VIPLive Support

Dashboard HenZ KAM 2.0 - zorggroep overzicht

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt
 

Inleiding

Het dashboard 'HenZ Kam 2.0' geeft inzicht in de gestelde doelen per praktijk om zo de vooruitgang te kunnen meten met uiteindelijk doel om de het volgende te realiseren;

 • Stimuleren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

 • Versterken van het lokaal medisch netwerk

 • Doelmatig voorschrijven van medicatie

 • Doelmatig aanvragen van diagnostiek

 • Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid voor patiënten

Algemeen

Het dashboard bevat gegevens afkomstig uit de HIS-extracties van de praktijken die aangesloten zijn bij Huisarts en Zorg. Het dashboard bevat zorggegevens, patiënt gegevens zijn in beperkte mate beschikbaar voor de ingelogde praktijk. Het dashboard is o.a. opgezet op basis van AVG richtlijnen.

Let op, voor de gestelde normen m.b.t. voorschriften en bepalingen wordt gekeken naar een periode met als start en einddatum:

 • Startdatum = 1-12-2021

 • Einddatum = 30-11-2022

Voor alle indicatoren t.b.v. het meten van de performance wordt gekeken naar alle data vanaf 1-12-2022.

Dashboard opties

2.1 Filteren

Aan de linkerkant van het dashboard zijn verschillende filter-opties te vinden die helpen om specifieke informatie zichtbaar te maken (zie onderstaande afbeelding). Er zijn 2 knoppen zichtbaar: ‘Regionaal’ en ‘Praktijk’, waarmee gewisseld kan worden tussen de regionale doelen en de praktijk specifieke doelen. Na het kiezen van ‘Praktijk’ verschijnen er twee ‘drop down’ opties, deze maken het mogelijk een specifiek Praktijkdoel te kiezen.

mceclip0.png

 

In onderstaand overzicht wordt per filter-optie toegelicht waarop de data wordt gefilterd. 

Filteroptie

Er wordt gefilterd op:

Doel medicatie

Anxiolytica / Inhalatiemedicatie / Pijnstilling / Preferente Inhalatiemedicatie/ Preferente Insulines

Doel diagnostiek

Vitamine B12 / Vitamine D / ACR

Als een doel in de drop-down gekozen is, worden extra filter opties beschikbaar (zie bovenstaande afbeelding). Door op de knop te klikken wordt in de grafieken gefilterd op praktijken die dat specifieke doel gekozen hebben. Zodra op de knop geklikt is wordt deze oranje om aan te geven welk filter op dat moment actief is.

 

 

2.2 Tabbladen in de grafieken

Per doel wordt een grafiek getoond. De grafiek is opgebouwd uit de volgende onderdelen (toegelicht in 3) ;

 • Per praktijk het aantal patiënten met PPI per 1000 patiënten (correctie voor praktijkpopulatie)

 • Ieder bolletje geeft een praktijk weer

 • Deze score is een prognose van waar de praktijk aan het eind van de periode op uit zou komen. Wanneer 1 praktijk geselecteerd wordt, komt dit dan overeen met het laatste staafje in de cumulatieve grafiek.
 • De kleur van het bolletje geeft de status van de praktijk t.o.v. de gestelde normen weer.

  • Groen: Voldoet aan praktijk EN ZG norm

  • Geel: Voldoet aan praktijk OF ZG norm

  • Rood: Voldoet niet aan praktijk EN ZG

image-20210614-142628.png

Binnen het dashboard is het mogelijk om te schakelen naar het zorggroep gemiddelde over tijd door op onderstaande tab te klikken.

image-20210614-142552.png

Wanneer er exact 1 praktijk geselecteerd is vanuit de filters of de praktijktabel, zal ook de grafiek Cumulatief over Tijd zichtbaar worden in een tab.
Deze grafiek is dezelfde staafgrafiek die de praktijken zelf ook zien. Hier zijn twee delen belangrijk, het blauwe is wat er tot nu toe gerealiseerd is. En in grijs wordt een prognose getoond van hoe de praktijk uitkomt, op basis van de gemiddelde groei van de voorgaande 3 maanden. Dit geeft een eerste indicatie van of de norm naar verwachting wel of niet gehaald wordt. 
De waarde op het laatste grijze staafje, laat de verwachte eindscore zien. Deze verwachte eindscore is ook de waarde die getoond wordt op de bolletjes. 

 
image-20220207-092600.png
 

2.3 Gegevens exporteren

Het is in het VIPLive dashboard mogelijk om (per grafiek/tabel) gegevens te exporteren. Door een grafiek/tabel te selecteren, kunt u door middel van de rechtermuisknop, de opties 'Exporteren als afbeelding', 'Exporteren als PDF' of 'Gegevens exporteren' kiezen. Bij de optie 'Exporteren als afbeelding' kunt u kiezen voor een .PNG of .JPEG bestandstype en vervolgens klikken op 'Exporteren'. In de pop-up verschijnt vervolgens een link om het bestand te downloaden. De optie 'Exporteren als PDF' biedt tevens een aantal opties voor het exporteren. Indien u kiest voor de optie 'Gegevens selecteren' worden de gegevens geëxporteerd naar een Excel-bestand die u kunt downloaden. 

