VIPLive Support

Oproepagenda

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Voor de definitie van Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die voldoen aan de DBC-criteria. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken of de datum van de laatste controle in het afgelopen jaar ligt (m.u.v. LDL en Fundus).

Voor verschillende zorggroepen wordt afgeweken van de standaard inrichting van de oproepagenda. Wanneer dit geldt, is dit beschreven in de omschrijving van het rapport. Daarin staan ook de specifieke meetwaarden die voor de zorggroep gelden.

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze langer dan 12 maanden geleden, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen de controlefrequentie zijn gemeten.

Zorgstraat
Controlefrequentie
Meetwaarden
DM

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar en Fundus registratie in de afgelopen 3 jaar)

Laatste eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB) OF 3907 (EGFC O FB) OF 3908 (EGCC O FB)

EN Laatste Albumine: 40 (ALBK U MI)

EN Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

EN Laatste Voetonderzoek: 2196 (RIVU SQ) OF 3609 (ZPVU SQ) OF 1710 (MOFV NS LI) OF
1711 (MOFV NS RE)

EN Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

EN Laatste Funduscontrole: 1638 (DAFU FZ) OF 2129 (FUFO FA)  OF 1652 (DMRP FA LI) OF 1653 (DMRP FA RE) OF 2717 (FSFU FZ) OF 3923 (DMR7 FA LI) OF 3924 (DMR7 FA RE) OF 3925 (DMMA FA LI) OF 3926 (DMMA FA RE)

COPD

1x per jaar

Bij rookgedrag ‘nooit’ en ‘ex-roker’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 BWRL AQ

EN Laatste Functioneren: 2402 (CCQT RQ) OF 2210 (MRCD RQ)

EN Laatste Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie

EN Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

Astma

1x per jaar

Bij rookgedrag ‘nooit’ en ‘ex-roker’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Functioneren: 2762 (ACQT RQ) OF 3602 (ACQK RQ) OF 3555 (ACT RQ) OF 3608 (ASOC RQ) OF 4025 (ASCO RQ)

EN Laatste Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie

EN Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

HVZ

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar)

Bij rookgedrag ‘nooit’ en ‘ex-roker’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ)  OF 3958 BWRL AQ

EN Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Laatste eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB) OF 3907 (EGFC O FB) OF 3908 (EGCC O FB)

EN Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

EN Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

 

VVR

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar)

Bij rookgedrag ‘nooit’ en ‘ex-roker’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ)  OF 3958 BWRL AQ

En Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Laatste eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB) OF 3907 (EGFC O FB) OF 3908 (EGCC O FB)

EN Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

En Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

AF

1x per jaar

Bij rookgedrag ‘nooit’ en ‘ex-roker’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

EN Laatste Polsfrequentie: 1875 (POLS AO)

EN Laatste Hemoglobine: 412 (HB B)

EN Laatste Glucose: 372 (GLUC B NU) OF 382 (GLUC BC NU) OF 3208 (GLUC BA NU) OF 3710 (GLUP BC NU) 

EN Laatste eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB) OF 3907 (EGFC O FB) OF 3908 (EGCC O FB)

EN Laatste CHA2DS2-VASC score: 3657 (CHVA AZ FB)

EN Laatste TSH: 2059 (SCHK B CD) OF 1385 (TSH B)

En Laatste Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

 

HF

1x per jaar

Laatste Ernst klachten: 2722 (DCER KQ)

EN Laatste Polsfrequentie: 1875 (POLS AO)

EN Laatste Polsritme: 2102 (POLR AO)

EN Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

EN Laatste Gewicht: 357 (GEW AO)

 

Ouderenzorg

MBO en MDO: 2x per jaar

IZP: 1x per jaar

Gesprek levenseinde/behandelwensen registratie ooit

Laatste datum medicatiebeoordeling: 4021 (MBO AZ)

EN Laatste datum bespreking in MDO: 3982 (DMDO AZ)

EN Laatste individueel zorgplan (IZP) aanwezig: 3882 (IZP AZ)

EN actieve episode gesprek levenseinde/behandelwensen: A20

In de kolom 'datum laatste controle' staat de datum van de laatste registratie van:

DM: voetonderzoek, eGFR of Albumine

COPD: functioneren of mate van beweging

Astma: functioneren

HVZ: bloeddruk, eGFR of mate van beweging

VVR: bloeddruk, eGFR of mate van beweging

AF: bloeddruk, polsfrequentie, hemoglobuline, glucose, eGFR, CHA2DS2-VASC score, TSH

HF: ernst klachten, polsfrequentie, polsritme, bloeddruk, gewicht

Ouderenzorg: MBO, MDO, IZP, gesprek levenseinde/behandelwensen (laatste startdatum).

