VIPLive support

Oproepagenda - CHAGZ

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die de juiste ICPC codes hebben, met als hoofdbehandelaar huisarts en die geen zorgweigeraar zijn (Een overzicht van de ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”).  Alle patiënten die in de zorgstraten DM, CVRM, COPD of ASTMA vallen, zitten ook in de oproepagenda. 

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen dienen te worden voor de algemene controle en ter controle van de verplichte indicatoren die gemeten dienen te worden. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. Het controlebeleid/controlefrequentie
 2. Datum van de laatste controle

Een controlefrequentie van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met de controlefrequentie. Voor de algemene controle wordt gekeken naar het controlebeleid en voor de verplichte indicatoren naar de controlefrequentie. Is deze datum langer geleden dan vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'Ja (controle)' in de kolom 'Oproepen'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen het controlebeleid zijn gemeten. In de kolom 'Missende verplichte indicatoren' worden de meetwaarden getoond die niet binnen de controlefrequentie van de indicatoren gemeten zijn. Wanneer de controle langer geleden is dan de controlefrequentie vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'Ja (Indic)' in de kolom 'Oproepen'. 

Zorgstraat
Controle
Controlefrequentie
Meetwaarden
DM Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 4x per jaar

Indien controlebeleid overig: 1x per jaar

Gewicht EN Glucose EN Systolische bloeddruk

 • Gewicht: (357, GEW AO)
 • Glucose: (372 (GLUC B NU) OF 382 (GLUC BC NU) OF 3710 (GLUP BC NU) OF 3208 (GLUC BA NU)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)
 

Verplichte  indicator:

Funduscontrole

1x per 36 maanden

Funduscontrole: 2129 (FUFO FA) OF 1638 (DAFU FZ) OF 2717 (FSFU FZ) OF 1652 (DMRP FA LI) OF 1653 (DMRP FA RE) OF 2717(FSFU FZ)='geen funduscontrole meer noodzakelijk' (dan niet noodzakelijk 1x per 36 maanden)

 

Verplichte  indicator:

Voetonderzoek

1x per 12 maanden

Voetonderzoek: 2196 (RIVU SQ) OF 1710 (MOFV NS LI) OF 1711 (MOFV NS RE) OF 1641 (DBLO LV LI) OF 1642 (DBLO LV RE) OF 1697 (INSP LV LI) OF 1698 (INSP LV RE)

 

Verplichte  indicator:

eGFR

1x per 12 maanden

eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)

CVRM Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeid leeg of overig: 1x per jaar

Rookgedrag, Bewegen en Systolische bloeddruk (2 van de 3 meetwaarden moeten gemeten zijn)

 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ) 
 • Bewegen: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 (BWRL AQ)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)
 

Verplichte  indicator:

Rookgedrag

1x per 10 maanden Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
 

Verplichte  indicator:

Bloeddruk

1x per 10 maanden Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)
 

Verplichte  indicator:

LDL

1x per 5 jaar LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)
COPD Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid  leeg of overig: 1x per jaar

CCQ: 2402 (CCQT RQ)
ASTMA ACQ6, ACQ7, ACQ, ACT 1x per jaar

1 van de 4 meetwaarden moet geregistreerd zijn in het afgelopen jaar:

 • 3343 ACQ6 RQ  OF
 • 3344 ACQ7 RQ OF
 • 2762 ACQT RQ  OF
 • 3555 ACT RQ 

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda CHAGZ staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-07-2018. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-07-2017 en 01-07-2018. Is de patiënt voor 01-07-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat voor iedere zorgstraat een tabblad waarop de patiënten binnen de betreffende zorgstraat te vinden zijn (zie afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen dient te worden. 

In de kolom 'Controlebeleid DM2' is te zien dat het controlebeleid 2x per jaar is. Dit betekent dat de patiënt 2x per jaar, oftewel na 6 maanden opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom 'Oproepen' staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle en indicatoren. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' is te zien dat voor deze patiënt gewicht, glucose en bloeddruk niet gemeten zijn in de afgelopen 6 maanden. In de kolom 'Missende verplichte indicatoren' is te zien dat voor deze patiënt het voetonderzoek en funduscontrole niet gemeten is binnen de controlefrequentie. De controlefrequentie voor voetonderzoek is 12 maanden en voor de funduscontrole 24 maanden (let op: inmiddels gewijzigd naar 36 maanden). 

In onderstaande afbeelding volgt een ander voorbeeld, waarbij het controlebeleid niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we er bij DM van uit dat de patiënt 4x per jaar opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. Is 4x per jaar niet het juiste controlebeleid voor de patiënt, registreer dan het juiste controlebeleid in uw HIS. In de kolom 'Oproepen' staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle en dat een van de verplichte indicatoren nog niet gemeten is. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' is te zien dat voor deze patiënt gewicht, glucose en bloeddruk niet gemeten zijn in de afgelopen 3 maanden. In de kolom 'Missende verplichte indicatoren' is te zien dat voor deze patiënt de eGFR niet gemeten is in de afgelopen 12 maanden. 

Om te bekijken op welke data de meetwaarden geregistreerd zijn, kunt u op het plusje boven de kolom 'Missende verplichte indicatoren' klikken. De data van de laatst gemeten waarden, voor zowel de algemene controle als de verplichte indicatoren, worden dan getoond zoals in het voorbeeld hieronder. 

In het voorbeeld is als peildatum 01-07-2018 genomen. Het controlebeleid is 4x per jaar. In de kolommen 'Laatste datum gewicht', 'Laatste datum glucose', 'Laatste datum bloeddruk' is te zien dat deze meetwaarden langer dan 3 maanden geleden gemeten zijn. De patiënt dient te worden opgeroepen voor de algemene controle. Verder is te zien in de kolom 'Laatste datum voetonderzoek' dat op 05-03-2017 het voetonderzoek is uitgevoerd. Voor het voetonderzoek wordt gekeken naar registratie in de afgelopen 12 maanden. Het voetonderzoek is bij deze patiënt langer geleden dan 12 maanden en daarom dient te patiënt opgeroepen te worden. In de kolom 'Laatste datum funduscontrole' is te zien dat op 15-02-2016 de laatste funduscontrole is geweest, dit valt buiten de controlefrequentie van 24 maanden (let op: inmiddels gewijzigd naar 36 maanden) en daarom dient te patiënt te worden opgeroepen voor funduscontrole. In de kolom Laatste datum eGFR is te zien dat op 01-09-2017 de eGFR voor deze patiënt is gemeten, dit valt binnen de controlefrequentie van 12 maanden en de patiënt hoeft niet te worden opgeroepen voor een eGFR meting.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen dienen te worden, gebaseerd op de controlefrequentie. Om te zien welke patiënten opgeroepen dienen te worden voor controle, kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor de CVRM keten). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom 'Oproepen' en dus allen opgeroepen dienen te worden voor de algemene controle en/of verplichte indicatoren.

U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten voor één soort controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wilt zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wilt zien die voor een de algemene controle langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:

U ziet nu enkel de patiënten die voor de algemene controle opgeroepen dienen te worden.