Indien u alle grafieken/tabellen in het dashboard wilt printen, kunt u de (browser)optie Ctrl + P gebruiken.                                                                                                                                          

PNG afbeelding exporteren en downloaden:

image-20210614-142720.png

 

 

3 Uitleg indicatoren

3.1 Normen

In het dashboard zijn een norm opgesteld om de voortgang op zorggroep niveau inzichtelijk te maken:

 • Zorggroep norm (Norm zorggroep, oranje horizontale lijn):

  • Het gemiddelde per 1000pt van alle praktijken over de periode 1-12-2021 tot 30-11-2022.

 • Praktijk specifieke norm (bepaalt mede de kleuring van de bollen):

  • Het totaal aantal patiënten met een voorschrift of het totaal aantal bepalingen per 1000pt over de periode 1-12-2021 tot 30-11-2022.

image-20210614-142746.png

De gestippelde verticale lijn geeft de zorgroep norm weer, het doel is om in november van het huidige jaar onder deze norm te scoren (m.u.v. de preferente indicatoren waarbij het doel is om erboven te scoren).

3.2 Meetwaarden

Onderstaande tabel geeft inzicht in de onderliggende codes die gebruikt zijn om de indicatoren te definiëren.

Inidcatoren

Opgenomen attributen

Protonpompinhibitoren (PPI) voorschriften

ATC = A02BC

Anxiolytica voorschriften

ATC = N05BA / N05CF / N05CD

Inhalatiemedicatie voorschriften

ATC = R03AC / R03BA / R03BB / 'R03AK / R03AL

Tramadol of Oxycodon voorschriften

ATC = N02AX02 / N02AA05

% Inhalatiemedicatie conform het preferentiebeleid van VGZ

ATC = R03BA/R03BB

 EN Handelsproductcode (HPK) =

2302942/2302950/1626515/1626507/1762346/1762354/1029754/1029762/
1029770/1777092/1786407/1836692/1936158/2918714/1786415/1836706/
1936166/1522817/2918757/1786423/1936174/1836714/1522825/2918765/
802956/802972/2635542/802999/2635550/2309823/2461099/1881779

t.o.v. Alle voorschriften ATC = R03AK06/R03AK07

% Insulines conform het preferentiebeleid van VGZ

ATC = A10AE04/A10AC01/A10AB04/A10AB05

 EN Handelsproductcode (HPK) = 2487918/709085/1524216/'2875810/2875799/2875829/2908638/2908611

t.o.v. Alle voorschriften ATC = R03AK06/R03AK07

Aanvragen van het lipidenprofiel

NHG nummer = 192 / 1377

Aanvragen van Vitamine B12

NHG nummer = 1412

Aanvragen van Vitamine D

NHG nummer = 1416

Aanvragen van ACR

NHG nummer = 40

4  Grafieken/tabellen

4.1 Algemeen

In het dashboard zijn verschillende interactieve grafieken en een tabel beschikbaar. Links bovenin wordt standaard het aantal patiënten in de selectie weergegeven, inclusief percentage. Dit aantal wordt automatisch aangepast zodra er filters worden toegepast.

image-20210614-142826.png

Verder zijn de volgende grafieken en tabel beschikbaar in het dashboard:

 • Grafiek: Per doel identiek qua opbouw en structuur

 • Tabel: Praktijkenlijst

4.2 Grafiek: Per specifiek doel

De grafiek per doel laat de volgende meting zien:

 • Eindprognose van het aantal patiënten met een voorschrift/aantal bepalingen, gebaseerd op de daadwerkelijke voorschriften/bepalingen vanaf 1-12-2022 tot de huidige maand, waarbij er naar maximaal 3 voorgaande maanden gekeken wordt, zodat de groei zo betrouwbaar mogelijk berekend kan worden. Hieruit volgt de prognose die gebaseerd is op de gemiddelde groei over deze periode. Dit is dezelfde waarde als die praktijken zien in het laatste (grijze) staafje in hun prognose grafiek. (vb. #pt met PPI)

 • Norm Zorggroep (omschreven in 3.1)

 • Norm Praktijk (omschreven in 3.1)

Ook zijn de volgende criteria opgenomen om visueel weer te geven wat de voortgang op zorggroep niveau is:

 • Groen: Voldoet aan praktijk EN ZG norm

 • Geel: Voldoet aan praktijk OF ZG norm

 • Rood: Voldoet niet aan praktijk EN ZG norm

image-20210614-142857.png

4.3 Tabel: Praktijkenlijst

In de praktijkenlijst wordt per praktijk weergegeven per de praktijk wat de aantallen van de indicatoren zijn. Door middel van de blauwe kleuring is weergegeven welk doel een praktijk heeft gekozen.

image-20210614-142947.png

 

Let op; Dit is een beperkte weergave i.v.m. de gevoeligheid van de data.