De meest recente datum wordt hier getoond.

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

3.png

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan. U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2019. De controlefrequentie voor DM is 1x per jaar, het rapport kijkt dan of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019. Is de patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor een controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2020). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2020 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met uw controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

4.jpg


De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

5.jpg

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).

6.png

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden.

7.png

In de afbeelding hierboven ziet u bij alle drie de patiënten in de kolom 'Oproepen' een rode ‘ja’. In deze oproepagenda wordt uitgegaan van een controlefrequentie van 1x per jaar (m.u.v. LDL en Fundus). Voor de LDL geldt dat deze geregistreerd moet zijn in de afgelopen 5 jaar en voor de Fundus geldt dat deze in de afgelopen 2 jaar (let op: inmiddels gewijzigd naar 3 jaar) geregistreerd moet zijn. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' staan de meetwaarden die ontbreken om vast te stellen of een patiënt op controle is geweest binnen de termijn van de controlefrequentie. Bij de eerste patiënt op de lijst is in de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' te zien dat de Albumine en de eGFR niet geregistreerd zijn in de afgelopen 12 maanden (met peildatum 01-01-2019).

8.jpg

Om te bekijken op welke datum een meetwaarde voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plusje boven de kolom ‘Datum laatste controle’ klikken. De data van de laatst gemeten waarden worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hierboven. In het voorbeeld is de peildatum 01-01-2019. Bij de eerste patiënt is in de kolom Datum laatste Albumine te zien dat op 05-12-2017 de Albumine gemeten is, dit valt buiten de controlefrequentie van 1x per jaar. De eGFR is voor het laatst gemeten op 24-08-2017, dit valt ook buiten de controlefrequentie van 1x per jaar.

Volgorde van het rapport

Bovenaan het rapport zult u de patiënten vinden die opgeroepen dienen te worden. Deze patiënten worden gesorteerd op geboortemaand.

Alleen bij COPD vindt voor sortering op geboortemaand, eerst sortering op risicoscore op basis van ziektelast plaats. 

Onderaan het rapport vindt u de patiënten die niet opgeroepen hoeven te worden o.b.v. de controlefrequentie. Deze patiënten krijgen een 'nee' in de kolom 'Oproepen. Zie onderstaande afbeelding. De peildatum van het rapport is 01-01-2019. Bij beiden voorbeelden is te zien dat alle meetwaarden na 01-01-2018 geregistreerd zijn. Dit ligt binnen de controlefrequentie van 1x per jaar (en 1x per 5 jaar voor LDL en 1x per 3 jaar voor fundus). Deze patiënten hoeven dus niet opgeroepen te worden.

Ook deze patiënten worden gesorteerd o.b.v. geboortemaand.

Oproepen op geboortemaand 

Mocht u patiënten op geboortemaand willen oproepen, klik dan op het pijltje naast de kolom ‘Oproepen’ (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

9.png

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een of meerdere indicatoren.

 Vervolgens klikt u op het pijltje naast de kolom ‘Geboortemaand’ .

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u ongewenste maanden uitvinkt en een vinkje laat staan bij de gewenste geboortemaanden. Klik vervolgens op OK.

10.png

Er blijft dan een lijst met patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en geboren zijn in de aangegeven geboortemaanden. 

Wilt u weten wie u moet oproepen omdat de laatste controles te lang geleden zijn?

  1. Klik op het plusje boven de kolom ‘Datum laatste controle’. Er verschijnen meerdere kolommen met de datums wanneer de meetwaardes zijn bepaald.
  2. Sorteer van de gewenste meetwaarde de datum van oud naar nieuw.
  3. En check of er datums bovenin staan die langer dan een jaar geleden zijn, en in kolom 'Oproepen' Ja hebben.

Oproepagenda_protip.gif