VIPLive Support

Zorgmanagement rapporten - Osteoporose

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Inleiding

Het Osteoporose-rapport geeft inzicht in de patiënten van uw praktijk met osteoporose of osteopenie en patiënten met een verhoogd risico op osteoporose of osteopenie. Het rapport  bevat 4 tabbladen: tabblad Patiëntenlijst Osteoporose, een tabblad Patiëntenlijst Osteoporoserisico, een tabblad Risico-defintie en een tabblad Patiëntenlijst Medicatielijst.

Deze handleiding beschrijft hoe het Osteoporose-rapport vanuit VIPLive kan worden aangemaakt om het vervolgens in Excel te kunnen gebruiken en te bewerken.

Osteoporose-rapport

Algemeen

 • Rapporten zijn in VIPLive te vinden onder INZICHT, Rapporten:

      

 

 • Alle beschikbare rapporten worden in alfabetische volgorde weergegeven. Door in de lijst te scrollen, kunt u het gewenste rapport opzoeken. U kunt daarbij ook gebruik maken van zoekcriteria (b.v. op zoekterm, op zorgstraat, op categorie). Het Osteoporose rapport is gerangschikt onder de categorie ZORGMANEGEMENT RAPPORTEN.

          

 

 • Het toevoegen van een rapport aan een favorietenlijst kan door op het sterretje voor het rapport te klikken. Het sterretje kleurt dan geel. Door bij MIJN (NIEUWE) RAPPORTEN te kiezen voor ‘FAVORIETEN’ worden alleen de rapporten van uw favorietenlijst getoond.

          

 

 • Boven de lijst wordt de datum/tijd van de laatste geslaagde upload vermeld.
 • Voor het genereren van een rapport zet u een vinkje voor het betreffende rapport. U kunt meerdere rapporten aanvinken en tegelijkertijd laten genereren.

          

 

 • Nadat u op de knop  heeft geklikt wordt gestart met het genereren van de geselecteerde rapporten en wordt achter de geselecteerde rapporten de volgende melding weergegeven:
 • Het genereren van rapporten vergt enige tijd. U kunt de pagina verversen met behulp van de functietoets F5. Als een rapport gereed is verschijnt de melding:
 • Door hierop te klikken wordt het rapport gedownload en kunt u het rapport vervolgens openen in Excel. Na Bewerken inschakelen kunt u het rapport in Excel raadplegen en bewerken.

          

 • Alleen als een beveiligde sessie van VIPLive is gestart, worden in de download ook NAW-gegevens van patiënten meegenomen en zijn deze het rapport in Excel zichtbaar. Anders worden alleen patiëntnummers getoond.

Inhoud rapport

Het Osteoporose-rapport geeft inzicht in de patiënten met osteoporose en patiënten met een verhoogd risico op osteoporose. Het rapport bestaat uit 5 tabbladen:

