VIPLive support

Patiëntenlijst ACP

VIPLive
VIPLive

Inleiding

In het rapport 'Patiëntenlijst ACP' (Advanced Care Planning) wordt inzicht gegeven in patiënten die kwetsbaar zijn of ernstig ziek. Op basis van deze patiëntenlijst kunt u patiënten oproepen voor een ACP-gesprek. Dit document beschrijft de ICPC-episodes en Vektis-codes die in het rapport worden gebruikt.

ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

A05 Algehele achteruitgang

A20

Gesprek levenseinde/behandelwensen

A89.01

Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator

N86 MS

N87

Ziekte van Parkinson

N99.01 ALS
N99.03 Spierziekte

P70

Seniele dementie/Alzheimer

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

Vektis codes

Vektis code

Omschrijving

13034

Intensieve zorg, dag

13036

Intensieve zorg, ANW

Patientenlijst

De patiëntenlijst bevat patiënten:

  • Met een actieve A20 (Gesprek levenseinde/behandelwensen)
  • OF een actieve A05 (Algehele achteruitgang
  • OF een actieve N87 of P70 (cognitieve problemen)
  • OF een actieve N99.01, N99.03 of N86 (progressieve ziekten)
  • Of patiënten met een ICPC code A89.01 (Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator)
  • Of patiënten waarbij de verrichting 13034 of 13036 (intensieve zorg) <12mnd
  • Of patiënten met cognitieve problemen (N87 of P70)
  • Of ouder dan 85 jaar

Enkele kolommen uitgelicht:

  • In de kolom 'ICPC' wordt gekeken naar de actieve ICPC's.
  • Voor de kolom 'Datum laatste contact ICPC A20' wordt gekeken naar de laatste datum over een periode van 5 jaar waarbij de ICPC A20 is.