VIPLive Support

TACTIC - Inkaarten voor MDO / Voorbereiden op MDO / Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 

Tabblad Indicatoren (enkel Inkaarten voor MDO)

Nummer

Indicator

Aantal

Mean QRISK3

SD QRISK3

1 Praktijkpopulatie  

 

 
2 Patiënten eligible
 • Vaste, ingeschreven patiënt op peildatum

 • Leeftijd>24 en <85

 • Chronisch gebruik van antipsychoticum

 • Huisarts is voorschrijver van antipsychoticum

 • GEEN P15.02

 • GEEN P70

 • GEEN P71

 • GEEN K74 of K75 of K76 of K89 of K90.00 of K90.03 of K92.01 of K99.01

 • GEEN K77

 • GEEN QRISK-score <5%

 

 
3 Patiënten eligible zonder de inclusie eis m.b.t. hoogte QRISK3 Aantal indicator 2 zonder:
 • GEEN QRISK-score <5%

 

 
4 Patiënten eligible met geschatte QRISK3 waarbij ontbrekende waarden automatisch ingevuld en ≥5% zijn

Aantal indicator 2 EN

(
cholesterol/HDL ontbreekt/ongeldig OF

bloeddruk ontbreekt/ongeldig OF

BMI ontbreekt/ongeldig

)

 

 
5 Patiënten eligible met QRISK3 ≥5% waarvan alle variabelen van QRISK3 bekend zijn

Aantal indicator 2 EN
cholesterol/HDL bekend EN
bloeddruk bekend EN
BMI bekend

 

 

Inclusiecriteria Tabblad Inclusie / Voorbereiden / Follow-up

TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 • Vaste, ingeschreven patiënt op peildatum

 • Leeftijd>24 en <85

 • Chronisch gebruik van antipsychoticum

 • Huisarts is voorschrijver van antipsychoticum

 • GEEN P15.02

 • GEEN P70

 • GEEN P71

 • GEEN K74 of K75 of K76 of K89 of K90.00 of K90.03 of K92.01 of K99.01

 • GEEN K77

 • GEEN QRISK-score <5%

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2,5jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 

Definitie kolommen Tabblad Inclusie / Voorbereiden / Follow-up

Kolomnaam

Definitie

Aanwezig in TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

Patientnummer

 

X

X

X

BSN

 

X

X

X

Naam

 

X

X

X

Geslacht

M=0
V=1
Indien geslacht niet bekend, dan tonen we niets.

X

X

X

Geboortedatum

 

X

X

X

Leeftijd

Leeftijd in jaren op peildatum

X

X

X

Niet op peildatum, maar op startdatum berekend

ICPC A49.02

Actieve ICPC A49.02

X

X

X

Reden inclusie antipsychoticum (naam)

ATC-codes:
N05AX12 (aripiprazol)
N05AH02 (clozapine)
N05AE05 (lurasidon)
N05AH03 (olanzapine)
N05AX13 (paliperidon)
N05AH04 (quetiapine)
N05AX08 (risperidon)
N05AE03 (sertindol)
N05AX15 (cariprazine)
N05AX16 (brexpiprazol)
N05AL05 (amisulpride)
N05AL01 (sulpiride)

Chronisch gebruik, d.w.z. 3 of meer voorschriften in afgelopen 12 maanden waarbij laatste voorschrift in afgelopen 6 maanden of vinkje 'chronisch' EN

Actueel: GEEN stoprecept of voorschrift verlopen*

Verlopen = 28 dagen einddatum verstreken is gestopt

X

X

X

Niet op peildatum, maar op startdatum berekend

Einddatum antipsychoticum tussen 6 mnd-28 dgn geleden

Einddatum laatste voorschrift antipsychotica ligt tussen 6 maanden tot 28 dagen geleden

X

X

X

Gebruiksvoorschrift antipsychotica

Gebruiksvoorschrift (bijvoorbeeld 1D1T) van laatste antipsychotica voorschrift, rekening houden met dat de pt meerdere verschillende antipsychotica gebruikt en ook: hetzelfde antipsychoticum verschillende doseringen op verschillende tijdstippen

 

X

X

Omschrijving antipsychotica

Omschrijving (bijvoorbeeld OLANZAPINE TABL OMH 2,5MG) van laatste antipsychotica voorschrift, rekening houden met dat de pt meerdere verschillende antipsychotica gebruikt en ook: hetzelfde antipsychoticum verschillende doseringen op verschillende tijdstippen

