VIPLive Support

Samenwerken Spreekuur.nl

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Het dashboard over Spreekuur.nl heeft als belangrijkste doel om de zorggroep inzicht te geven in hoeveel Spreekuur.nl gebruikt wordt in de praktijk.

Hieronder een korte beschrijving per visualisatie en de verschillende statussen die er zijn in het proces van patiënten of mantelzorgers uitnodigen voor Spreekuur.nl.


Kerngetallen

  • Patiënten/mantelzorgers met Spreekuur.nl: het totaal aan patiënten dat Spreekuur.nl gebruikt. Filtert u op een periode? Dan toont dit het aantal nieuwe gebruikers van Spreekuur.nl die in die periode hun uitnodiging geactiveerd hebben.
  • Praktijken: het aantal praktijk in de huidige selectie
  • Populatie: de totale praktijk populatie van alle praktijken die in de selectie zitten.

Aantallen per praktijk

Dit overzicht laat zien hoeveel mensen Spreekuur.nl geactiveerd hebben binnen de praktijk. De aantallen zijn per 1000 patiënten, zodat er gecorrigeerd wordt voor de grootte van de praktijk. Grote en kleine praktijken kunnen hierdoor op een eerlijke manier vergeleken worden.

 

Uitnodigingen over tijd

Deze staafjes laten per periode zien hoeveel uitnodigingen er verstuurd zijn in een periode. De kleur duidt hoeveel er geaccepteerd zijn, of een andere status hebben.
Probeer ook eens op het pijltje naast kwartaal te klikken, hier is de optie om te switchen naar een andere tijdsperiode, bijvoorbeeld maand of jaar.

plaatje_spreekuur.nl.JPG

 

Uitnodiging status

Zodra een zorgverlener een uitnodiging heeft gemaakt doorloopt deze een aantal stappen:

  1. Aangevraagd - zodra de zorgverlener de uitnodiging heeft ingevuld en opgeslagen
  2. Verstuurd - zodra de uitnodiging door het systeem naar de patiënt/mantelzorger is verstuurd
  3. Geaccepteerd - zodra de patiënt/mantelzorger het proces doorlopen is om de uitnodiging te accepteren
  4. Geannuleerd - de zorgverlener kan een openstaande uitnodiging annuleren 
  5. Verlopen - als de patiënt/mantelzorger niet binnen 30 dagen geaccepteerd heeft, verloopt de uitnodiging automatisch

Leeftijd

Deze grafiek laat de verdeling over de leeftijdscategorieën zien. Benieuwd naar hoe het in een bepaalde praktijk zit? Gebruik daarvoor het filter rechtsboven of klik een praktijk aan in het praktijkoverzicht.

 

Praktijkoverzicht

De getallen uit bovenstaande visualisaties komen terug in de tabel voor het praktijkoverzicht. Filteren kan hier bijvoorbeeld als u op een (aantal) praktijken klikt, de bovenstaande visualisaties passen dan direct aan en tonen de data van enkel de geselecteerde praktijken.