VIPLive Support

GGZ - Indigo

ATC-categorieën

 

Omschrijving

Definitie

Totaal

Betreft alle ATC codes van alle subcategorieën hieronder

N05A - Antipsychotica

N05A

N05BA - Benzodiazepinederivaten

N05BA

N05CD - Benzodiazepinederivaten

N05CD

N05CF - Benzodiazepine-gerelateerde middelen

N05CF

N06A - Antidepressiva

N06A

N06AA - Niet-selectieve monoamine-heropnameremmers

N06AA

N06AB - Selectieve serotonine-heropnameremmers

N06AB

ICPC-categorieën - P categorie

Indien er geen .00 achter de ICPC staat, worden alle subcodes meegenomen.

 

Omschrijving

Definitie

Totaal

Betreft alle ICPC codes van alle subcategorieën hieronder

Problemen rondom stress/overspanning

P01, P04, P25, Z29.02

Problemen rondom stemming

P03, P76.00, P76.01, X09

Problemen rondom angst

P27, P74, P75, A26, A27, P79, Z27

Problemen rondom acute stress en psychotrauma

P02

Problemen rondom realiteitstoetsing

P71.00, P71.04, P72, P73.00, P98

Problemen rondom zelfbeheersing

P73.02

Problemen rondom uitputting

P78, Z29.01

Problemen rondom verslaving

P15, P16, P17, P18, P19, P80.02

Problemen rondom suïcidaliteit

P77

Problemen rondom slapen en waken

P06

Problemen rondom eetgewoontes

P11, T06

Problemen rondom cognitieve achteruitgang

P20, P70

Problemen rondom ontwikkelingsachterstanden

P10, P12, P13, P21, P22, P23, P24.00, P24.01, P24.03, P85

Problemen rondom seks en seksualiteit

P07, P08, P09

Problemen rondom persoonlijkheidsontwikkeling

P80.00, P80.01

Overig

P29, P99

ICPC-categorieën - Z categorie

Indien er geen .00 achter de ICPC staat, worden alle subcodes meegenomen.

 

Omschrijving

Definitie

Totaal

Betreft alle ICPC codes van alle subcategorieën hieronder

Problemen met de financiën

Z01, Z02

Problemen met de woonsituatie

Z03

Problemen met sociale aansluiting

Z04, Z24

Problemen met de opleiding of werksituatie

Z05, Z06, Z07.01, Z07.02, Z07.03, Z28

Problemen met instanties

Z08, Z09

Problemen door verlies dierbaren

Z15, Z19, Z23

Problemen binnen het systeem

Z12.00, Z12.01, Z13, Z14, Z16.00, Z16.02, Z16.03, Z29.03

Problemen als gevolg van geweld

Z12.02, Z16.01, Z25

Problemen als gevolg van ziek zijn, zelf dan wel dierbare

Z10, Z11, Z18, Z22

Overig

Z29

 

Tabbladen Medicatie en Medicatie (%)

Omschrijving

Definitie

Noemer voor het berekenen van % op het tabblad Medicatie (%)

Leeftijdscategorie

 • Alle leeftijden

 • 0 tot en met 15 jaar

 • 16 tot en met 34 jaar

 • 35 tot en met 64 jaar

 • ≥65 jaar en ouder

 

Praktijkpopulatie

Vaste, ingeschreven patiënten op peildatum

 

[Totaal en subcategorieën] - PP

Aantal ptn bekend met een actueel voorschrift, d.w.z.

 • einddatum van laatste voorschrift ligt in afgelopen 28 dagen t.o.v. de peildatum EN

 • is geen stoprecept

Praktijkpopulatie

[Totaal en subcategorieën] - JP

Aantal ptn met een voorschrift in de periode start kalenderjaar en peildatum, d.w.z.

 • einddatum van voorschrift ligt in deze periode OF

 • voorschrift is actueel

Praktijkpopulatie

[Totaal en subcategorieën] - JI

Aantal ptn bekend met een nieuw voorschrift, d.w.z. startdatum voorschrift ligt in de periode start kalenderjaar en peildatum, waarbij er

 • vóór betreffend voorschrift geen voorschrift bekend is bij de pt OF

 • einddatum van vorig voorschrift is langer dan 6 maanden geleden OF

 • vorig voorschrift is gestaakt en einddatum van vorig voorschrift ligt voor startdatum voorschrift

Praktijkpopulatie

Tabbladen P-categorieën, P-categorieën (%), Z-categorieën en Z-categorieën (%), P- én Z-categorieën en P- én Z-categorieën (%)

Omschrijving

Definitie

Noemer voor het berekenen van %

Leeftijdscategorie

 • Alle leeftijden

 • 0 tot en met 15 jaar

 • 16 tot en met 34 jaar

 • 35 tot en met 64 jaar

 • ≥65 jaar en ouder

 

Praktijkpopulatie

Vaste, ingeschreven patiënten op peildatum

 

[Totaal en subcategorieën] - PP

Aantal ptn bekend met een actuele episode, d.w.z. einddatum ligt na peildatum of ontbreekt

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
EN bekend met een actuele episode uit de Z-categorie

Praktijkpopulatie

[Totaal en subcategorieën] - JP

Aantal ptn bekend met een actuele episode in de periode start kalenderjaar en peildatum

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
EN bekend met een actuele episode uit de Z-categorie in de periode start kalenderjaar en peildatum

Praktijkpopulatie

[Totaal en subcategorieën] - JI

Aantal ptn bekend met een episode waarbij startdatum ligt in de periode start kalenderjaar en peildatum EN waarbij er geen andere episode uit de categorie actief is

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
EN bekend met een episode uit de Z-categorie waarbij startdatum ligt in de periode start kalenderjaar en peildatum

Praktijkpopulatie

[Totaal en subcategorieën] - PG

Aantal contacten bij de POH-GGZ in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende (sub)categorie

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
+ Aantal contacten bij de POH-GGZ in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de Z-categorie

Aantal contacten bij POH-GGZ + Huisarts in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende categorie

[Totaal en subcategorieën] - HA

Aantal contacten bij de Huisarts in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende (sub)categorie

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
+ Aantal contacten bij de Huisarts in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de Z-categorie

Aantal contacten bij POH-GGZ + Huisarts in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende categorie

[Totaal en subcategorieën] - Con

Aantal ptn bekend met een contact in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende (sub)categorie

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
EN bekend met een contact in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de Z-categorie

Totaal: teller Totaal - JP

 

Subcategorie: teller Totaal - Con

[Totaal en subcategorieën] - Ver

Aantal ptn bekend met een verwijzing in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de betreffende (sub)categorie

Tabbladen P- én Z-categorieën, P- én Z-categorieën (%):
EN bekend met een verwijzing in de periode start kalenderjaar en peildatum gekoppeld aan een episode uit de Z-categorie

Totaal: teller Totaal - JP

 

Subcategorie: teller Totaal - Ver

Bijgewerkt