VIPLive Support

Dashboard HenZ KAM 2.0 - praktijkoverzicht

Algemeen


Het dashboard 'HenZ Kam 2.0' geeft inzicht in de voortgang van de gestelde doelen per praktijk met uiteindelijke doel om het volgende te realiseren:

 • Stimuleren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

 • Versterken van het lokaal medisch netwerk

 • Doelmatig voorschrijven van medicatie

 • Doelmatig aanvragen van diagnostiek

 • Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid voor patiënten

Het dashboard bevat gegevens afkomstig uit de HIS-extracties van de praktijken die aangesloten zijn bij Huisarts en Zorg. Het dashboard bevat zorggegevens, patiënt gegevens zijn in beperkte mate beschikbaar voor de ingelogde praktijk. Het dashboard is o.a. opgezet op basis van AVG richtlijnen.

Let op! voor de gestelde normen m.b.t. voorschriften en bepalingen wordt gekeken naar een periode met als start en einddatum:

 • Startdatum = 1-12-2021

 • Einddatum = 30-11-2022

Voor alle indicatoren t.b.v. het meten van de voortgang wordt gekeken naar alle data vanaf 1-12-2022

1. Aan de linkerkant van het dashboard zijn verschillende filter-opties te vinden die helpen om specifieke informatie zichtbaar te maken (zie onderstaande afbeelding). In deze afbeelding zijn er ‘drop down’ opties zichtbaar: ‘Overige doelen medicatie’ en ‘Overige doelen diagnostiek’. Door een doel te kiezen is het mogelijk ook de voortgang op de niet gekozen doelen te bekijken. 
Met de knop 'Score 2021 tonen' wordt in de overzichten ook de score en het verloop van het voorgaande jaar getoond. 

mceclip0.png

 

2. In onderstaand overzicht wordt per filter-optie toegelicht waarop de data wordt gefilterd. 

Filteroptie

Er wordt gefilterd op:

Overige doelen medicatie

Anxiolytica / Inhalatiemedicatie / Pijnstilling / Preferente Inhalatiemedicatie/ Preferente Insulines

Overige doelen diagnostiek

Vitamine B12 / Vitamine D / ACR

3. Per doel wordt een grafiek getoond. De grafiek wordt opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen (toegelicht in 3), voor PPI zijn dit:

 • #pt met PPI

 • #pt met PPI huidig

 • #pt met PPI voorspeld

 • Norm zorggroep

 • Norm praktijk

 • (Optioneel: score voorgaand jaar) 

Hier zijn twee delen belangrijk, het blauwe is wat er tot nu toe gerealiseerd is. En in grijs wordt een prognose getoond van hoe de praktijk uitkomt, op basis van de gemiddelde groei van de voorgaande 3 maanden. Dit geeft een eerste indicatie van of de norm naar verwachting wel of niet gehaald wordt. 

image-20210607-142020.png

4. Binnen het dashboard is het mogelijk om alle gestelde doelen snel te bekijken door met de filters te werken en op de verschillende tabbladen te klikken.
image-20210607-142032.png
5. Het is in het VIPLive dashboard mogelijk om (per grafiek/tabel) gegevens te exporteren. Door een grafiek/tabel te selecteren, kunt u door middel van de rechtermuisknop, de opties 'Exporteren als afbeelding', 'Exporteren als PDF' of 'Gegevens exporteren' kiezen. Bij de optie 'Exporteren als afbeelding' kunt u kiezen voor een .PNG of .JPEG bestandstype en vervolgens klikken op 'Exporteren'. In de pop-up verschijnt vervolgens een link om het bestand te downloaden. De optie 'Exporteren als PDF' biedt tevens een aantal opties voor het exporteren. Indien u kiest voor de optie 'Gegevens selecteren' worden de gegevens geëxporteerd naar een Excel-bestand die u kunt downloaden. 

6. Indien u alle grafieken/tabellen in het dashboard wilt printen, kunt u de (browser)optie Ctrl + P gebruiken.                                                                                                                                          

7. PNG afbeelding exporteren en downloaden:

image-20210607-142042.png

8. In het dashboard zijn twee verschillende normen opgesteld om de voortgang op praktijkniveau inzichtelijk te maken:

 • Praktijk specifieke norm (Praktijk, groene horizontale lijn):

  • Het totaal aantal patiënten met een voorschrift of het totaal aantal bepalingen per 1000pt over de periode 1-12-2021 tot 30-11-2022.

