VIPLive support

Oproepagenda - GHC

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat de patiënten die juiste ICPC codes hebben per zorgprogramma, hoofdbehandelaar huisarts hebben en geen zorgweigeraar zijn (een overzicht van de inclusiecriteria per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”). In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. het controlebeleid of controlefrequentie
  2. datum van de laatste controle of specifieke controle


Een controlefrequentie van 1x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 12 maanden geleden op controle mag zijn geweest. Als de controle in dit geval langer geleden is dan 12 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. 
Om te bepalen wanneer een patiënt moet worden opgeroepen, wordt er per zorgstraat gekeken naar de laatste uitslag van meerdere meetwaarden (zie tabel). Voor alle zorgstraten geldt dat er gekeken wordt naar het ontbreken van tenminste één van de volgende vier indicatoren binnen het termijn van de controlefrequentie. 
De laatste datum van deze meetwaarden vergeleken met de controlefrequentie. Is een van de data langer geleden dan de controlefrequentie vereist of ontbreekt de meetwaarde, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarden wordt getoond in de kolom ‘Laatste datum controle DM/COPD/ASTMA/CVRM/AF’.

Zorgstraat

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

DM

Algemene Controle

1x per jaar

Systolische bloeddruk (1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA) EN

eGFR (1918, KREA O FB, 1919, KREM O FB, 524, KREA O MK, 3583, KREC O FB, 523, KREA B, 3739, KREA B PO, 3740, KREM O PO, 3741, KREC O PO) EN

HbA1c (2816, HBA CB of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ)

COPD

Algemene Controle

1x per jaar

Gewicht (357, GEW AO) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ) EN

Inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) EN

Gemiddelde score CCQ (2402, CCQT RQ).

ASTMA Algemene Controle

1x per jaar

Score astma control questionnaire (ACQ) (2762, ACQT RQ of 3602, ACQK RQ) EN 

Gewicht (357, GEW AO) EN

Inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ)

CVRM

Algemene Controle

1x per jaar

Systolische bloeddruk (1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ) EN

eGFR (1918, KREA O FB, 1919, KREM O FB, 524, KREA O MK, 3583, KREC O FB, 523, KREA B, 3739, KREA B PO, 3740, KREM O PO, 3741, KREC O PO) EN

Gewicht (357, GEW AO)

AF Algemene Controle

1x per jaar

Hartfrequentie (3320, ECGF KH) OF ventrikelfrequentie (VFRQKH) EN

Systolische bloeddruk (1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA) EN

eGFR (1918, KREA O FB, 1919, KREM O FB, 524, KREA O MK, 3583, KREC O FB, 523, KREA B, 3739, KREA B PO, 3740, KREM O PO, 3741, KREC O PO) EN

CHADSVASC score (3657, CHVA AZ FB)

CL Algemene Controle

1x per jaar

Auscultatie hart (2060, AUSC KH) EN

Tekenen van hartfalen (1644, DETK KQ) EN

ECG hartfrequentie (3320) OF Ventrikel frequentie (3694, VFRQ KH) EN

Systolische bloeddruk (1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's GHC' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

 

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is de controlefrequentie voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

 

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie afbeelding hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op de kolom Oproepen gesorteerd. Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgprogramma's werkt de oproepagenda hetzelfde.Hieronder volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moeten worden. 


In de afbeelding hierboven ziet u dat de controlefrequentie 1x per jaar is. In de kolom 'Missende meetwaarden DM/CVRM' zijn de indicatoren te zien die ontbreken in de afgelopen 12 maanden. Met een peildatum van 01-09-2019 betekent dit dat in de periode 01-09-2018 t/m 01-09-2019 deze indicatoren niet zijn geregistreerd. Indien één van de meetwaardenset ontbreekt, dient te patiënt te worden opgeroepen. Dit is te zien in de kolom "Oproepen' waar een 'ja' verschijnt met de Zorgstraat erachter waarvoor de patiënt dient te worden opgeroepen.

 

In de afbeelding hierover ziet u wanneer de meetwaarden zijn geregistreerd. Door op de 'plus'-knop bovenaan de patiëntenlijst te klikken, worden de datum kolommen van de meetwaarden getoond.

 

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen met de COPD, AStma en CVRM ketenzorg ). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u in het zoekveld 'DM' kan typen. Klik vervolgens op OK. Er blijft dan een lijst met DM patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 

Patiënten buiten de keten

Op het tabblad 'Oproepagenda geen ketenzorg' vindt u de patienten in de zorgstraten DM, COPD, Astma, CVRM, AF en CL met registratie deelname ketenzorg 'nee'.

De 'Oproepagenda geen ketenzorg' werkt verder hetzelfde als de 'Oproepagenda ketenzorg'.