 1. In tabblad uitleg wordt informatie gegeven over het rapport zelf: rapport naam, datum rapportgeneratie, dataset, peildatum, AGB en omschrijving.
 2. Tabblad Patiëntenlijst Osteoporose geeft een overzicht van alle patiënten die gediagnosticeerd zijn met osteoporose/osteopenie. Deze patiënten hebben allen een actieve episode L95, ongeacht de subcode.
 3. Tabblad lijst Osteoporoserisico bevat alle patiënten met een risico op osteoporose/osteopenie. In de kolom Reden risico wordt vermeld om welke reden(en) de patiënt tot de risicogroep behoord. Eventuele afwijkende waardes worden in de kolommen ernaast met een rode achtergrondkleur gemarkeerd.
 4. In het tabblad Risico – definitie wordt een opsomming van de risicofactoren gegeven. Ze zijn gebaseerd op episodes, bepalingen en medicatie. De episodes gemarkeerd met een *, worden alleen als risico meegenomen als de patiënt ouder is dan 40 jaar.
  • Actieve episode A91.07 - Subklinische hyperthyreoïdie
  • Actieve episode D94.01 - Colitis ulcerosa*
  • Actieve episode D94.02 - Ziekte van Crohn*
  • Actieve episode D99.06 - Coeliakie*
  • Actieve episode L72 - Fractuur radius/ulna
  • Actieve episode L73 - Fractuur tibia/fibula
  • Actieve episode L74 - Fractuur hand/voet
  • Actieve episode L75 - Fractuur femur
  • Actieve episode L76 - Andere fractuur
  • Actieve episode L88 - Reumatoïde arthritis
  • Actieve episode P15 - Chronisch alcoholmisbruik
  • Actieve episode P16 - Acuut alcoholmisbruik/intoxicatie
  • Actieve episode P17 - Tabaksmisbruik
  • Actieve episode R95 - Emfyseem/COPD
  • Actieve episode T73 - Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren
  • Actieve episode T85 - Hyperthyreoïdie
  • Actieve episode T90.01 - Diabetes Mellitus type 1
  • Actieve episode T99.07 - Premature menopauze
  • Actieve episode T99.08 - Syndroom van Cushing
  • TSH waarde (NHG: 1385) < 0.4
  • Schildklierdiagnostiek (TSH) waarde < 0.4 mU/l
  • Reumafactor >=20 IU/ml
  • Vitamine D <=50 nmol/l
  • Calcium waarde buiten 2.1-2.65 mmol/l
  • Albumine waarde buiten 35-55 g/l
  • Parathyroïdhormoon waarde buiten 2-7 pmol/l
  • BMI <20
  • T4 thyroxine waarden buiten 64-154 pmol/l
  • T4 vrij thyroxine >26 pmol/l
  • >5 cm gekrompen
  • >90 dagen prednisonmedicatie met een dosis groter of gelijk aan 7.5 mg/dag
  • Ouder dan 50 jaar
  • Rookgedrag (NHG: 1739) 'ja'.
 5. Het tabblad Patiëntenlijst Medicatielijst bevat een overzicht met alle H02AB04, H02AB06 en/of H02AB07 (prednison) voorschriften in het afgelopen jaar. Een patiënt kan meerdere keren in de lijst voorkomen omdat elk voorschrift op een aparte regel wordt weergegeven.

Maken van selecties

Het is mogelijk om in de Excel-tabbladen specifieke waardes in een of meerdere kolommen te selecteren door op het pijltje te klikken naast de kolomnaam 

U kunt vervolgens aangeven waar u op wilt filteren. Stel u wilt in het tabblad Pat.lijst Osteoporoserisico alle patiënten selecteren met de risicofactor BMI<20, dan kunt u filteren door alleen de waardes <20 aan te vinken. Doordat afwijkende waardes rood zijn gemarkeerd, kunt u echter ook filteren op kleur. Zie afbeelding hieronder.

Opheffen van selecties

Een gemaakte selecties kunt u opheffen door op het trechtertje naast de kolomnaam te klikken en vervolgens te kiezen voor Filter wissen:

 

Overzicht gebruikte codes

Diagnostische bepalingen

 

nhg nr

memocode

omschrijving

36

ALB B

Albumine bloed

152

CA B

Calcium

348

FT4 B

T4 vrij thyroxine

357

GEW AO

Gewicht patiënt

902

PTH B

Parathyroïdhormoon (PTH)

1272

QUET AO

Quetelet-index (BMI) patiënt 

1352

T4 B

Thyroxine

1385

TSH B

Thyroïd stimulerend hormoon (TSH)

1739

ROOK AQ

Roken

4013

ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

2059

SCHK B

Schildklierdiagn (TSH zonodig vrij T4)

2153

RFIM B

Reumafactoren (IgM ELISA)

2748

VD3M B

Vitamine D3 (25OH)

3456

OSHB LZ

Hoofdbehandelaar osteoporose/fractuurprv

 Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

A91.07

Subklinische hyperthyeroïdie

D94.01

Colitis ulcerosa

D94.02

Ziekte van Crohn

D99

Andere ziekte(n) spijsverteringsorganen

D99.06

Coeliakie

L72

Fractuur radius/ulna

L73

Fractuur tibia/fibula

L74

Fractuur hand/voet

L75

Fractuur femur

L76

Andere fractuur

L76.6

Fractuur wervelkolom

L88

Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)

L95

Osteoporose

L95.1

Osteopenie

L95.2

Osteoporose

P15

Chronisch alcoholmisbruik

P16

Acuut alcohol misbruik/intoxicatie

P17

Tabaksmisbruik

R95

Emfyseem/COPD

T85

Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

T90

Diabetes mellitus

T90.01

Diabetes mellitus type 1

T90.02

Diabetes mellitus type 2

T99.07

Premature menopause

T99.08

Syndroom van cushing

T73

Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

ATC Codes

ATC code

omschrijving

A11CC

Vitamine D

A12AA

Calcium

A12AX

Calcium in combinatie met vitamine D

H02AB01 Betamethason

H02AB02

Dexamethason

H02AB04

Methylprednisolon

H02AB06

Prednisolon

H02AB07

Prednison

H02AB08

Triamcinolon

H02AB09

Hydrocortison

H02AB10

Cortison

L02BG01

Aminoglutethimide

L02BG02

Formestane

L02BG03

Anastrozol

L02BG04

Letrozol

L02BG06

Exemestaan

M05BA

Bisfosfonaten

M05BB

Bisfosfonaten combinaties

M05BX Overige botmineralisatiebeïnvloedende middelen

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index 2015 van de WHO. 

 

 

Patiëntenlijsten

 

Patientenlijst Osteoporose

 

Selectie

Pt. met Osteoporose of Osteopenie

L95 of
L95.1 of
L95.2

 

Patientnummer
Geboortemaand
Leeftijd
Geslacht
Inschrijfdatum
Huisarts
Naam zorgverzekeraar
Uzovi
Osteoporose of Osteopenie


Osteoporose of Osteopenie startdatum
Hoofdbehandelaar Osteoporose

Aantal recepten Calcium (laatste jaar)
Calcium recepten (laatste jaar)
Datum eerste recept Calcium (ooit)
Datum laatste recept Calcium (ooit)
Periode tussen eerste en laatste A12AA recept (ooit)

Aantal recepten vitamine D (laatste jaar)
Vitamine D recepten (laatste jaar)
Datum eerste recept vitamine D (ooit)
Datum laatste recept vitamine D (ooit)
Periode tussen eerste en laatste A11CC recept (ooit)

Aantal recepten Calcium icm vit D of andere med (laatste jaar)
Datum eerste recept Calcium icm vit D of andere med (ooit)
Datum laatste recept Calcium icm vit D of andere med (ooit)
Periode tussen eerste en laatste A12AX recept (ooit)Aantal recepten Bisfosfonaten (laatste jaar)
Bisfosfonaten recepten (laatste jaar)
Datum eerste recept Bisfosfonaten (ooit)
Datum laatste recept Bisfosfonaten (ooit)
Periode tussen eerste en laatste Bisfosfonaten recept (ooit)

Aantal recepten Bisfosfonaten combinaties (laatste jaar)
Bisfosfonaten combinaties recepten (laatste jaar)
Datum eerste recept Bisfosfonaten combinaties (ooit)
Datum laatste recept Bisfosfonaten combinaties (ooit)
Periode tussen eerste en laatste Bisfosfonaten recept (ooit)

Aantal recepten Bisfosfonaten en Bisfosfonaten combi (laatste jaar)
Bisfosfonaten en Bisfosfonaten combi recepten (laatste jaar)
Datum eerste recept Bisfosfonaten of Bisfosfonaten combi (ooit)
Datum laatste recept Bisfosfonaten of Bisfosfonaten combi (ooit
Periode tussen eerste en laatste Bisfosfonaten of Bisfosfonaten combi recept (ooit)

Aantal recepten Overige botmineralisatiebeïnvloedende middelen (laatste jaar)
Overige recepten botmineralisatiebeïnvloedende middelen (laatste jaar)
Datum eerste recept Overige botmineralisatiebeïnvloedende middelen (ooit)
Datum laatste recept Overige botmineralisatiebeïnvloedende middelen (ooit)
Periode tussen eerste en laatste recept Overige botmineralisatiebeïnvloedende middelen (ooit)

L95 of
L95.1 of
L95.2A12AA*


A11CC*


A12AX*
M05BA*

M05BB*

M05BA* of M05BB*

 

 

 

M05BX

 

 

 

 

Patientenlijst Osteoporoserisico

 

Selectie

Pt. met een risico op osteoporose/osteopenie.

Actieve Episode:
A91.07, D94.01, D94.02, L72, L73, L74, L75, L76, L88, P15, P16, P17, R95, T73, T85, T90.01, T99.07 of T99.08

Bepaling (Normwaarden):
*zodra een persoon buiten deze normaalwaarden valt, is er een risico

1385, TSH B of 2059, SCH K (0,4-40),
2153, RFIM B (<20),
2748, VD3M B (>50),
152, CA B  (2,1-2,65),
36, ALB B (35-55),
902, PTH B (2-7),
1272, QUET AO (>20),
1352, T4 B (64-154),
348, FT4 B (8-26)

Andere redenen:
> 5 cm gekrompen
> 90 dagen prednison medicatie met een dosis groter of gelijk aan 7,5 mg/dag

Gebruik van Aromataseremmers (L02BG03, L02BG04, L02BG06

 

Patientnummer
Geboortemaand
Leeftijd
Geslacht
Inschrijfdatum
Huisarts
Naam zorgverzekeraar
Uzovi
Hoofdbehandelaar osteoporose
Reden risico

Fractuur na 50e levensjaar
Fractuur startdatum

T85 (Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose)
T85 startdatum

L88 (Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en))
L88 startdatum

R95 (Emfyseem/COPD)
R95 startdatum

DM
DM startdatum

T99.07 (Premature menopauze)
T99.07 startdatum

T99.08 (Syndroom van Cushing)
T99.08 startdatum

T73 (Ander/niet-gespecif. neoplasma endocriene klieren)
T73 startdatum

P17 (Tabaksmisbruik)
P17 startdatum

P15 (Alcoholabusis)
P15 startdatum
P16 (Chronisch alcoholmisbruik)
P16 startdatum

A91.07 (Subklinische hyperthyreoidie)
A91.07 startdatum

D94.01 (Colitis ulcerosa)
D94.01 startdatum
D94.02 (Ziekte van Crohn)
D94.02 startdatum

TSH
TSH datum

Schildklierdiagnose
Schildklierdiagnose datum

Reumafactor
Reumafactor datum

Vitamine D
Vitamine D datum

Albumine
Albumine datum

Rookstatus
Rookstatus datum

Parathyroidhormoon (PTH)
Parathyroidhormoon (PTH) datum

Calcium
Calcium datum

T4 thyroxine
T4 thyroxine datum
T4 vrij thyroxine
T4 vrij thyroxine datum

Gewicht
Gewicht datum
BMI
BMI datum
≥5 cm gekrompen
≥3 mnd prednison
Aromataseremmersgebruik
Aantal voorschriften aromataseremmers

Corticosteroidgebruik
 

 

 

 

Patientenlijst Medicatielijst

 

Selectie

Pt. met Osteoporose of Osteopenie of Corticosteroidgebruik ooit

L95 of
L95.1 of
L95.2 of
H02AB04, H02AB of H02AB07 in het afgelopen jaar

 

Patientnummer
Aanschrijfnaam
Geboortedatum
Inschrijfdatum
Naam zorgverzekeraar
Huisarts
Leeftijd
Geslacht
Osteoporose of Osteopenie


Osteoporose of Osteopenie startdatum
Medicatiegroep
ATC code

Dosering
Eenheid
Voorschrift
Voorschrijfhoeveelheid
Voorschrijfdatum
Einddatum

L95 of
L95.1 of
L95.2


H02AB02
H02AB04
H02AB06*