 

X

X

Stoprecept antipsychotica

Stoprecept van laatste antipsychotica voorschrift, rekening houden met dat de pt meerdere verschillende antipsychotica gebruikt en ook: hetzelfde antipsychoticum verschillende doseringen op verschillende tijdstippen

 

X

X

incl_HVZ

Actieve ICPC K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.03, K92.01, K99.01 na de pilot (01-04-2021) of trial (01-11-2022)

 

X

X

incl_DM

Actieve ICPC T90 inclusief subcodes na de pilot (01-04-2021) of trial (01-11-2022)

 

X

X

HBGGZ (NHG 2714)

Uitslag van laatste registratie 2714, GZHB PZ

 

 

 

HBGGZ (NHG 2714) datum

Datum van laatste registratie 2714, GZHB PZ

X

X

X

Voorschrijver laatste antipsychoticum

Gebaseerd op laatste voorschrijver
Als de specialist bij 1 of meer de voorschrijver is, is het specialist en in overige gevallen is huisarts voorschrijver.

X

X

X

Laatste contact

Laatste datum contact

X

 

 

Laatste verwijzing

Laatste datum verwijzing PSY, PBS, PTH, ELP

X

X

X

Specialisme - verwijzing <2jr

Verwijzing PSY, PBS, PTH, ELP in de afgelopen 2 jaar

X

X

X

Laatste verwijzing paramedici

Laatste datum verwijzing DIE, FYS, GLI

 

X

X

Specialisme paramedici - verwijzing <2jr

Verwijzing DIE, FYS, GLI in de afgelopen 2 jaar

 

X

X

Specialisme paramedici - verwijzing <2jr - gekoppeld aan A49.03

Verwijzing DIE, FYS, GLI in de afgelopen 2 jaar gekoppeld aan A49.03

 

 

X

Statinegebruik

ATC-code: C10

Chronisch gebruik, d.w.z. 3 of meer voorschriften in afgelopen 12 maanden waarbij laatste voorschrift in afgelopen 6 maanden of vinkje 'chronisch' EN

Actueel: GEEN stoprecept of voorschrift verlopen*

Verlopen = 28 dagen einddatum verstreken is gestopt

X

X

X

Opslagwijk gedeclareerd

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102, 11103, 11104, 11106, 11108

X

X

X

Niet op peildatum, maar op startdatum berekend

Albumine/creatinine ratio urine (ACR) <3mnd

Laatste uitslag van 40, ALBK U MI of 42, ALBK UE MI in de afgelopen 3 maanden

 

X

X

Aantal keer ACR ≥3 <1jr

Aantal keer ACR >= 3 <12mnd, hier mogen geen uitslagen <3 tussen zitten

 

X

X

QRISK3

QRISK3-score

X

X

X

qrisk_AF_T0

Actieve ICPC K78

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_AF_T0
qrisk_AF_T1
qrisk_AF_T2
qrisk_AF_T3
qrisk_AF_T4
qrisk_AF_T5

qrisk_ap_T0

ATC-codes:

N05AX12 (aripiprazol)
N05AH02 (clozapine)
N05AE05 (lurasidon)
N05AH03 (olanzapine)
N05AX13 (paliperidon)
N05AH04 (quetiapine)
N05AX08 (risperidon)
N05AE03 (sertindol)
N05AX15 (cariprazine)
N05AX16 (brexpiprazol)
N05AL05 (amisulpride)
N05AL01 (sulpiride)

Niet beperken tot chronisch. Een voorschrift in afgelopen 3 maanden, tenzij stoprecept of voorschrift is verlopen*

Verlopen = 28 dagen einddatum verstreken is gestopt

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_ap_T0
qrisk_ap_T1
qrisk_ap_T2
qrisk_ap_T3
qrisk_ap_T4
qrisk_ap_T5

 

qrisk_cort_T0

ATC-code H02AB

Chronisch gebruik, d.w.z. 3 of meer voorschriften in afgelopen 12 maanden waarbij laatste voorschrift in afgelopen 6 maanden of vinkje 'chronisch'

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_cort_T0
qrisk_cort_T1
qrisk_cort_T2
qrisk_cort_T3
qrisk_cort_T4
qrisk_cort_T5

qrisk_imp_T0

LET OP: wordt alleen meegenomen bij mannen.

