VIPLive support

Oproepagenda - Haringvliet

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgprogramma de patiënten die de juiste ICPC codes (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”), hoofdbehandelaar huisarts hebben en geen zorgweigeraar zijn. In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

 De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. Het controlebeleid
  2. Datum van de laatste controle

Indien het controlebeleid onbekend is dat wordt een standaard aangehouden van 6 maanden bij DM en 12 maanden bij COPD, Astma en CVRM.

Een controlebeleid van ‘2x per jaar’ betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle langer dan 6 maanden geleden is, dan dient de patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een 'ja' in de kolom 'Oproepen'. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Laatste ......datum’

Kleuring kolom 'Oproepen':

Rood = Patiënten die in de afgelopen 6 maanden (DM) of 12 maanden (COPD/Astma/CVRM) niet op controle zijn geweest.
Oranje = Patiënten die niet voldoen aan het controlebeleid.

Zorgprogramma

Controle

Controlebeleid

Meetwaarden

DM

Algemene controle

1775, DMCB TZ

Indien onbekend dan elke 6 maanden

Bloeddruk EN HbA1c

  • Bloeddruk: 1744, RRSY KA OF 2055, RRSY KA HM OF 3326, RRS7 KA MH OF 2659, RRGS KA MH OF 3336, RR3S KA
  • HbA1c: 2816, HBAC B OF 3266, HBAP B OF 3754, HBAP B PO

Astma

Algemene controle

1776, ASCB RZ

Indien onbekend dan 1x per jaar

ACQ: 2762, ACQT RQ OF 3602, ACQK RQ OF
ACT: 3555, ACT RQ

COPD

Algemene controle

1785, COCB RZ

Indien onbekend dan 1x per jaar

MRC: 2210, MCRD RQ OF
CCQ: 2402, CCQT RQ

HVZ

Algemene controle

2413, HVCB KZ

Indien onbekend dan 1x per jaar

Bloeddruk EN eGFR

  • Bloeddruk: 1744, RRSY KA OF 2055, RRSY KA HM OF 3326, RRS7 KA MH OF 2659, RRGS KA MH OF 3336, RR3S KA
  • eGFR: 524, KREA O MK OF 1918, KREA O FB OF 1919, KREM O FB OF 3583, KREC O FB

VVR

Algemene controle

2413, HVCB KZ

Indien onbekend dan 1x per jaar

Bloeddruk EN eGFR

  • Bloeddruk: 1744, RRSY KA OF 2055, RRSY KA HM OF 3326, RRS7 KA MH OF 2659, RRGS KA MH OF 3336, RR3S KA
  • eGFR: 524, KREA O MK OF 1918, KREA O FB OF 1919, KREM O FB OF 3583, KREC O FB

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's Haringvliet' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

 

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is de controlefrequentie voor de algemene controle voor CVRM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie onderstaande afbeelding).

worddav704f6cede58bf100e04222ad7f4eb333.png

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

 

Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgprogramma's op de andere tabbladen werkt de oproepagenda hetzelfde. Hieronder volgt een voorbeeld van een DM-patiënt die opgeroepen moet worden.

In bovenstaande afbeelding is het controlebeleid van de patiënt '2x per jaar'. De datum waarop de laatste controle glucose nuchter en HbA1c heeft plaatsgevonden, is 25-06-2018. De bloeddruk is voor het laatst op 05-07-2018 gemeten. Voor de controle dienen alle drie de meetwaarden geregistreerd te worden. Met een peildatum van 01-01-2019 betekent dit dat de patiënt langer dan 6 maanden voor het laatst langs is geweest voor de controle van glucose nuchter en HbA1c. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van '2x per jaar'. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom ‘Oproepen’ roodgekleurd is met de tekst 'ja’.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM-patiënten als voorbeeld. Om te zien welke DM-patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen’ (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom ‘Oproepen’ en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een of meerdere DM-controles. 

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstra(t)at(en)' rood (zie onderstaande afbeelding).