VIPLive support

Oproepagenda - Syntein

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die de juiste ICPC codes hebben, met als hoofdbehandelaar huisarts en die geen zorgweigeraar zijn (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”). De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. het controlebeleid
 2. datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 7 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. De extra maand dient om enige marge in te bouwen met bijvoorbeeld vakanties. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 7 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarden wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan het controlebeleid vereist, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen beleid’. De datum van de laatste uitslag van meetwaarden wordt getoond in de kolom ‘Datum laatste controle’.

Naast de kolom 'Oproepen beleid' ziet u de kolom 'Oproepen jaarcontrole'. In deze kolom is te zien welke patiënten in het afgelopen jaar geen controle hebben gehad, gebaseerd op de datum van de laatste controle. Hierbij wordt naar dezelfde meetwaarden gekeken als in de kolom 'Oproepen beleid'. Ook voor de jaarcontrole wordt er rekening gehouden met een marge van een maand, de kolom kijkt dus naar registratie van de meetwaarden in de afgelopen 13 maanden.

 

Zorgstraat
Controle
Controlefrequentie
Meetwaarden
DM

Algemene controle

Jaarcontrole

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg:
1x per jaar (met speling van één maand)

Jaarcontrole: 1x per jaar (met speling van één maand)

Hoofdbehandelaar DM OF BMI OF Systolische bloeddruk OF Zorgprofiel risico voetulcera OF HbA1C

 • Hoofdbehandelaar DM: (2206, DMHB TZ);
 • BMI: (1272, QUET AO) OF Gewicht EN lengte: (357, GEW AO) EN (560 LNGP AO);
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA);
 • Zorgprofiel risico voetulcera: (3609, ZPVU SQ);
 • HbA1C: (3266, HBAP B)  OF (2816 HBAC B) OF (3754, HBAP B PO).
COPD

Algemene controle

Jaarcontrole

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg:
1x per jaar (met speling van één maand)

Jaarcontrole: 1x per jaar (met speling van één maand)

Hoofdbehandelaar COPD OF Roken OF Ziektelast COPD OF Spirometrie

 • Hoofdbehandelaar COPD: (2407, COHB RZ);
 • Roken: (1739, ROOK AQ);
 • Ziektelast COPD: (3013, ZLCP RA);
 • Spirometrie: (1678, FVNB RL MP) OF (3690, FVEM RL MP).
HVZ

Algemene controle

Jaarcontrole

Afhankelijk van controlebeleid: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg:

1x per jaar (met speling van één maand)

Jaarcontrole: 1x per jaar (met speling van één maand)

Hoofdbehandelaar CVRM OF BMI OF Systolische bloeddruk

 • Hoofdbehandelaar CVRM: (2815, CVHB KZ);
 • BMI: (1272, QUET AO) OF Gewicht EN lengte: (357, GEW AO) EN (560 LNGP AO);
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA).
VVR

Algemene controle

Jaarcontrole

Afhankelijk van controlebeleid: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg:
1x per jaar (met speling van één maand)

Jaarcontrole: 1x per jaar (met speling van één maand)

Hoofdbehandelaar CVRM OF BMI OF Systolische bloeddruk

 • Hoofdbehandelaar CVRM: (2815, CVHB KZ);
 • BMI: (1272, QUET AO) OF Gewicht EN lengte: (357, GEW AO) EN (560 LNGP AO);
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA).

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding). 

 

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda Syntein' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

 

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie afbeelding hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.


Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde. Hieronder volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. De kolommen G (Hoofdbehandelaar DM) t/m M (Albumine) zijn weggelaten in de onderstaande afbeelding om het wat overzichtelijker te maken. 


In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dit geval gaan we ervan uit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen dient te worden. De datum waarop de laatste controle heeft plaatsgevonden is 20-10-2016. Met een peildatum van 02-08-2018 betekent dit dat de patiënt ruim 1,5 jaar geleden voor het laatst is langs geweest. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van 1x per jaar. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom ‘Oproepen’ roodgekleurd is met de tekst ‘ja’.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen met de COPD, ASTMA en CVRM keten). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop. Ook hier zijn de kolommen G (Hoofdbehandelaar DM) t/m M (Albumine) weggelaten om het wat overzichtelijker te maken. 

 

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 


Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder). Ook hier zijn de kolommen G (Hoofdbehandelaar DM) t/m M (Albumine) weggelaten om het wat overzichtelijker te maken.