Actieve ICPC P08.01

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_imp_T0
qrisk_imp_T1
qrisk_imp_T2
qrisk_imp_T3
qrisk_imp_T4
qrisk_imp_T5

qrisk_migr_T0

Actieve ICPC N89 en/of N90

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_migr_T0
qrisk_migr_T1
qrisk_migr_T2
qrisk_migr_T3
qrisk_migr_T4
qrisk_migr_T5

qrisk_RA_T0

Actieve ICPC L88.01

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_RA_T0
qrisk_RA_T1
qrisk_RA_T2
qrisk_RA_T3
qrisk_RA_T4
qrisk_RA_T5

qrisk_ckd_T0

Bij chronische nierschade staat stadium 3-5. Gedefinieerd als: een eGFR <60 (3583 KREC)

 • tenzij er een eGFR obv Cystatine C is >= 60 (3908, EGCC of 3907, EGFC) en/of

 • tenzij eGFR 45-60 en geen alb/kreat >=3 (40, ALBK U MI of 42, ALBK UE MI, hebben beiden zelfde eenheid) en geen ICPC U99.01

OF 40, ALBK U MI of 42, ALBK UE MI >=3

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_ckd_T0
qrisk_ckd_T1
qrisk_ckd_T2
qrisk_ckd_T3
qrisk_ckd_T4
qrisk_ckd_T5

qrisk_smi_T0

Zowel actieve als inactieve ICPC P72, P98 of P73.02

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_smi_T0
qrisk_smi_T1
qrisk_smi_T2
qrisk_smi_T3
qrisk_smi_T4
qrisk_smi_T5

qrisk_treatedhyp_T0

ATC-codes: C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB

Chronisch gebruik, d.w.z. 3 of meer voorschriften in afgelopen 12 maanden waarbij laatste voorschrift in afgelopen 6 maanden of vinkje 'chronisch'

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_treatedhyp_T0
qrisk_treatedhyp_T1
qrisk_treatedhyp_T2
qrisk_treatedhyp_T3
qrisk_treatedhyp_T4
qrisk_treatedhyp_T5

qrisk_type1_T0

Actieve ICPC T90.01

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_type1_T0
qrisk_type1_T1
qrisk_type1_T2
qrisk_type1_T3
qrisk_type1_T4
qrisk_type1_T5

qrisk_type2_T0

Actieve ICPC T90.02

OF 372, GLUC B NU, 382, GLUC BC NU, 3208, GLUC BA NU of 3710, GLUP BC NU > 6,9

OF 371, GLUC B NN, 381, GLUC BC NN, 3209, GLUC BA NN of 3711, GLUP BC NN > 11

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_type2_T0
qrisk_type2_T1
qrisk_type2_T2
qrisk_type2_T3
qrisk_type2_T4
qrisk_type2_T5

qrisk_bmi_T0

Meest recente uitslag van

1272, QUET AO OF

(357, GEW AO EN 560, LNGP AO)

Afronden op 2 decimalen

Als BMI <20, dan op BMI = 20 zetten

X

Indien BMI ontbreekt dan BMI naar leeftijd en geslacht volgens tabel RIVM 2012.

Indien BMI en LNGP AO ontbreekt, maar GEW AO niet, dan BMI berekend met lengte volgens tabel met gemiddelde lengtes.

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_bmi_T0
qrisk_bmi_T1
qrisk_bmi_T2
qrisk_bmi_T3
qrisk_bmi_T4
qrisk_bmi_T5

qrisk_lengte

560, LNGP AO

Uitslag wordt getoond als datum >= datum QUET AO of QUET AO ontbreekt

X

X

Wordt niet getoond, wel meegenomen in berekening

Niet op peildatum, maar op T0 berekend

qrisk_gewicht_T0

357, GEW AO

Uitslag wordt getoond als datum >= datum QUET AO of QUET AO ontbreekt

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_gewicht_T0
qrisk_gewicht_T1
qrisk_gewicht_T2
qrisk_gewicht_T3
qrisk_gewicht_T4
qrisk_gewicht_T5

qrisk_fam_T0

3955, HF19 KQ = ja en/of 2131, HVZF KQ = ja (laatste waarde ooit)

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen):
qrisk_fam_T0
qrisk_fam_T1
qrisk_fam_T2
qrisk_fam_T3
qrisk_fam_T4
qrisk_fam_T5

qrisk_rati_T0

181, CHHD B MI (laatste waarde ooit)

CHHD B MI <1 of >11 worden niet meegenomen.

