VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg DM 2023

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

 

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR en ASTMA. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren DM. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

DM Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memocode

Omschrijving

40

ALBK U MI

albumine (micro-) /kreatinine urine

192 CHOL B MT cholesterol totaal
446 HDL B HDL-cholesterol

523

KREA B

kreatinine

524

KREA O MK

kreatinineklaring

542

LDL B

LDL-cholesterol

1377 TRIG B triglyceriden

1638

DAFU FZ

datum laatste fundoscopie

1652

DMRP FA LI

diabetische retinopathie linkeroog

1653

DMRP FA RE

diabetische retinopathie rechteroog

1739

ROOK AQ

roken

1775 DMCB TZ controlebeleid DM2
1789 DMRZ TZ reden geen ketenzorg (DM2)

2129

FUFO FA

fundusfoto

2196

RIVU SQ

risico voetulcera (SIMM's)

2206

DMHB TZ

hoofdbehandelaar diabetes

2223

RHVZ KQ FB

risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2007

2683

LDLD B

LDL-cholesterol direct

2717 FSFU FZ advies follow-up fundusscreening DM2

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

3609 ZPVU SQ zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)
3826 NHDL B non-HDL cholesterol
3827 DMKZ TZ Deelname ketenzorgprogramma diabetes
3907 EGFC O FB eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3908 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3923 DMR7 FA LI diabetische retinopathie linkeroog
3924 DMR7 FA RE diabetische retinopathie rechteroog
3925 DMMA FA LI diabetische maculopathie Li-oog
3926 DMMA FA RE diabetische maculopathie Re-oog
4013 ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslav 2019

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken. 

DM ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

K74 Angina pectoris
K75 Acuut myocardinfarct
K76 Andere/chronische ischemische hartziekte
K89 Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90.02 Intracerebrale bloeding
K90.03 Cerebraal infarct
K91 Atherosclerose 
K92.01 Claudicatio intermittens
K99.01 Aneurysma aorta

T90.02 

Diabetes mellitus type 2

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

DM ATC Codes

ATC code

Omschrijving

C10

Lipidenverlagers

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index 2015 van de WHO.

DM Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1 Totaal aantal vaste, actieve ingeschreven patiënten  

2

Totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 

 

Teller

Aantal pt. bekend met diabetes mellitus type 2

T90.02

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

T90.02 EN 2206, DMHB TZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

4

% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

T90.02 EN 2206, DMHB TZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Aantal diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts, maar NIET in zorgprogramma

T90.02 EN 2206, DMHB TZ, antw. 48
EN 3827, DMKZ antw. 2 OF oude werkwijze indien van toepassing (1775, DMCB TZ, antw. 55) OF (1798, DMRZ TZ)

Noemer

Teller indicator 4

 

6 Diabetespatiënten in zorgprogramma  
Teller Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts én in zorgprogramma

T90.02 EN 2206, DMHB TZ, antw. 48
EN 3827, DMKZ antw. 1 OF GEEN (1775, DMCB TZ, antw. 55) 

Noemer Teller indicator 4  
7 Diabetespatiënten gedurende HEEL 2023 in zorgprogramma  
Teller Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥ 12mnd én in zorgprogramma

T90.02 ≥ 12mnd 
EN 2206, DMHB TZ, antw. 48, ≥ 12mnd 
EN 3827, DMKZ antw. 1 OF GEEN (1775, DMCB TZ, antw. 55) ≥ 12mnd 

Noemer nvt  
8 Aantal diabetespatiënten met HVZ heel jaar in zorgprogramma <=70jr bij wie LDL is bepaald

HVZ ICPC's: K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K90 of K91 of K92.01 of K99.01

EN 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL

Teller Patiënten met HVZ <= 70 jr heel jaar in zorgprogramma EN LDL bepaald  
Noemer  Patiënten met HVZ<= 70 jr heel jaar in zorgprogramma  
9 Aantal diabetespatiënten zonder HVZ heel jaar in zorgprogramma <=70jr bij wie LDL is bepaald

ZONDER HVZ ICPC's: K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K90 of K91 of K92.01 of K99.01

EN 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL

Teller Patiënten zonder HVZ < =70 jr heel jaar in zorgprogramma EN LDL bepaald  
Noemer Patiënten zonder HVZ<= 70 jr heel jaar in zorgprogramma  

10

Aantal diabetespatiënten MET HVZ heel jaar in zorgprogramma jonger of gelijk aan 70 jr en gereguleerd LDL

HVZ ICPC's: K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K90 of K91 of K92.01 of K99.01

EN 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL

Teller Aantal pt. waarvan LDL is bepaald én <= 70 jr MET HVZ en
LDL-cholesterol, 542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l
óf non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 3,4 mmol/l

 

Noemer

Teller indicator 8

 
11 Aantal diabetespatiënten MET HVZ heel jaar in zorgprogramma jonger of gelijk aan 70 jr en streng gereguleerd LDL HVZ ICPC's: K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K90 of K91 of K92.01 of K99.01

EN 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL

Teller Aantal pt. waarvan LDL is bepaald én <= 70 jr MET HVZ en
LDL-cholesterol, 542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 1,8 mmol/l
óf non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l
 
Noemer Teller indicator 8  
12 Aantal diabetespatiënten ZONDER HVZ heel jaar in zorgprogramma jonger of gelijk aan 70 jr en gereguleerd LDL ZONDER HVZ ICPC's: K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K90 of K91 of K92.01 of K99.01

EN 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL

Teller Aantal pt. waarvan LDL is bepaald én <= 70 jr ZONDER HVZ en
LDL-cholesterol, 542, LDL B of LDL-cholesterol direct, 2683 LDLD B, laatste waarde ooit, < 2,6 mmol/l
Óf non-HDL cholesterol, 3826, NHDL B, laatste waarde ooit, < 3,4 mmol/l
 
Noemer Teller indicator 9  

 

13

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt

 

Teller

Aantal pt. die lipidenverlagers gebruiken

C10

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

14

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie  eGFR is berekend of bepaald 

 

Teller

Aantal pt. waarvan eGFR gemeten is

524, KREA MK of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

15

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek albumine/creatinine ratio

 

Teller

Aantal pt. waarvan urineonderzoek is uitgevoerd

40, ALBK U MI

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

16

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd

 

Teller

Aantal pt. waarvan de rookstatus is bepaald in afgelopen 12 mnd. of waarbij "nooit of ex-roker" laatste bepaling ooit

1739, ROOK AQ of 4013 ROST AQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

17 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma, van wie rookgedrag is vastgelegd, die roken  
Teller  Aantal pt. met rookstatus is 'ja'

 1739, ROOK AQ, antw. 1

of 4013, ROST AQ, antw. 644

Noemer Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie rookstatus bekend is  
 18

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen drie jaar

 
Teller  Aantal pt. waarbij een funduscontrole is uitgevoerd <3jr

1638, DAFU FZ of 
2129, FUFO FA of 
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
2717, FSFU FZ of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE

Noemer Patiënten heel jaar in zorgprogramma  
 19 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een registratie van het voetonderzoek   
Teller  Aantal pt. waarbij een voetonderzoek is uitgevoerd 2196, RIVU SQ of
3609, ZPVU SQ
Noemer Patiënten heel jaar in zorgprogramma