF (1e meting 3241, RH12 KQ of 3953 RH19 KQ = antw. 410 en leeftijd ≤ 70 jaar) OF RCNS UN FB 3934 met als uitslag 579 (matig verhoogd) of uitslag 463 (sterk verhoogd) EN GEEN T90.02 GEEN HVZ episode

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% VVR patiënten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. VVR met hoofdbehandelaar specialist

2815, CVHB KZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

4

% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. VVR met hoofdbehandelaar huisarts

2815, CVHB KZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

5

% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts, maar NIET in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde criteria bij VVR EN GEEN T90.02 GEEN HVZ episode 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48
EN 3830, CVKZ antw. 2 OF oude werkwijze indien van toepassing (2413, HVCB KZ, antw. 55) OF (2414, HVRZ KZ)

Noemer

Teller indicator 4

 

6

% VVR patiënten in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. VVR met hoofdbehandelaar huisarts én in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde criteria bij VVR EN GEEN T90.02 GEEN HVZ episode 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48
EN 3830, CVKZ antw. 1 OF GEEN (2413, HVCB KZ, antw. 55) 

Noemer

Teller indicator 4

 

7

% VVR patiënten gedurende HEEL 2023 in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. VVR met hoofdbehandelaar huisarts ≥ 12mnd én in zorgprogramma

Alle patiënten met een of meer bovengenoemde criteria bij VVR EN GEEN T90.02 GEEN HVZ episode ≥ 12mnd 
EN 2815, CVHB KZ, antw. 48 ≥12mnd  
EN 3830, CVKZ antw 1 OF GEEN (2413, HVCB KZ, antw. 55) ≥ 12mnd 

Noemer

nvt

 

8

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie bloeddruk is bepaald in meetperiode 

 

Teller

Aantal pt. in VVR zorgprogramma met bloeddruk bepaald in afgelopen 12 mnd.

1744 RRSY KA, 2659 RRGS KA MH, 3326 RRS7 KA MH of 3336 RR3S KA.

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

9

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma ≤ 70 jaar bij wie de systolische bloeddruk is bepaald in meetperiode

 

Teller

Aantal pt. in VVR zorgprogramma ≤ 70 jaar met systolische bloeddruk bepaald in afgelopen 12 mnd.

1744 RRSY KA, 2659 RRGS KA MH, 3326 RRS7 KA MH of 3336 RR3S KA.

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma en ≤ 70 jaar

 

10

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger bij wie de bloeddruk is gemeten met een adequaat gereguleerde bloedruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten)

 

Teller

Aantal pt. in VVR zorgprogramma ≤ 70 jaar met systolische bloeddruk  (RRSY KA≤140 of RRS7 KA MH ≤135 of RRGS KA MH ≤130 of RR3S KA≤135 of RRSY KA MH≤135) in afgelopen 12 mnd.

1744 RRSY KA, 2659 RRGS KA MH, 3326 RRS7 KA MH of 3336 RR3S KA.

Noemer

Teller indicator 9

 

11

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma ≤ 70 jaar bij wie LDL is bepaald

 

Teller

Aantal pt. in VVR zorgprogramma met LDL bepaald

542, LDL B, 2683 LDLD B of 3826 NHDL B

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

12

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma ≤ 70 jaar bij wie LDL is bepaald met gereguleerd LDL 

 

Teller

Aantal pt. in VVR zorgprogramma ≤ 70 jaar met gereguleerd LDL 

 542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l of non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 3,4 mmol/l

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma en ≤ 70

 

13

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit ooit is gemeten

 

Teller

Aantal pt. waarvan de rookstatus is bepaald in afgelopen 12 mnd. of waarbij "nooit/ex-roker" laatste bepaling ooit

1739, ROOK AQ OF 1739, ROOK AQ, antw. 3 OF 4013, ROST AQ OF 4013, ROST AQ, antw. 647 of antw. 646

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

14

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode die roken

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus is 'ja'

1739, ROOK AQ, antw. 1 OF 4013 ROST AQ antw. 644

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie rookstatus bekend is

 

15

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. met eGFR gemeten in het afgelopen jaar

524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

16

% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode

 

Teller

Aantal pt. waarvan de mate van bewegen is bepaald in afgelopen 12 mnd.

3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

17

 

% VVR-patiënten heel jaar in zorgprogramma met registratie
cardiovasculair risico eerste registratie ooit

 

Teller

Aantal pt. waarvan cardiovasculair risico ooit is bepaald

2223, RHVZ KQ FB, of
3241, RH12 KQ FB, of
3953, RH19 KQ FB
laatste waarde ooit

Noemer

Patienten heel jaar in zorgprogramma