X

Indien 181, CHHD B MI ontbreekt/ongeldig, dan 4.4 (♂) en 3.7 (♀)

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_rati_T0
qrisk_rati_T1
qrisk_rati_T2
qrisk_rati_T3
qrisk_rati_T4
qrisk_rati_T5

qrisk_sbp_T0

1744, RRSY KA (laatste waarde ooit)

RRSY KA <70 of >210 worden niet meegenomen.

X

Indien 1744, RRSY KA ontbreekt/ongeldig, dan 129 (♂) en 123 (♀)

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_sbp_T0
qrisk_sbp_T1
qrisk_sbp_T2
qrisk_sbp_T3
qrisk_sbp_T4
qrisk_sbp_T5

qrisk_sbps5_T0

SD van 1744, RRSY KA van min. 2 metingen in de afgelopen 5 jaar

Indien er meerdere metingen op één dag bekend zijn, hier gemiddelde van meenemen

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_sbps5_T0
qrisk_sbps5_T1
qrisk_sbps5_T2
qrisk_sbps5_T3
qrisk_sbps5_T4
qrisk_sbps5_T5

qrisk_roken_T0

Rookcategorieën zijn: voorheen (1739, ROOK AQ met antwoord 4) of als ja (1739, ROOK AQ met antwoord 1)/actieve P17, dan:

 • light (1992, SIPD AQ antwoord 1 t/m 9; of 3822, ESPD AQ antwoord 1 t/m 9)

 • moderate (1992, SIPD AQ antwoord 10 t/m 19; of 3822, ESPD AQ antwoord 10 t/m 19)

 • heavy (1992, SIPD AQ antwoord >=20; of 3822, ESPD AQ antwoord >=20, of 2014 PPPD AQ antwoord >=1 of 1993, SGPD AQ antwoord >=1).

Als er na de datum van registratie een registratie 1739, ROOK AQ met antwoord 4 is, dan wordt roken "voorheen" gebruikt.

Indien 1739, ROOK AQ en P17 ontbreekt, dan niet-roker.
Indien 1992, SIPD AQ/3822, ESPD AQ/2014, PPPD AQ/1993, SGPD AQ ontbreekt, dan moderate.

X

X

X

Naam kolom (op diverse tabbladen): qrisk_roken_T0
qrisk_roken_T1
qrisk_roken_T2
qrisk_roken_T3
qrisk_roken_T4
qrisk_roken_T5

qrisk_ongeldig_T0

Indien qrisk_bmi_T0, qrisk_rati_T0 of qrisk_sbp_T0 ongeldig, dan wordt dat in deze kolom vermeld.

X

 

 

qrisk_ontbreekt_T0

Indien qrisk_bmi_T0, qrisk_bmi_T0 (lengte), qrisk_rati_T0, qrisk_sbp_T0, qrisk_sbps5_T0 qrisk_roken_T0 (rookstatus) of qrisk_roken_T0 (aantal sig/dg) ontbreekt, dan wordt dat in deze kolom vermeld.

X

 

 

Apotheek

 

X

X

X

Emailadres

 

X

X

X

Telefoonnummer

 

X

X

X

 

Inclusiecriteria Tabblad Overig

TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2,5jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'


Definitie kolommen Tabblad Overig

Kolomnaam

Definitie

Aanwezig in TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

Patientnummer

 

 

X

X

S-regels horende bij ICPC A49.02 <2jr

S-regels met episode ICPC A49.02 in de afgelopen 2 jaar

 

X

X

E-regels horende bij ICPC A49.02 <2jr

E-regels met episode ICPC A49.02 in de afgelopen 2 jaar

 

X

X

P-regels horende bij ICPC A49.02 <2jr

P-regels met episode ICPC A49.02 in de afgelopen 2 jaar

 

X

X

Actieve ICPC codes met probleemstatus

 

 

X

X

 

Inclusiecriteria Tabblad Medicatie <1 jr

TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Bekend met chronisch voorschrift of voorschrift in het afgelopen jaar

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2,5jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Bekend met chronisch voorschrift of voorschrift in het afgelopen jaar

 

Definitie kolommen Tabblad Medicatie <1 jr

Kolomnaam

Definitie

Aanwezig in TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

Patientnummer

 

 

X

X

ATC code

 

 

X

X

Voorschrijfdatum

 

 

X

X

Einddatum

 

 

X

X

Omschrijving

 

 

X

X

Gebruiksvoorschrift

 

 

X

X

Stoprecept

 

 

X

X

Voorschrijver

Gebaseerd op laatste voorschrijver
Als de specialist bij 1 of meer de voorschrijver is, is het specialist en in overige gevallen is huisarts voorschrijver.

