VIPLive Support

Spreekuur.nl Templates

 

Aanpassingen juni 2023

zie: https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/11127868561949-VIPLive-Releasenotes-5-43 

 

Aanpassingen April 2023

De volgende grotere aanpassingen zijn doorgevoerd:
- Alle templates zijn voorzien van E- en P-regels


- Welkomst- en afsluitingstemplates
o Patiënten willen graag verwachtingsmanagement; hoe lang ze moeten wachten etc.
Daarom hebben we de welkomsttemplate aangepast en we hebben geprobeerd hier
een tijdsindicatie in te verwerken. Zinnen als “ik kom zo bij u terug, houd deze chat in
de gaten” zijn te vaag voor de patiënt. Daarom hebben we verschillende templates
gemaakt voor binnen 15, 30 en 60 minuten weer terugkomen bij de patiënt. Denk
dan wel aan de sms-functie!
Tip: Probeer dus in te schatten binnen hoeveel tijd je bij de patiënt terugkomt en
selecteer dan de juiste template.
o DAG: we hebben ervoor gekozen om bij deze templates de naam van de zorgverlener
weg te laten, omdat er vaak vervolgvragen volgen en het dan logischer lijkt in het
contact. Daarnaast ziet de patiënt ook wie het consult heeft opgepakt. In ANW
hebben we het de naam wel laten staan, omdat er dan altijd een onbekende
zorgverlener het consult oppakt.
o Er is één algemene afsluitingstemplate, aangezien de afzender overbodig werd
geacht.
o We hebben “We hopen dat het snel beter met je gaat” laten vervallen. Vaak sloot dit
niet goed aan bij het gesprek.
Tip: Patiënten hebben soms het gevoel dat ze met een chatbot chatten. Dat kun je
deels voorkomen door een welkomsttemplate te sturen. Hierin staat wie je bent en
dat jij ze verder gaat helpen. Het kan ook helpen om iets persoonlijks, zoals
begripvolle woorden, toe te voegen aan een template.


- Vangnet advies:
o Om de templates zowel voor DAG als ANW goed te kunnen gebruiken, hebben we in
het vangnet onderscheid gemaakt in contact opnemen voor spoed en contact
opnemen met de eigen huisarts. We hebben gekozen voor de verwoording “Neem
direct contact op” voor klachten die gelijk moeten worden beoordeeld (dat kan dus
zowel overdag als in ANW) en “Neem contact op met de praktijk” als het mildere
klachten zijn of de klachten niet over zijn gegaan. Een enkele keer wordt er geen
onderscheid gemaakt en staat er "Neem contact op als".
o Er zijn inhoudelijk een aantal templates aangepast n.a.v. NHG-adviezen die recent zijn
gewijzigd. Vaak betreft dit zelfzorgadviezen en medicatie die ze zelf kunnen halen.
Tip: als je zelf een vangnet toevoegt probeer dan zo concreet mogelijk te zijn, soms
kom je er niet onderuit en gebruik je “als je zieker wordt”, maar dat is best lastig te
beoordelen voor een patiënt. Concrete voorbeelden helpen dan om de patiënt
duiding te geven wanneer er weer contact opgenomen moet worden en binnen
welke termijn (dag, 4 dagen, week etc.)


