VIPLive support

Oproepagenda - ZGWB

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgprogramma de patiënten die juiste ICPC codes hebben (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”), hoofdbehandelaar huisarts hebben en deelname ketenzorg 'ja'. Ook de patiënten waarbij de inclusiemeetwaarden ontbreken worden getoond in de oproepagenda. In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. het controlebeleid of controlefrequentie 
  2. datum van de laatste controle


Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. 
Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarden wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan het controlebeleid vereist, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’ . De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Laatste .....datum’.

Zorgstraat

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

DM

Algemene Controle

Afhankelijk van controlebeleid; 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Lichaamsbeweging: 3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

COPD

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

MRC: 2210, MCRD RQ EN

CCQ: 2402, CCQT RQ

  Spirometrie

Afhankelijk van frequentie controle spirometrie: 3607, SCFQ RL

Indien frequentie controle spirometrie ontbreekt: 1x per 3 jaar

Spirometrie: 1677, FVNB RL of 1864, FCNB RL of 3649, FCNB RL MI of 1866, FRNB RL MI of 3651, FRNZ RL MI of 1681, FVPB RL of 1672, FCPB RL of 1675, FRPB RL MI of 3687, FCEM RL of 3688, FCEM RL MI of 3689, FVEM RL of 3690, FVEM RL MP of 3691, FVEM RL MI of 3692, FREM RL MI of 3693, FREZ RL MI

Astma

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1776, ASCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

ACQ: 2762, ACQT RQ

  Spirometrie

Afhankelijk van frequentie controle spirometrie: 3607, SCFQ RL

Indien frequentie controle spirometrie ontbreekt: 1x per 3 jaar

Alle spirometrie: 1677, FVNB RL of 1864, FCNB RL of 3649, FCNB RL MI of 1866, FRNB RL MI of 3651, FRNZ RL MI of 1681, FVPB RL of 1672, FCPB RL of 1675, FRPB RL MI of 3687, FCEM RL of 3688, FCEM RL MI of 3689, FVEM RL of 3690, FVEM RL MP of 3691, FVEM RL MI of 3692, FREM RL MI of 3693, FREZ RL MI

CVRM

Algemene Controle

Afhankelijk van controlebeleid; 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Lichaamsbeweging: 3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's West-Brabant' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is de controlefrequentie voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

 

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie afbeelding hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie afbeelding). De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.


Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM en COPD als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgprogramma's op de andere tabbladen werkt de oproepagenda hetzelfde.Hieronder volgt een voorbeeld van een DM en COPD patiënt die opgeroepen moeten worden. 

  
In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid DM2 voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we er vanuit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen moet worden. De datum waarop de laatste controle heeft plaatsgevonden is 22-04-2016. Met een peildatum van 01-01-2018 betekent dit dat de patiënt ongeveer 1 jaar en 7 maanden geleden voor het laatst is langs geweest. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van 1x per jaar. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom Oproepen rood gekleurd is en er onder andere een 'ja' in staat. 

in de afbeelding hierboven ziet u een COPD patient waarbij het controlebeleid 1x per jaar is. Om te beslissen wanneer de patient voor het laatst op controle is geweest wordt gekeken naar de laatste uitslag mate van dyspneu (MRC-schaal) EN gem. score alle klacht/beperk. COPD (CCQ). De datum waarop de laatste controle heeft plaats gevonden is 21-11-2017. Met een peidlatum vvan 01-01-2018 betekentd dit dat ge patient ongeveer 1,5 maand geleden voor het laatst langs is geweest. Dit voldoet aan het controlebeleid vna 1x per jaar. De patient hoeft dus neit te worden opgeroepen. 
Bij dezelfde patient ontbreekt  in de kolom 'Controlebeleid' de frequentie van de spirometrie controle. Dat betekent dat de frequentie controle spriometrie voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we er vanuit dat de spirometrie 1x per 3 jaar geregistreerd moet worden. De datum van de laatste spirometrie bepaling heeft plaats gevonden op 20-09-2012. Met een peildatum van 01-01-2018 is dit langer dan 5 jaar geleden. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van de spirometrie. De patient moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat bij deze patient de kolom Oproepen rood gekleurd is en 'ja (spiro)' vermeld staat.

Alle patiënten die moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen met de COPD, AStma en CVRM ketenzorg ). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder). 

 

Patiënten buiten de ketenzorg vanwege ontbreken inclusie meetwaarde

In de oproepagenda worden ook de patiënten getoond die voldoen aan de ICPC, Hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg ja, maar waarbij de inclusie meetwaarden ontbreekt.
Deze patiënten kunnen naar boven worden gehaald middels de kolom 'Inclusie meetwaarden geregistreerd ' Klik op de filter van de kolom en vink optie 'ja' uit. Klik vervolgens op OK.