VIPLive support

Oproepagenda - HZG Breda

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patienten die de juiste ICPC codes hebben, met als hoofdbehandelaar huisarts en die geen zorgweigeraar zijn (Een overzicht van de ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”). De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. Het controlebeleid
 2. Datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. In de daarop volgende kolommen worden de data getoond waarop de meetwaarden voor het laatst gemeten zijn. 

Zorgstraat
Controle
Controlefrequentie
Meetwaarden
DM Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Wanneer de rookstatus is nooit, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Voor LDL geldt een controlefrequentie van 1x per jaar (ongeacht het controlebeleid)

Bloeddruk EN Roken EN LDL:

 • Bloeddruk: 1740 (RRDI KA) OF 2669 (RRDD KA MH) OF 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 2056 (RRDI KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)  
 • Roken: 1739 (ROOK AQ) 
 • LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854 (LDL B PO) OF 3826 (NHDL B) 
  Voetcontrole 1x per jaar

Laatste voetonderzoek:

1641 (DBLO LV LI) OF 1642 (DBLO LV RE) OF 1710 (MOFV NS LI) OF 1711 (MOFV NS RE) OF 2196 (RIVU SQ B)

OF 1657 (DRUK LV LI) OF 1658 (DRUK LV RE) OF 3609 (ZPVU SQ)

COPD Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

 

CCQ EN Inhalatieteckniek:

 • CCQ: 2402
 • Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ)
  Longcontrole

Afhankelijk van ziektelastmeting (3013, ZLCP RA/4035, ZLC2 RA) en rookstatus (1739, ROOK AQ):

 • Lichte ziektelast COPD: 1x per 3 jaar
 • Matige/verhoogd/ernstig ziektelast COPD: 1x per jaar
 • Ziektelast onbekend/ongeldig: 1x per jaar.

Longfunctie:

1706 (LMBT RL) OF 1704 (LFCN RL) OF 1672 (FCPB RL) OF 1864 (FCNB RL)

Astma Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid:1776 ASCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

ACQ  EN Inhalatietechniek

 • ACQ: 3602 (ACQK RQ) OF 3344 (ACQ7 RQ)
 • Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ)
  Longcontrole 1x per jaar

Longfunctie:

1706 (LMBT RL) OF 1704 (LFCN RL) OF 1672 (FCPB RL) OF 1864 (FCNB RL)

SP Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413 (HVCB KZ)

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Wanneer de rookstatus is nooit, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Voor LDL geldt een controlefrequentie van 1x per jaar (ongeacht het controlebeleid)

Bloeddruk EN Roken EN LDL:

 • Bloeddruk: 1740 (RRDI KA) OF 2669 (RRDD KA MH) OF 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 2056 (RRDI KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)  
 • Roken: 1739 (ROOK AQ)
 • LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854 (LDL B PO) OF 3826 (NHDL B) 
PP Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413 (HVCB KZ)

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Wanneer de rookstatus is nooit, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Voor LDL geldt een controlefrequentie van 1x per jaar (ongeacht het controlebeleid)

Bloeddruk EN Roken EN LDL:

 • Bloeddruk: 1740 (RRDI KA) OF 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 2056 (RRDI KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)
 • Roken: 1739 (ROOK AQ)
  • LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854 (LDL B PO) OF 3826 (NHDL B) 
Ouderenzorg Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid (OZCB AZ) en termijn vervolgconsult (OZTV AZ):

* Datum registratie controlebeleid ouderenzorg (OZCB) i.c.m. termijn uitslag controlebeleid ouderenzorg (OZCB).

* OF datum termijn vervolgconsult ouderenzorg (OZTV) i.c.m. termijn uitslag termijn vervolgconsult ouderenzorg (OZTV).

* OF laatste uitslag registratie TFI (TFI AQ) in de afgelopen 24 maanden.

Indien uitslag OZCB of OZTV ontbreekt, ongeldig, 'zo nodig', 'overig' of 'geen vast controlebeleid', dan wordt er gekeken naar registratie in de afgelopen 12 maanden.

 • Controlebeleid ouderenzorg: 3453 (OZCB AZ)
 • Termijn vervolgconsult ouderenzorg: 2787 (OZTV AZ)
 • Score Tilburg Frailty Indicator (TFI): 3325 (TFI AQ)

 

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's HZG Breda' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-10-2018. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-10-2017 en 01-10-2018. Is de patiënt voor 01-10-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen en de longcontrole bij COPD. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we ervan uit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen dient te worden. In de kolom Oproepen staat dat de patiënt dient te worden opgeroepen voor de algemene controle en het voetonderzoek. Voor het voetonderzoek wordt gekeken naar registratie in de afgelopen 12 maanden. In het voorbeeld is als peildatum '01-10-2018' genomen. Het controlebeleid is '1x per jaar'. In de kolom Laatste datum bloeddruk is te zien dat op 27-10-2017 de bloeddruk is gemeten, dit valt binnen het controlebeleid van 12 maanden. De rookstatus is op 27-10-2017 voor het laatst geregistreerd, dit valt binnen het controlebeleid van 12 maanden. De LDL is voor het laatst gemeten op 02-12-2016, dit valt buiten het controlebeleid van 12 maanden. Daarom staat in de kolom oproepen 'Ja (controle)'. In de kolom 'Datum laatste voetonderzoek' is te zien dat het laatst het voetonderzoek nooit is uitgevoerd, waardoor de patient dient te worden opgeroepen. Daarom staat in de kolom oproepen 'Ja (voet)'

In onderstaande afbeelding volgt een ander voorbeeld, waarbij het controlebeleid wel is ingevuld. In de kolom Controlebeleid is te zien dat het controlebeleid 4x per jaar is. Dit betekent dat de patiënt 4x per jaar, oftewel na 3 maanden opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom Oproepen staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de daarop volgende kolommen zijn de data waarop de meetwaarden voor het laatst zijn gemeten te zien. Hierbij is te zien dat zowel bloeddruk, als rookstatus, als LDL niet is gemeten in de afgelopen 3 maanden. Het voetonderzoek is langer dan 12 maanden geleden uitgevoerd en daarom dient de patient te worden opgeroepen voor zowel de algemene controle als het voetonderzoek. 

Hier volgt een voorbeeld van een COPD patient, die opgeroepen dient te worden voor longcontrole. 

In de afbeelding hierboven is te zien dat de ziektelast voor deze patient als licht is geregistreerd en de patient rookt niet. De controlefrequentie is hierdoor 1x per 3 jaar, zie tabel bovenaaan deze handleiding. In de kolom laatste datum longfunctie is te zien dat bij deze patient nog nooit een longfunctie is gecontroleerd en daardoor dient de patient opgeroepen te worden. 

In onderstaand voorbeeld een ander voorbeeld van een patient die niet opgeroepen hoeft te worden voor de longcontrole. 

In de afbeelding hierboven is te zien dat de patient een ernstige ziektelast heeft en rookt. Daardoor is de controlefrequentie voor de longfunctie 1x per jaar, zie tabel bovenaan deze handleiding. In de kolom Laatste datum longfunctie is te zien dat op 03-04-2018 de longfunctie is gecontroleerd, de peildatum is 01-10-2018 en dit valt binnen de controlefrequentie van 1x per jaar, daarom hoeft de patient niet te worden opgeroepen. 

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen dienen te worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten opgeroepen dienen te worden voor controle, kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor de COPD, Astma, PP en SP). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 

U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten voor één soort controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wilt zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wilt zien die voor een voetcontrole langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:

U ziet nu enkel de patiënten die voor de voetcontrole opgeroepen moeten worden.

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder).