VIPLive support

Oproepagenda - SEZ

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgprogramma de patiënten die juiste ICPC codes hebben (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”), hoofdbehandelaar huisarts hebben en geen zorgweigeraar zijn. In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. het controlebeleid of controlefrequentie 
  2. datum van de laatste controle of specifieke controle


Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. 
Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarden wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan het controlebeleid vereist, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’ (Voor DM staat erbij voor welke controle de patiënt opgeroepen dient te worden). De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Laatste ......datum’.

Zorgstraat

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

DM

Algemene Controle

Afhankelijk van controlebeleid; 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

lichaamsbeweging (3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ) of
SIMMs (2196, RIVU SQ)

  Voetcontrole 1x per jaar Voetcontrole:  2196, RIVU SQ of 3609, ZPVU 
  Funduscontrole 1x per 3 jaar Fundusscopie: 1638,  DAFU FZ of 3923, DMR7 FA LI of 3924 DMR7 FA RE

COPD

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Wanneer medicatie R03 of R03B, dan:
Functioneren (2210, MRCD RQ of 2402, CCQT RQ) of
Inhalatietechniek (1608, ASIT RQ)

Anders:
Functioneren (2210, MRCD RQ of 2402, CCQT RQ) 

  spirometrie 1x per 3 jaar Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL; 1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI;

CVRM

Algemene Controle

Afhankelijk van controlebeleid; 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Lichaamsbeweging (3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ) of
roken (1739, ROOK AQ)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's SEZ' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is de controlefrequentie voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

 

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie afbeelding hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgprogramma's op de andere tabbladen werkt de oproepagenda hetzelfde.Hieronder volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

  
In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we er vanuit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen moet worden. De datum waarop de laatste controle heeft plaatsgevonden is 11-01-2017. Met een peildatum van 01-01-2018 betekent dit dat de patiënt ongeveer 11 maanden  geleden voor het laatst is langs geweest. Dit voldoet aan het controlebeleid van 1x per jaar. De patiënt hoeft dus niet voor de algemene controle opgeroepen te worden. Anders zou er namelijk in de kolom Oproepen 'ja(controle)' staan.
De patient dient wel opgeroepen te worden voor voetcontrole en funduscontrole. Dit is te zien aan de 'ja (voet); ja(fundus)' in de kolom Oproepen die tevens rood gekleurd is. De oproepagenda kijkt voor de voetcontrole of er een voetonderzoek is geregsitreerd in de afgelopen 12 maanden. Het laatste voetonderzoek bij deze patient is geregistreerd op 01-05-2014. Dit is met peildatum 01-01-2018 ruim 3,5 jaar geleden, dus de patiënt moet worden opgeroepen. Voor de funduscontrole kijkt de oproepagenda naar een fundusregistratie in de afgelopen 36 maanden (3 jaar). De kolom 'Laatste funducontrole datum' laat zien dat voor het laatst op 01-05-2014  een funduscontrole is geregsitreerd. Dit is tevens 3,5 jaar geleden, dus moet de patient worden opgeroepen.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen met de COPD, AStma en CVRM ketenzorg ). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 

U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten van 1 controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wilt zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wilt zien die voor een funduscontrole langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:

U ziet nu enkel de patienten die voor de funduscontrole opgeroepen moeten worden.

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder).