VIPLive Support

Zorgmanagement rapporten - COVID-19 versie 2021

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Dit rapport is een hulpmiddel om zicht te krijgen op het aantal contacten gerelateerd aan Corona ICPC’s. Per contactsoort kan er gekeken worden wat de ontwikkeling is en hoe de Corona (gerelateerde) contacten zich verhouden tot het totaal aantal contacten van de praktijk.

Calculus verzorgt het COVID-19 rapport, bestaande uit de volgende onderdelen:

  1. Vergelijking t.o.v. 2019

  2. COVID Episodes

  3. COVID Contacten

  4. COVID Contacten uitgebreid

  5. COVID meetwaarden

  6. Patiëntenlijst

Op het tabblad ‘COVID Episodes’ worden de patiënten getoond die een episode hebben die voldoet aan de COVID-19 richtlijn 2020 of 2021. Verder worden hier ook de overleden patiënten getoond.

Episodes

In deze tabel wordt getoond hoeveel patiënten er een registratie hebben met een ICPC (R74, R83.00, R83.03). Vervolgens wordt het aantal patiënten getoond met een ICPC (A27, A87, R74, R83.00) en een omschrijving COVID of corona. In de laatste kolom wordt het aantal patiënten met een contact met ICPC (R83.03).

image-20210409-084611.png

Naast de weergave in een tabel, worden de gegevens ook getoond in een grafiek:

image-20210409-084741.png

Doorklik

De cellen met blauwe en onderstreepte tekst in het rapport zijn een doorklik naar de patiëntenlijsten van de desbetreffende indicator.

Overleden patiënten

In deze tabel is te zien welke patiënten zijn overleden met een episode A96.01 met episode omschrijving ‘COVID’ of ‘Corona’. Of overleden patiënten zonder A96.01, maar met R83.03. Of overleden patiënten zonder A96.01, maar met R74 of R83.
Enkel patiënten die binnen een termijn van 3 maanden van de startdatum van de episode zijn overleden, worden meegeteld bij indicator 2 en 3. Deze indicatoren kunnen enkel goed gevuld worden als de startdatum van de episode mee wordt gestuurd vanuit het HIS.

image-20210114-100341.png

COVID Contacten

Het tabblad ‘Covid Contacten’ toont bovenin de tabel met het aantal contacten met een COVID ICPC 'SARS-CoV-2 (COVID-19) (R83.03)'.

image-20210114-100841.png

In de eerste grafiek ‘aantal contacten met COVID-19 ICPC en omschrijving per week sinds 1-1-2021’ wordt de verhouding getoond van de totale contacten binnen de praktijk en hoe zich dit verhoudt met de COVID contacten.

image-20210114-101424.png

In de tweede grafiek ‘Aantal contacten met COVID-19 ICPC en omschrijving per week per contactsoort sinds 1-1-2021’ wordt getoond wat voor soort contacten er zijn geweest met patiënten met een COVID-19 ICPC en bijbehorende omschrijving.

image-20210114-101446.png

COVID Contacten uitgebreid

Het tabblad ‘Covid Contacten uitgebreid’ toont bovenin de tabel met het aantal contacten met een COVID ICPC 'SARS-CoV-2 (COVID-19) (R83.03)'. Dit is dezelfde tabel als van het vorige tabblad.

 

In de rest van het tabblad worden contacten getoond met patiënten met een COVID gerelateerde ICPC:

COVID-19 (gerelateerde) ICPC

Koude Rillingen (A02.00)

Koorts (A03.00)

Angst voor andere ziekte (A27.00)

Andere Virusziekte(N) (A77.00)

 Andere infectieziekte(n) (A78.00)

Pijn toegeschreven aan luchtwegen (R01.00)

Dyspnoe/Benauwdheid Toegeschreven aan Luchtwegen (R02.00)

Piepende Ademhaling (R03.00)

Andere Problemen Ademhaling (R04.00)

Snurken (R04.01)

Hoesten (R05.00)

Angst voor andere ziekte luchtwegen (R27.00)

Acute Infectie Bovenste Luchtwegen (R74 incl sub)

Acute Bronchitis (R78.00)

Acute Influenza (R80.00)

Acute Pneumonie (R81.00)

Legionelle Pneunomie (R81.01)

Andere infectie(s) luchtwegen (R83.00)

SARS-CoV-2 (COVID-19) (R83.03)

Andere ziekte(N) luchtwegen (R99.00)

Neusseptumdeviatie (R99.01)

Neuspoliep (R99.02)

Pneumothorax (R99.04)

Aspiratiepneunomie (R99.05)

In de eerste grafiek ‘Aantal contacten met COVID-19 (gerelateerde) ICPC per week sinds 1-1-2021’ wordt de verhouding getoond van de totale contacten binnen de praktijk en hoe zich dit verhoudt met de contacten voor COVID-19 (gerelateerde) ICPC’s.

image-20210114-101730.png

In de tweede grafiek ‘Aantal contacten met COVID-19 (gerelateerde) ICPC per week per contactsoort sinds 1-1-2021’ wordt getoond wat voor soort contacten er zijn geweest met patiënten met een COVID-19 gerelateerde ICPC.

image-20210114-101831.png

COVID meetwaarden

In deze tabel wordt getoond bij hoeveel patiënten een COVID test is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden. Hierbij is het aantal getest en het aantal positief getest te zien per soort test. In de grafiek wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel patiënten positief en negatief zijn getest per soort COVID test. In de tabel kan worden doorgeklikt naar de patiëntenlijst, hier wordt per patient de laatst afgenomen test getoond. In de tabel worden alle testen meegenomen in het afgelopen jaar.

covid_tabel.PNG
covid_grafiek.PNG

Patiëntenlijst

In het tabblad patiëntenlijst vindt u patiënten die een contact hebben gehad die gerelateerd is aan een COVID-19 ICPC code.

Om de patiënten inzichtelijk te krijgen met een R83.03 ICPC: filter de kolom ‘SARS-CoV-2 (COVID-19) (R83.03)’ op 'ja'.

Om de patiënten inzichtelijk te krijgen die een contact hebben gehad met een R83.03 ICPC: filter de kolom ‘Contact met COVID-19 ICPC (R83.03)’ op 'ja'.