VIPLive support

Oproepagenda - RCH

VIPLive
VIPLive

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patienten die voldoen aan de DBC-criteria. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. Het controlebeleid
 2. Datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met het controlebeleid. Zijn de data langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen het controlebeleid zijn gemeten.

Zorgstraat

Controlefrequentie
Meetwaarden
DM

Afhankelijk van controlebeleid DM: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van minimaal twee van de volgende vier meetwaarden: HbA1c, bloeddruk, voetonderzoek en eGFR:

 • HbA1c: 2816 (HBAC B)
 • Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3336 (RR3SKA) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH)
 • Voetonderzoek: 1641 (DBLO LV LI) OF 1642 (DBLO LV RI) OF 1697 (INSP LV LI) OF 1698 (INSP LV RE) OF 1710 (MOFV NS LI) OF 1711 (MOFV NS RE) OF 2196 (RIVU SQ)
 • eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 3583 (KREC O FB)
COPD

Afhankelijk van controlebeleid COPD: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van minimaal twee van de volgende vier meetwaarden: CCQT, MRCD, rookgedrag en inhalatietechniek:

 • CCQT: 2402 (CCQT RQ)
 • MRCD: 2210 (MRCD RQ) 
 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
 • Inhalatietechniek: 1608 (ASIT RQ)
Astma

Afhankelijk van controlebeleid Astma: 1776, ASCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van minimaal twee van de volgende vier meetwaarden: ACQ, inhalatietechniek, rookgedrag en mate van astmacontrole:

 • ACQ: 2762 (ACQT RQ) OF 3555 (ACT RQ) OF 3602 (ACQK RQ) OF 3344 (ACQ7 RQ)
 • Inhalatietechniek: 1608  (ASIT RQ)
 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
 • Mate van astmacontrole: 3608 (ASOC RQ)
HVZ

Afhankelijk van controlebeleid CVRM: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van alle drie de volgende vier meetwaarden: eGFR, bloeddruk en rookgedrag:

 • eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 3583 (KREC O FB)
 • Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3336 (RR3SKA) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH)
 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
VVR

Afhankelijk van controlebeleid CVRM: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van alle drie de volgende vier meetwaarden: eGFR, bloeddruk en rookgedrag:

 • eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 3583 (KREC O FB)
 • Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3336 (RR3SKA) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH)
 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
HF

Afhankelijk van controlebeleid HF: 3286, HFCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van minimaal twee van de volgende vier meetwaarden: ernst klachten hartfalen (NYHA), eGFR, polsritme en bloeddruk:

 • Ernst van klachten hartfalen (NYHA): 2722 (DCER KQ)
 • eGFR: 1919 (KREM O FB) OF 3583 (KREC O FB)
 • Polsritme: 2102 (POLR AO)
 • Bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3336 (RR3SKA) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2019. Is het controlebeleid voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019. Is de patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2020). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2020 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met uw controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding).

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden.

In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid bij de derde patiënt op de lijst leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we ervan uit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen dient te worden. In de kolom 'Oproepen' staat een 'ja'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' staan de meetwaarden die ontbreken om vast te stellen of een patiënt op controle is geweest binnen de termijn van het controlebeleid.

De eerste patient op de lijst heeft een controlebeleid van '4x per jaar'. Dit betekent dat de patiënt 4x per jaar, oftewel om de 3 maanden opgeroepen dient te worden voor controle. In de kolom 'Oproepen' staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen het controlebeleid' is te zien dat voor deze patiënt HbA1c, bloeddruk, voetonderzoek en eGFR niet geregistreerd zijn in de afgelopen 3 maanden (met peildatum 01-01-2019).

Om te bekijken op welke datum het controlebeleid voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plusje boven de kolom 'Datum laatste controle' klikken. De data van de laatst gemeten waarden worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hierboven. In het voorbeeld is de peildatum 01-01-2019. Het controlebeleid is 4x per jaar. In de kolom Datum laatste HbA1c is te zien dat op 16-08-2018 de HbA1c gemeten is, dit valt buiten het controlebeleid van 4x per jaar. De bloeddruk is voor het laatst gemeten op 30-08-2019, dit valt buiten het controlebeleid van 4x per jaar. Hetzelfde geld voor voetonderzoek en de eGFR. Dit betekent dat alle vier de meetwaarden buiten de termijn van het controlebeleid zijn geregistreerd en de patiënt opgeroepen dient te worden. Wanneer twee van de vier meetwaarden wél binnen de termijn van het controlebeleid geregistreerd zouden zijn, dan zou de patiënt niet opgeroepen hoeven te worden.

Volgorde van het rapport

Bovenaan het rapport zult u de patiënten vinden die opgeroepen dienen te worden o.b.v. het controlebeleid. Deze patienten worden gesorteerd op geboortemaand.

Onderaan het rapport vindt u de patiënten die niet opgeroepen hoeven te worden o.b.v. het controlebeleid. Deze patienten krijgen een 'nee' in de kolom 'Oproepen. Zie onderstaande afbeelding. Bij het onderste voorbeeld is te zien dat de patient een controlebeleid heeft van 4x per jaar. De peildatum van het rapport is 2019-01-01. Zowel de HbA1c (03-10-2018) als de bloeddruk (08-10-2018) zijn in de afgelopen drie maanden geregistreerd. De patiënt hoeft dus niet opgeroepen te worden.

Ook deze patiënten worden gesorteerd o.b.v. geboortemaand.