VIPLive support

Oproepagenda - Mediis

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die de juiste ICPC codes hebben (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”), hoofdbehandelaar huisarts, en geen zorgweigeraar zijn. In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar of de datum van de laatste controle in het afgelopen jaar ligt.

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze datum langer dan 12 maanden geleden, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. In de kolom ‘Niet geregistreerd in afgelopen jaar worden de meetwaarden getoond die niet in het afgelopen jaar zijn geregistreerd. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Laatste datum controle’.

Zorgstraat

Controlefrequentie

Meetwaarden

COPD

1 x per jaar

2402, CCQT RQ of 2377, CCQ1 RQ – 2386, CCQX RQ

EN 1272, QUET AO

EN 1739, ROOK AQ

DM

1x per jaar

Laatste HbA1c: (3754, HBAP B PO of 2816, HBAC B)

EN Laatste eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB)

EN Laatste Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 3326, RRS7 KA MH)

EN Laatste voetonderzoek: 1641, DBLO LV LI of 1642, DBLO LV RE of 1697, INSP LV LI of 1698, INSP LV RE of 1710, MOFV NS LI of 1711, MOFV NS RE of 2196, RIVU SQ

CVRM

1x per jaar

Laatste Systolische bloeddruk (1744, RRSY of 3326, RRS7 KA MH)

EN 357, GEW AO

EN Laatste eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB)

EN Laatste LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B of 3854, LDL B PO of 3826, NHDL B)

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat voor iedere zorgstraat een tabblad waarop de patiënten binnen de betreffende zorgstraat te vinden zijn (zie afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

In de afbeelding hierboven ziet u dat bij deze patiënt in de kolom ‘Oproepen DM’ een ‘ja’ staat. Bij deze patiënt is ten minste 1 van de meetwaarden uit bovengenoemde set langer dan 1 jaar geleden geregistreerd. Vandaar dat het vakje in de kolom Oproepen DM rood gekleurd is en er een ja in staat. In de kolommen die daarna volgen is te zien welke meetwaarden niet in het afgelopen jaar geregistreerd zijn en dus de oorzaak zijn van de ‘ja’ in de kolom oproepen. In dit geval is eGFR niet bepaald in het afgelopen jaar (uitgaande van peildatum 2018-07-01).

Alle patiënten die binnen een zorgstraat moeten worden opgeroepen

Het uiteindelijke doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patienten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie binnen Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor COPD en CVRM patiënten). Om te zien welke DM patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle, klikt u op het pijltje naast de kolom ‘Oproepen DM’ (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt opent een filter waarbij u ‘nee’ uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een ‘ja’ hebben in de kolom Oproepen DM en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een of meerdere DM controles.