 

X

X

 

Inclusiecriteria Tabblad Metingen <6mnd

TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Bekend met één van de onderstaande metingen in de afgelopen 6 maanden

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2,5jr

 • Bekend met A49.02 EN 'tactic' of 'TACTIC'

 • Bekend met één van de onderstaande metingen in de afgelopen 6 maanden

 

Definitie kolommen Tabblad Metingen <6mnd

Kolomnaam

Definitie

Aanwezig in TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

Patientnummer

 

 

X

X

Stable patient ID

 

 

X

X

Omschrijving

181 = cholesterol/HDL*
192 = cholesterol
446 = HDL
357 = gewicht
560 = lengte
1272 = BMI**
1744, 2659, 3326, 3336 = bloeddruk
372, 382, 3208, 3710 = glucose NU
371, 381, 3209, 3711 = glucose NN
542, 2683, 3854 = LDL
3583, 3907, 3908 = eGFR
40 = ACR

*Stel dat chol en/of HDL missen maar er is wel een chol/HDL, dan die erbij: 181 CHHD B MI

**Stel dat L en/of Gew missen maar er is wel een BMI, dan die erbij: 1272, QUET AO

 

X

X

Meting

Startdatum = 01-03-2023 of 01-08-2023 of 01-01-2024 of 01-06-2024 (afhankelijk tot welke groep praktijken de praktijk behoort
T0 = Tussen startdatum - 3 maanden en startdatum + 2 maanden
T1 = Tussen startdatum + 2 maanden en startdatum + 7 maanden
T2 = Tussen startdatum + 7 maanden en startdatum + 12 maanden
T3 = Tussen startdatum + 12 maanden en startdatum + 17 maanden
T4 = Tussen startdatum + 17 maanden en startdatum + 22 maanden
T5 = Tussen startdatum + 22 maanden en startdatum + 27 maanden

 

X

X

Datum

Datum van registratie

 

X

X

Uitslag

Uitslag van registratie

 

X

X

 

Inclusiecriteria Tabblad Exclusie

TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

 • Vaste, ingeschreven patiënt op peildatum

 • Chronisch gebruik van antipsychoticum

 • EN (

  • Leeftijd ≤ 24 of of ≥85 jaar

  • Specialist is voorschrijver van antipsychoticum OF

  • P15.02 OF

  • P70 OF

  • P71 OF

  • K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 OF

  • K77 OF

  • QRISK-score <5%)

 • Ingeschreven of inmiddels uitgeschreven (bijvoorbeeld overleden) patiënt op peildatum

 • Gebruik van antipsychoticum <2jr

 • EN GEEN A49.02 EN/OF GEEN 'tactic' of 'TACTIC'

 

 

Definitie kolommen Tabblad Exclusie

 

Kolomnaam

Definitie

Aanwezig in TACTIC - Inkaarten voor MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Voorbereiden op MDO - Ketenzorg Arnhem

Aanwezig in TACTIC - Follow-up - Ketenzorg Arnhem

Patientnummer

 

X

X

 

Reden exclusie

Voorschrijver = voorschrijver van laatste antipsychoticum

HVZ = K74 of K75 of K76 of K89 of K90.00 of K90.03 of K92.01 of K99.01

X

Reden omschrijving:

 • Leeftijd ≤ 24jr of of ≥85 jaar EN/OF

 • Voorschrijver specialist EN/OF

 • P15.02 EN/OF

 • P70 EN/OF

 • P71 EN/OF

 • HVZ

 • K77

 • QRISK-score <5%

X

Reden omschrijving:

 • Leeftijd ≤ 24jr of of ≥85 jaar EN/OF

 • Voorschrijver specialist EN/OF

 • P15.02 EN/OF

 • P70 EN/OF

 • P71 EN/OF

 • HVZ

 • K77

 • QRISK-score <5%

Als géén van bovenstaande redenen bekend zijn, dan tonen we niets.

 

Bijgewerkt