VIPLive support

Oproepagenda - ECT Tiel

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die voldoen aan de DBC-criteria. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar of de datum van de laatste controle in het afgelopen jaar ligt (m.u.v. LDL en Fundus).

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze langer dan 12 maanden geleden, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen de controlefrequentie zijn gemeten.

Zorgprogramma

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

COPD

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ
Indien controlefrequentie leeg: 1x per jaar

Functioneren: 2762, ACQT RQ, 3602, ACQK RQ, 3555, ACT RQ(Astma); 2402, CCQT RQ, 2210, MRCD RQ (COPD) OF
Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL;
1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI OF
Ziektelast (COPD) 3013: ZLCP RA OF
Inhalatietechniek: 1608, ASIT RQ

 

Spirometrie

Afhankelijk van controlefrequentie; 3607, SCFQ RL
Indien controlefrequentie leeg: 1x per 3 jaar

Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL;
1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI

Astma Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1776, ASCB RZ
Indien controlefrequentie leeg: 1x per jaar

ACQ: 2762 ACQT RQ OF
Inhalatietechniek: 1608 ASIT RQ OF
Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL;
1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI; 

DM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid; 1775, DMCB TZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

HbA1c: (3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO of 2816, HBAC B) OF
eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB) OF
Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2668, RRDS KA MH of 2666, RRNS KA MH of 2659, RRGS KA MH of 2189, RRSY KA PS of 1745, RRSY KA PL of 3336, RR3S KA) OF
Rookgedrag: 1739, ROOK AQ (tenzij roken 'nooit' buiten termijn, dan dient 1 van de andere meetwaarden geregistreerd te zijn): OF
Simm's: 2196, RIVU SQ OF
Zorgprofiel: 3609, ZPVU SQ

 

Voetonderzoek

Afhankelijk van termijn follow-up voetonderzoek; 2449 DMTV LZ
Indien termijn follow-up leeg: 1x per jaar

Voetonderzoek: 1641, DBLO LV LI; 1642, DBLO LV RE; 1697, INSP LV LI; 1698, INSP LV RE; 1710, MOFV NS LI; 1711, MOFV NS RE; 2196, RIVU SQ, 3609, ZPVU SQ

 

Oogonderzoek

Afhankelijk van termijn follow-up oogonderzoek; 1851, DMTO FZ
Indien termijn follow-up leeg: 1x per 3 jaar

Funduscontrole: 1638, DAFU FZ; 2129, FUFO FA; 1652, DMRP FA LI; 1653, DMRP FA RE; 2717, FSFU FZ
 

CVRM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid; 2413, HVCB KZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van 2 van de volgende meetwaarden (tenzij roken 'nooit' buiten termijn, dan dienen bloeddruk en eGFR geregistreerd te zijn):

Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2668, RRDS KA MH of 2666, RRNS KA MH of 2659, RRGS KA MH of 2189, RRSY KA PS of 1745, RRSY KA PL of 3336, RR3S KA)
Rookgedrag: 1739, ROOK AQ
eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB)

AF   Afhankelijk van controlebeleid; 3452, AFCB KZ

Registratie van de volgende 9 meetwaarden (tenzij roken 'nooit' buiten termijn, dan 8):

Type atriumfibrilleren: 3656, AFTY KH EN
Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2668, RRDS KA MH of 2666, RRNS KA MH of 2659, RRGS KA MH of 2189, RRSY KA PS of 1745, RRSY KA PL of 3336, RR3S KA) EN
Rookgedrag: 1739, ROOK AQ EN
Polsfrequentie: 1875, POLS AO EN
Hemoglobine: 412, HB B EN
Glucose nuchter: 372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU of 3208, GLUC BA NU of 3710, GLUP BC NU
eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB)
CHADSVASC: 3657, CHVA AZ FB 
TSH of T4: 2059, SCHK B CD of 1385, TSH B

Chronische nierschade  

Afhankelijk van controlebeleid; 3458, NFCB UZ

Indien controlebeleid leeg en sterk verhoogd risico: 4x per jaar
Indien controlebeleid leeg en matig verhoogd risico: 2x per jaar
Indien controlebeleid leeg en mild verhoogd risico: 1x per jaar

eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB) OF
Albumine: 40, ALBK U MI

Specificaties risicocategorieën: 

Mild:  (Albumine <3 EN  eGFR ≥45 en <60) of  (Albumine ≥3 en ≤30 EN eGFR ≥60)
Matig: (Albumine <3 EN eGFR ≥30 en <45) of (Albumine ≥3 en ≤30 EN eGFR ≥45 en <60) of (Albumine >30 EN eGFR ≥60)
Sterk: (AlbumineI <3 EN eGFR <30) of (Albumine ≥3 en ≤30 EN eGFR <45) of (Albumine >30 EN eGFR <60)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan. U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2019. De controlefrequentie voor DM is 1x per jaar, het rapport kijkt dan of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019. Is de patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor een controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2020). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2020 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met uw controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.


De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden.

In de afbeelding hierboven ziet u bij alle drie de patiënten in de kolom 'Oproepen' een rode ‘ja’. In deze oproepagenda wordt uitgegaan van een controlefrequentie van 1x per jaar (m.u.v. LDL en Fundus). Voor de LDL geldt dat deze geregistreerd moet zijn in de afgelopen 5 jaar en voor de Fundus geldt dat deze in de afgelopen 2 jaar (let op: inmiddels gewijzigd naar 3 jaar) geregistreerd moet zijn. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' staan de meetwaarden die ontbreken om vast te stellen of een patiënt op controle is geweest binnen de termijn van de controlefrequentie. Bij de eerste patiënt op de lijst is in de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' te zien dat de Albumine en de eGFR niet geregistreerd zijn in de afgelopen 12 maanden (met peildatum 01-01-2019).

Om te bekijken op welke datum een meetwaarde voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plusje boven de kolom ‘Datum laatste controle’ klikken. De data van de laatst gemeten waarden worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hierboven. In het voorbeeld is de peildatum 01-01-2019. Bij de eerste patiënt is in de kolom Datum laatste Albumine te zien dat op 05-12-2017 de Albumine gemeten is, dit valt buiten de controlefrequentie van 1x per jaar. De eGFR is voor het laatst gemeten op 24-08-2017, dit valt ook buiten de controlefrequentie van 1x per jaar.

Volgorde van het rapport

Bovenaan het rapport zult u de patiënten vinden die opgeroepen dienen te worden. Deze patiënten worden gesorteerd op geboortemaand.

Onderaan het rapport vindt u de patiënten die niet opgeroepen hoeven te worden o.b.v. de controlefrequentie. Deze patiënten krijgen een 'nee' in de kolom 'Oproepen. Zie onderstaande afbeelding. De peildatum van het rapport is 01-01-2019. Bij beiden voorbeelden is te zien dat alle meetwaarden na 01-01-2018 geregistreerd zijn. Dit ligt binnen de controlefrequentie van 1x per jaar (en 1x per 5 jaar voor LDL en 1x per 3 jaar voor fundus). Deze patiënten hoeven dus niet opgeroepen te worden.

Ook deze patiënten worden gesorteerd o.b.v. geboortemaand.