VIPLive support

Rapporten Rijncoepel - Astma

Hieronder vindt u de definities van de Astma indicatoren

Ind
Omschrijving
Teller
Noemer
Opmerkingen
  Populatie zorggroep van 16 jaar en ouder   Totaal aantal vaste ingeschreven patienten in de praktijk met leeftijd>=16 * Zorgweigeraar: Deelname ketenzorg (3829) = nee of Controlebeleid COPD (1785) = 'geen vast controlebeleid' (55/500) of registratie Reden geen ketenzorg COPD(1818)
1 % patiënten 16 jaar en ouder bekend met astma Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
Totaal aantal vaste ingeschreven patienten in de praktijk met leeftijd>=16 ** Programma Ouderenzorg: Actieve episode A05 en OZHB AZ (3015) met antw. 'huisarts'(48) OF OZKZ AZ (3832) met antw. 'ja' (1)
2 % astma patiënten 16 jaar en ouder zonder hoofdbehandelaar Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ is niet ingevuld of antw. 'overig/onbekend' (212) is geregistreerd
Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
 
3 % astma patiënten 16 jaar en ouder met hoofdbehandelaar huisarts Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
 
4 % astma patiënten 16 jaar en ouder met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorg Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Zorgweigeraar* of in programma ouderenzorg**
Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
 
5 % astma patiënten 16 jaar en ouder in zorgprogramma Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
 
  % astma patiënten 16 jaar en ouder heel jaar in zorgprogramma   Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
6 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie Minimaal 1 voorschrift R03A of R03B in de afgelopen 12 maanden Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
7 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd Minimaal 1 voorschrift R03A of R03B in de afgelopen 12 maanden
ASIT RQ in de afgelopen 12 maanden geregistreerd
Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
8 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie spirometrie (Pre/Post BD) is gedaan in de afgelopen 3 jaar FVNB RL (1677), FCNB RL (1864), FRNB RL MI (1866), FVPB RL (1681), FCPB RL (1672) of FRPB RL MI (1675) geregistreerd in de afgelopen 36 maanden Actieve episode R95
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
9 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie functioneren (ACQ of ACT) is vastgelegd ACQT RQ (2762), ACQK RQ (3602) of ACT RQ(3555) geregistreerd in de afgelopen 12 maanden Actieve episode R95
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
10 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd ROOK AQ (1739) geregistreerd in de afgelopen 12 maanden of antw. 'nooit'(3) 

Actieve episode R95
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest

 
11 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd, die roken ROOK AQ (1739) geregistreerd in de afgelopen 12 maanden met antwoord 'ja' (1) Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 
12 % astma patiënten heel jaar in zorgprogramma 2 of meer stootkuren in de afgelopen 12 maanden Minimaal 2 of meer voorschriften H02AB06 en/of H02AB07 in de afgelopen 12 maanden Actieve episode R96.00 of R96.02
Leeftijd>=16
ASHB RZ met antwoord 'huisarts' (48)
Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg**
ASHB RZ >=12 mnd 'huisarts'
Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest
 

Bijgewerkt