VIPLive support

Nieuwste ontwikkelingen dashboards/rapporten

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen te vinden op de dashboards en rapportages onder Inzicht VIPLive

Datum Wijziging
21-11-2022 Populatiedashboard:
  • Nieuwe pagina over praktijkvoering, die toont hoeveel contacten er zijn geweest en van welke soort
  • Inzicht in trend van voorschriften toegevoegd op overzichtspagina
19-09-2022

Populatiedashboard:

  • Nieuwe chronische zorg indicatoren pagina populatiedashboard

  • Bookmark functionaliteit in dashboards
  • Populatiedashboard performance verbetering 
  • Populatiedashboard vergelijken: Het is nu mogelijk om verschillende groepen patiënten of praktijken onderling te vergelijken.
05-09-2022

Populatiedashboard:

  • Nieuwe leefstijl pagina populatiedashboard

KZD DM:

  • Kwartaalrapport DM: nieuwe indicatoren voetulcus en voetamputatie