VIPLive Support

Metingen COPDmeter

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt
NHG 2377 CCQ1 RQ hoe vaak kortademig in rust (CCQ1)
NHG 2378 CCQ2 RQ  hoe vaak kortademig bij inspanning (CCQ2)
NHG 2379 CCQ3 RQ hoe vaak angst benauwdheidsaanval (CCQ3)
NHG 2380
CCQ4 RQ hoe vaak neerslachtig door ademh. (CCQ4)
NHG 2381
CCQ5 RQ hoe vaak gehoest (CCQ5)
NHG 2382
CCQ6 RQ  hoe vaak slijm opgehoest (CCQ6)
NHG 2383 CCQ7 RQ  beperkt bij zware activiteit (CCQ7)
NHG 2384
CCQ 8RQ beperkt bij matige activiteit (CCQ8)
NHG 2385
CCQ9 RQ beperkt bij ADL (CCQ9)
NHG 2386
CCQX RQ beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10)
NHG 2400
CCQF RQ gem. score functionele beperk.COPD (CCQ)
NHG 2401
CCQM RQ gem. score mentale klacht/bep. COPD(CCQ)
NHG 2399
CCQS RQ gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ)
NHG 2402
CCQT RQ gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)
NHG 2210
MRCD RQ  mate van dyspneu (MRC-schaal)
NHG 3717 ZLC1 RQ  hoe vaak piekeren (ZiektelastmCOPD-11)
NHG 3718 ZLC2 RQ hoe vaak lusteloosheid (ZiektelastmCOPD-12)
NHG 3719
ZLC3 RQ hoe vaak spanningen (ZiektelastmCOPD-13)
NHG 3720
ZLC4 RQ hoe vaak vermoeidheid (ZiektelastmCOPD-14)