- Medicatie:
o In de titel is nu de naam van het medicijn verwerkt met bijbehorende dosering en
aantal stuks. Voor volwassenen is dit vaak standaard, voor kinderen hebben we de
templates soms gesplitst in leeftijdscategorieën zodat het al voorberekend is. Dit lukt
niet altijd, maar wel staat in de titel beschreven wat het aantal mg/kg en de
frequentie zouden moeten zijn. Je moet dan nog wel zelf het aantal milliliter of mg
per dag invullen.
o In de titel is, wanneer van toepassing, gespecificeerd voor wie deze template bedoeld
is buiten volwassenen en kinderen, bijvoorbeeld op basis van geslacht of
risicogroepen.
o Toevoegen van een stappenplan: we hebben nu aantal templates met diagnoses of
klachten die we behandelen volgens de stappen van het NHG. Dit wordt aangeduid in
de titel. Met de template laten we de patiënt weten dat de vorige stap niet
voldoende gewerkt heeft. Denk hierbij aan impetigo, acne, psoriasis, migraine,
eczeem en pijnstilling.
Tip: Als je afwijkt van deze stappen en bijvoorbeeld stap 3 als eerste stap voorschrijft,
dan moet je de eerste zin aanpassen.
o We hebben templates gemaakt met een behandeling die altijd de eerste keus zijn van
het NHG en enkele die de tweede keus zijn (als deze vaak voorkomt). We hebben
geen rekening gehouden met eventuele allergieën. Dit moet je dus zelf goed in de
gaten houden.
o Overal in de templates voor kinderen met medicatie is de link naar apotheek.nl met
kindertekst toegevoegd.
Tip: In sommige templates voor kinderen staat beschreven hoe je het beste
medicijnen aan kinderen kan geven, met name als ze geen pillen kunnen slikken of
drankje vies vinden!
o We houden de afsluitende zin “Zal ik het medicijn voorschrijven?” in de templates,
want je moet controleren of de patiënt dit ook daadwerkelijk wil en gaat ophalen
(informed consent). Het kost een extra chatbericht, maar het scheelt in de rest van de
keten veel werk en kosten als de patiënt hier toch niet mee akkoord gaat.
Tip: Kijk goed naar de titel van de template met medicatievoorschrift om direct de
juiste dosering te hebben.


- Inhoud:
o COVID-19 templates zijn verwijderd: in alle templates waar nog rekening gehouden
werd met COVID-19 zijn aangepast (hoeveelheid mensen die komt/als je verkouden
bent mag je niet komen en COVID-19 locaties). We hebben nog wel templates met
COVID-19 voor als de patiënt zichzelf positief getest heeft.
o Nieuwe templates: voor een aantal behandelgebieden zijn er nieuwe templates,
ofwel geheel nieuwe templates ofwel door opsplitsing van bestaande templates.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van nieuwe templates:
▪ Opnieuw foto sturen
▪ Patiënt niet ingeschreven bij praktijk (DAG)(V)
▪ Formulier voor bloedprikken – digitaal versturen (V)
▪ Formulier voor bloedprikken – ophalen bij de praktijk (V)
▪ Hb-bepaling praktijk (DAG)(V)
▪ Nierfunctiebepaling (bloed en urine bij start medicatie) via e-mail
▪ Nierfunctiebepaling (bloed en urine bij start medicatie) via formulier
assistent
▪ Nierfunctiebepaling (bloed en urine jaarlijks) via e-mail
▪ Nierfunctiebepaling (bloed en urine jaarlijks) via formulier assistent (geen emailadres bekend)
▪ Bloeddrukmeten bij klachten
▪ Glucosebepaling op praktijk
▪ Jaarlijkse controle cvrm (POH/HA)
▪ Sputumkweek
▪ Urine op kweek
▪ Niet geven geneeskundige verklaring
▪ Medicijnen op reis
▪ Apotheek – algemeen (ANW)
▪ Apotheek – algemeen (DAG)
▪ Test urine / urineonderzoek– HAP (V)


- Tekstueel:
o In de kindertemplates hebben we gepoogd om minder vaak “je kind” te benoemen
om het makkelijker leesbaar te houden en ook minder afstandelijk.
o Bij de apotheek templates is overal aangegeven dat het recept verstuurd is naar de
apotheek (dus ze het niet hoeven komen te halen).
o We hebben nog een keer goed gekeken naar moeilijke woorden en zinnen en deze
anders omschreven.


De templates die op de planning staan om nieuw te ontwikkelen:
- Schurft
- Ingegroeide teennagel
- Hand-voet-mondziekte
- Urineverlies/incontinentie
- Vijfde en zesde ziekte
- Spruw
- Zonneallergie
- Allergische reactie met advies antihistaminica
- Afsluiten consult na een videocall

 

Overzicht templates

 

 

Bijgewerkt