VIPLive support

Oproepagenda - Oude Ijssel

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die voldoen aan de DBC-criteria. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. Het controlebeleid
  2. Datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar de laatste registratiedatum van het controlebeleid (zie tabel). De laatste datum van het controlebeleid wordt vergeleken met de uitslag van het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen het controlebeleid zijn gemeten.

Zorgstraat
Controlefrequentie
Meetwaarden
DM

Afhankelijk van controlebeleid DM: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg, dan patiënten waarbij meetwaarden <12 maanden ontbreken oproepen.

Laatste registratiedatum van het controlebeleid DM (1775, DMCB TZ) i.c.m. de laatste registratie van HbA1c (2816, HBAC B) OF glucose draagbare meter (381, GLUC BC NN of 382, GLUC BC NU) EN bloeddruk (1744, RRSY KA of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA of 2055, RRSY KA MH), gewicht (357, GEW AO) of aard consult DM (1771, DMAC TZ).
COPD

Afhankelijk van controlebeleid COPD: 1785, COCB RZ


Indien controlebeleid leeg, dan patiënten waarbij meetwaarden <12 maanden ontbreken oproepen.

Laatste registratiedatum van het controlebeleid COPD (1785, COCB RZ) i.c.m. de laatste registratie van CCQ (2402, CCQT RQ), ziektelast (3013, ZLCP RA) of inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) (inclusief ics).

Astma

Afhankelijk van controlebeleid Astma: 1776, ASCB RZ


Indien controlebeleid leeg, dan patiënten waarbij meetwaarden <12 maanden ontbreken oproepen.

Laatste registratiedatum van het controlebeleid Astma (1776, ASCB RZ) i.c.m. de laatste registratie van ACQ (2762, ACQT RQ)  of inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) (inclusief ics).

HVZ

Afhankelijk van controlebeleid CVRM: 2413, HVCB KZ


Indien controlebeleid leeg, dan patiënten waarbij meetwaarden <12 maanden ontbreken oproepen.

Laatste registratiedatum van het controlebeleid CVRM (2413, HVCB KZ) i.c.m. de laatste registratiedatum van bloeddruk (1744, RRSY KA of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA of 2055, RRSY KA MH) EN 1 van de volgende 3 meetwaarden: gewicht (357, GEW AO), beweging (3958, BWRL AQ of 3239, NNGB AQ) OF voeding (2718, BZVD AA of 2138, BYVD AA). 

VVR

Afhankelijk van controlebeleid CVRM: 2413, HVCB KZ


Indien controlebeleid leeg, dan patiënten waarbij meetwaarden <12 maanden ontbreken oproepen.
Laatste registratiedatum van het controlebeleid CVRM (2413, HVCB KZ) i.c.m. de laatste registratiedatum van bloeddruk (1744, RRSY KA of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA of 2055, RRSY KA MH) EN 1 van de volgende 3 meetwaarden: gewicht (357, GEW AO), beweging (3958, BWRL AQ of 3239, NNGB AQ) OF voeding (2718, BZVD AA of 2138, BYVD AA). 

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2019. Is het controlebeleid voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019. Is de patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2020). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2020 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met uw controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid bij de derde patiënt op de lijst leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we ervan uit dat de patiënt opgeroepen dient te worden. In de kolom 'Oproepen' staat een 'ja'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' staat de meetwaarde die ontbreekt om vast te stellen of een patiënt op controle is geweest binnen de termijn van het controlebeleid.

De eerste patiënt op de lijst heeft een controlebeleid van '4x per jaar'. Dit betekent dat de patiënt 4x per jaar, oftewel om de 3 maanden opgeroepen dient te worden voor controle. In de kolom 'Oproepen' staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen het controlebeleid' is te zien dat voor deze patiënt controlebeleid DM niet geregistreerd is in de afgelopen 3 maanden (met peildatum 01-01-2019).

Om te bekijken op welke datum het controlebeleid voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plusje boven de kolom 'Datum laatste controle' klikken. In de kolom 'Laatste controlebeleid DM datum' vindt u de laatste registratiedatum van het controlebeleid DM. In het voorbeeld is de peildatum 01-01-2019. Het controlebeleid is 4x per jaar. In de kolom 'Laatste controlebeleid DM datum'  is te zien dat het controlebeleid op 30-08-2018 voor het laatst geregistreerd is. Dit is langer dan 3 maanden geleden. De patiënt dient dus opgeroepen te worden.

Volgorde van het rapport

Bovenaan het rapport zult u de patiënten vinden die opgeroepen dienen te worden o.b.v. het controlebeleid. Deze patiënten worden gesorteerd op geboortemaand.
Onderaan het rapport vindt u de patiënten die niet opgeroepen hoeven te worden o.b.v. het controlebeleid. Deze patiënten krijgen een 'nee' in de kolom 'Oproepen. Zie onderstaande afbeelding. Ook deze patiënten worden gesorteerd op geboortemaand.