VIPLive support

Oproepagenda - HenZ

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die voldoen aan de DBC-criteria of met hoofdbehandelaar ‘huisarts’ en deelname ketenzorg ‘nee’. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken of de datum van de laatste controle in het afgelopen jaar ligt (m.u.v. LDL en Fundus).

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze langer dan 12 maanden geleden, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen de controlefrequentie zijn gemeten.

 

Zorgstraat

 

Controlefrequentie

 

Meetwaarden

 

DM

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar en Fundus registratie in de afgelopen 3 jaar)

Laatste eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)

EN Laatste Albumine: 38 (ALB U) OF 40 (ALBK U MI)

EN Laatste Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

EN Laatste Voetonderzoek: 2196 (RIVU SQ) OF 3609 (ZPVU SQ)

EN Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

EN Laatste Funduscontrole: 1638 (DAFU FZ) OF 2129 (FUFO FA)  OF 1652 (DMRP FA LI) OF 1653 (DMRP FA RE) OF 2717 (FSFU FZ) OF 3923 (DMR7 FA LI) OF 3924 (DMR7 FA RE)

COPD

1x per jaar

Bij rookgedrag ‘nooit’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 BWRL AQ

EN Laatste Functioneren: 2402 (CCQT RQ) OF 2210 (MRCD RQ)

EN Laatste Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie

EN Laatste Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

Astma

1x per jaar

Bij rookgedrag ‘nooit’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Functioneren: 2762 (ACQT RQ) OF 3602 (ACQK RQ) OF 3555 (ACT RQ) OF 3608 (ASOC RQ)

EN Laatste Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie

EN Laatste Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

HVZ

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar)

Bij rookgedrag ‘nooit’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 BWRL AQ

EN Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

EN Laatste eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)

EN Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

EN Laatste Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

VVR

1x per jaar

(m.u.v. LDL registratie in de afgelopen 5 jaar)

Bij rookgedrag ‘nooit’, hoeft de rookstatus slechts eenmaal geregistreerd te zijn.

Laatste Mate van beweging: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 BWRL AQ

En Laatste Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

En Laatste eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)

En Laatste LDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)

En Laatste Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

worddave325db0686a9a4a5f3e6458488ae57fa.png

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan. U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. Voorbeeld: kies voor het oproepen van de patiënten met de geboortemaand oktober voor peildatum 01-09-2020.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

image2019-1-21_14-59-53.png

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

image2019-1-21_15-3-6.png

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).

image2019-3-6_16-2-15.png

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat COPD als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een COPD patiënt die opgeroepen moet worden. Kies het tabblad Oproepagenda COPD (bovenstaande afbeelding)

image-20200922-080010.png
In de afbeelding hierboven ziet u bij alle drie de patiënten in de kolom 'Oproepen' een rode ‘ja’. In deze oproepagenda wordt uitgegaan van een controlefrequentie van 1x per jaar (inhalatietechniek alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie). In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' staan de meetwaarden die ontbreken om vast te stellen of een patiënt op controle is geweest binnen de termijn van de controlefrequentie. Bij de eerste patiënt op de lijst is in de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' te zien dat Mate van beweging, Functioneren, inhalatietechniek en Rookgedrag niet geregistreerd zijn in de afgelopen 12 maanden (met peildatum 01-09-2020).
image-20200922-080149.png

Om te bekijken op welke datum een meetwaarde voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plusje boven de kolom ‘Datum laatste controle’ klikken. De data van de laatst gemeten waarden worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hierboven. In het voorbeeld is de peildatum 01-09-2020. Bij de eerste patiënt is in de kolom Functioneren te zien dat het op 13-11-2018 is gemeten. Dit valt buiten de controlefrequentie van 1x per jaar.

Oproepen op geboortemaand 

Mocht u alle COPD of Astma patiënten willen oproepen op geboortemaand, klik dan op het pijltje naast de kolom ‘Geboortemaand’ .

image-20200918-092515.png

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u ongewenste maanden uitvinkt en een vinkje laat staan bij de gewenste geboortemaanden. Klik vervolgens op OK.

Er blijft dan een lijst met patiënten over die geboren zijn in de aangegeven geboortemaanden.