VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - Zilveren Kruis POH Somatiek 2020

Inleiding

Calculus verzorgt de aantallen die worden gevraagd in de module Zilveren Kruis POH Somatiek 2020. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren. De teller en noemer is per indicator vermeld alsook de codes welke gevraagd worden door Zilveren Kruis. Daarnaast vindt u in dit document een uitwerking van de selectie en kolomnamen in de patiëntenlijsten.

Overzicht gebuikte codes

Diagnostische bepalingen

nhg nr
memo code
omschrijving

372

GLUC B NU

glucose nuchter, veneus (lab)

2206

DMHB TZ

hoofdbehandelaar diabetes

2209

COER RQ

ernst/stadium COPD (GOLD classificatie)

2406

ASHB RZ

hoofdbehandelaar astma

2407

COHB RZ

hoofdbehandelaar COPD

2815

CVHB KZ

hoofdbehandelaar CVRM

3013

ZLCP RA

ziektelast vlgns zorgstandaard COPD

3014

COEX RQ

nieuwe exacerbatie COPD/astma

3241

RH12 KQ FB

risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012

1775

DMCB TZ

controlebeleid DM

1789

DMRZ TZ

reden geen geregelde zorg DM

1785

COCB RZ

controlebeleid COPD

1818

CORZ RZ

reden geen geregelde zorg COPD

2413

HVCB KZ

controlebeleid CVRM

2414

HVRZ KZ

reden geen geregelde zorg CVRM

1776

ASCB RZ

controlebeleid astma

1788

ASRZ RZ

reden geen geregelde zorg astma

1744

RRSY KA

systolische bloeddruk

1739

ROOK AQ

rookstatus

542

LDLB

LDL cholesterol

2683

LDLD B

LDL cholesterol direct

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code
omschrijving

HVZ

K74* of K75* of K76* of K89 of K90.03 of K92.01 of K99.01

A91.05

Gestoorde glucosetolerantie

B85.01

Gestoorde glucosetolerantie

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocardinfarct  

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte  

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA  

K90.03

Cerebraal infarct  

K92.01

Claudicatio intermittens

K99.01

Aneurysma aorta

R91

Chronische bronchitis/bronchiëctasieën

R95

COPD

R96

Astma

T90.02

Diabetes mellitus type 2

W84.02

Zwangerschapsdiabetes

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

Hoogrisico HVZ

1. (K86 of K87 of (1744, RRSY KA >140 mmHg én K85) of T93.1 of 192, CHOL B MT >6.5 mmol/l of (>50 jaar én 1739, ROOK AQ, antw. 1)) of

2. 3241, RH12 KQ FB, antw. 410 (rood) ooit geregistreerd of

3. 3241, RH12 KQ FB, antw. 409 (geel) ooit geregistreerdATC Codes

ATC code
omschrijving

R03BA, R03AK06 t/m R03AK12

ICS

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index 2015 van de WHO.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

preDM

% patiënten met gestoorde glucosetolerantie (prediabetes) afgelopen 5 jaar, (nog) zonder diagnose DM, zonder vasculair risico (opgegeven bij VRM)

 

Teller

Aantal pt. met (actieve episode A91.5 of B85.1) of GLUC B NU ≥6.1 en ≤6.9 
én GEEN episode T90* 
én NIET in doelgroep HVZ of hoogrisico HVZ

(A91.5 of B85.1 of 
372, GLUC B NU ≥6.1 en ≤6.9) én 
GEEN T90* én 
NIET in doelgroep HVZ of hoogrisico HVZ)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

DM2

% patiënten ≥18 jaar met diagnose diabetes mellitus type 2, zonder hoofdbehandelaar specialist, die geen zorgweigeraar zijn

 

Teller

Aantal pt. met een actieve episode T90.2
én leeftijd ≥18 jaar
én GEEN W84.2 
én met hoofdbeh. huisarts of overig/onbekend geregistreerd of hoofdbeh. ontbreekt 
én GEEN (meting geen geregelde zorg OF controlebeleid = geen geregelde zorg)

T90.2 én
leeftijd ≥18 jaar
(2206, DMHB TZ, antw. 48 of 
2206, DMHB TZ, antw. 212 of 
2206, DMHB TZ ontbreekt) 
én GEEN W84.02 
én GEEN (1789, DMRZ TZ of 1775, DMCB TZ, antw. 55)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

CO

% patiënten met diagnose COPD (R95), zonder hoofdbehandelaar specialist, die geen zorgweigeraar zijn

 

Teller

Aantal pt. met een actieve episode R95 
én met hoofdbeh. huisarts of overig/onbekend geregistreerd of hoofdbeh. ontbreekt 
én GEEN (meting geen geregelde zorg OF controlebeleid = geen geregelde zorg)

R95 én 
leeftijd ≥18 jaar
(2407, COHB RZ, antw. 48 of 
2407, COHB RZ, antw. 212 of 
2407, COHB RZ ontbreekt) 
én GEEN (1818, CORZ RZ of 1785, COCB RZ, antw. 55)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

VRM-1

% patiënten met een doorgemaakte HVZ, zonder DM2 en zonder hoofdbehandelaar specialist, die geen zorgweigeraar zijn

 

Teller

Aantal pt. met een actieve HVZ episode
én GEEN T90.02
én met hoofdbeh. huisarts of overig/onbekend geregistreerd of hoofdbeh. ontbreektén GEEN (meting geen geregelde zorg OF controlebeleid = geen geregelde zorg)

K74* of K75* of K76* of K89 of K90.03 of K92.01 of K99.01 én 
(2815, CVHB KZ, antw. 48 of 
2815, CVHB KZ, antw. 212 of 
2815, CVHB KZ ontbreekt) 
én GEEN T90.02
én GEEN (2414, HVRZ KZ of 2413 HVCB KZ, antw. 55)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

VRM-2

% patiënten ≥40 jaar die een verhoogd risico hebben op ziekte of sterfte door een HVZ, zonder DM2, zonder HVZ en zonder hoofdbehandelaar specialist, die geen zorgweigeraar zijn

 

Teller

Aantal pt. met hoogrisico HVZ 
én leeftijd ≥ 40 jaar 
én GEEN T90.02 
én GEEN HVZ 
én met hoofdbeh. huisarts of overig/onbekend geregistreerd of hoofdbeh. ontbreekt 
én GEEN (meting geen geregelde zorg OF controlebeleid = geen geregelde zorg)

hoogrisico HVZ én 
≥40 jaar én 
(2815, CVHB KZ, antw. 48 of 
2815, CVHB KZ, antw. 212 of 
2815, CVHB KZ ontbreekt) 
én GEEN T90.02 of HVZ 
én GEEN (2414, HVRZ KZ of 2413 HVCB KZ, antw. 55)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

AS

% patiënten >16 jaar met diagnose Astma en inhalatiecorticosteroïden (langer dan 1 jaar), zonder COPD en met hoofdbehandelaar huisarts, die geen zorgweigeraar zijn, niet volledig stabiel zijn en die roken

 

Teller

Aantal pt. met episode R96 én inhalatiemedicatie (langer dan 1 jaar) 
én leeftijd >16 jaar 
én GEEN R95 
én met hoofdbeh. huisarts of overig/onbekend geregistreerd of hoofdbeh. ontbreekt 
én GEEN (meting geen geregelde zorg OF controlebeleid = geen geregelde zorg)
én roken

R96 én 
leeftijd ≥16 jaar
ICS <12mnd + >12-<24mnd én 
(2406, ASHB RZ, antw. 48 of 
2406, ASHB RZ, antw. 212 
2406, ASHB RZ ontbreekt) 
én GEEN R95
én GEEN (1788, ARSZ KZ of 1776, ASCB RZ, antw. 55) én
(1739, ROOK AQ, antw. 1 of P17)

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

>75

% patiënten ≥75 jaar, zonder gestructureerde zorg in een verzorgingstehuis

 

Teller

Aantal pt. met leeftijd ≥75 jaar
én geen verrichting "Gestructureerde zorg in een verzorgingstehuis"

leeftijd ≥75 jaar én
GEEN verrichting met vektiscode 13043 of nhgcode 1744

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

Bijgewerkt