VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg Astma 2023

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR en ASTMA. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren ASTMA. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

Onderdeel: ASTMA

ASTMA Diagnostische bepalingen

nhg nr

Memo code

Omschrijving

1608

ASIT RQ

inhalatietechniek

1739

ROOK AQ

roken

1776

ASCB RZ

Controlebeleid astma-patiënt

1788

ASRZ RZ

Reden geen programmatische zorg (astma)

2406

ASHB RZ

Hoofdbehandelaar astma

3549

COAE RQ

aantal longaanvallenCOPD/astma in 12 mnd

3555 ACT RQ Score Astma Control Test
3602 ACQK RQ Score ACQ6 Astma Control Test 6 vragen
3828 ASKZ RZ

Deelname ketenzorgprogramma Astma

4013 ROST AQ

Rookstatus Zorgstand. Tabaksverslav 2019

4025 ASCO RQ Mate van astmacontrole (2 kz, vanaf 2020)

Met behulp van de NHGlabcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ASTMA ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

R96

Astma

Via dezewebsite van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

ATC Codes

ATC code

Omschrijving

R03A

Inhalatiemedicatie

R03B

Inhalatiemedicatie

R03BA ICS
R03AC02 SABA
R03AC03 SABA
R03AK04 SABA
R03AK06 ICS
R03AK07 ICS
R03AK08 ICS
R03AK09 ICS
R03AK10 ICS
R03AK11 ICS
R03AK12 ICS
R03AK13 SABA
R03AL02 SABA

 

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in deATC/DDD Index 2015van de WHO.

Astma Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totaal aantal vaste, actieve ingeschreven patiënten 16 jaar en ouder

 

2

% patiënten≥ 16 jaar bekend met astma

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 16 jr. bekend met astma

R96 (excl. R96.01)

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% Astma patiënten≥ 16 jaarmet hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

R96 (excl. R96.01) EN 2406, ASHB, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

4

% Astma patiënten ≥16 jaar met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

R96 (excl. R96.01) EN 2406, ASHB, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

5

% Astma patiënten≥ 16 jr.met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts, maar NIET in zorgprogramma

R96 (excl. R96.01) EN 2406, ASHB, antw. 48
EN 3828, ASKZ antw. 2 OF (indien van toepassing) (3832 OZKZ, antw. 1)

Noemer

Teller indicator 4

 

6

% Astma patiënten≥ 16 jr. in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts en in zorgprogramma

R96 (excl. R96.01) EN 2406, ASHB antw. 48
EN 3828, ASKZ antw. 1 OF GEEN (indien van toepassing) (3832, OZKZ, antw. 1)

Noemer

Teller indicator 4

 

7

% Astma patiënten≥ 16 jr. HEEL 2022 in zorgprogramma

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥ 12 mnd én in zorgprogramma

R96  (excl. R96.01)≥ 12mnd
EN 2406, ASHB antw. 48 ≥ 12mnd
EN 3828, ASKZ antw. 1 OF GEEN (3832, OZKZ, antw. 1)

Noemer

nvt

 

8

% Astma patiënten≥ 16 jr. heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie

 

Teller

Aantal pt. met inhalatiemedicatie in afgelopen 12 mnd.

R03A of R03B

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

9

% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd

 

Teller

Aantal pt. met inhalatiemedicatie in afgelopen 12 maanden én inhalatietechniek gecontroleerd

R03A of R03B én 1608, ASIT RQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie

 

10

% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met registratie van de mate van astmacontrole in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal astma patiënten met registratie van de mate van astmacontrole in de afgelopen 12 maanden

 

3602, ACQK RQ of
3555, ACT RQ of
4025, ASCO RQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

11

% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd

 

Teller

Aantal pt. waarvan de rookstatus is bepaald in afgelopen 12 mnd. of 'nooit' of 'ex-roker' laatste bepaling ooit

1739, ROOK AQ of
4013, ROST AQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

12

% Astma patiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd, die roken

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is 'ja' of 'roker'

1739, ROOK AQ, antw. 1 of 4013 ROST AQ antw. 644

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie rookstatus bekend is

 

13

 

% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met meer dan twee (>2) voorschriften SABA in de afgelopen 12 maanden

 

Teller
Aantal pt. met meer dan 2 voorschriften SABA

R03AC02, R03AC03, R03AK04, R03AK13, R03AL02

Noemer
Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

14
% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie de longaanvallen in de afgelopen 12 maanden zijn vastgelegd

 

Teller
Aantal pt. van wie de longaanvallen in de afgelopen 12 maanden zijn vastgelegd

3549, COAE RQ

Noemer
Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

15
% Astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of meer longaanvallen in de afgelopen 12 maanden

 

Teller
Aantal pt. met ≥2 longaanvallen in de afgelopen 12 maanden

3549, COAE RQ ≥2

Noemer
Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie de longaanvallen in de afgelopen 12 maanden zijn vastgelegd

3549, COAE RQ