 • Zorggroep norm (Norm zorggroep, oranje horizontale lijn):

  • Het gemiddelde per 1000pt van alle praktijken over de periode 1-12-2021 tot 30-11-2022.

image-20210607-142419.png
9. De gestippelde horizontale lijnen geven de praktijk- en zorggroep-norm weer. Het doel is om in november van het nieuwe jaar onder deze norm te scoren (m.u.v. de preferente indicatoren waarbij het doel is om boven de aangegeven normen te scoren).

Meetwaarden

Onderstaande tabel geeft inzicht in de onderliggende codes die gebruikt zijn om de indicatoren te definiëren.

Indicator

Definitie

Protonpompinhibitoren (PPI) voorschriften

ATC = A02BC

Anxiolytica voorschriften

ATC = N05BA / N05CF / N05CD

Inhalatiemedicatie voorschriften

ATC = R03AC / R03BA / R03BB / R03AK / R03AL

Pijnstilling: Tramadol of Oxycodon voorschriften

ATC = N02AX02 / N02AA05

Aanvragen van het lipidenprofiel

NHG nummer = 192 / 1377

Aanvragen van Vitamine B12

NHG nummer = 1412

Aanvragen van Vitamine D

NHG nummer = 1416

Aanvragen van ACR

NHG nummer = 40


Grafieken/tabellen

In het dashboard zijn verschillende interactieve grafieken en een tabel beschikbaar. Links bovenin wordt standaard het aantal patiënten in de selectie weergegeven, inclusief percentage. Dit aantal wordt automatisch aangepast zodra er filters worden toegepast.

image-20210607-142203.png
Verder zijn de volgende grafieken en tabel beschikbaar in het dashboard:
 • Grafiek: Per doel identiek qua opbouw en structuur

 • Tabel: Patiëntenlijst

 • Indicatoren m.b.t. bereikbaarheid & Beschikbaarheid

De grafiek per doel laat de volgende meting zien:

 • Daadwerkelijk aantal patiënten met een voorschrift/aantal bepalingen vanaf 1-12-2022 tot het begin van de huidige maand (vb. #pt met PPI).

 • Daadwerkelijk aantal patiënten met een voorschrift/aantal bepalingen vanaf 1-12-2022 tot en met de huidige maand (vb. #pt met PPI huidig).

 • Voorspelling op basis van gemiddelde maandelijkse toename tot de huidige maand wordt als volgt berekend als de groei sinds 1-12-2021 waarbij maximaal 6 voorgaande maanden meegenomen worden. 
  Deze voorspelling wordt cumulatief weergegeven tot 01-12-2022 (vb. #pt met PPI voorspeld).

 • Norm Zorggroep (omschreven in 3.1)

 • Norm Praktijk (omschreven in 3.1)

image-20210607-142510.png
In de patiëntenlijst wordt per patiënt weergegeven of de patiënt voldoet aan de indicatoren. Door op het loepje te klikken kan de lijst gefilterd worden op patiënten die wel of niet voldoen aan de betreffende indicator.
image-20210607-142312.png
 

Bereikbaarheid & Beschikbaarheid

Binnen het HenZ KAM 2.0 dashboard wordt de score op de vragenlijst Bereikbaarheid en Beschikbaarheid weergegeven evenals de gemiddelde score van de zorggroep. Alle aangeleverde data is statisch en eenmalig ingelezen op basis van de ingevulde vragenlijst in November 2022.

Kolommen

Informatie

Totaalscore

Totale prestatie op basis van alle onderstaande items (Inrichten spreekuren / Te;. Bereikbaarheid / Digitalisering)

Inrichten spreekuren

Score m.b.t. de inrichting van spreekuren

Tel. bereikbaarheid

Score m.b.t. telefonische bereikbaarheid

Digitalisering

Score m.b.t. digitalisering

 

Verwijzingen

De kerngetallen laten de verwijzingen zien over het jaar 2021. Jaarlijks zullen deze aantallen geupdate worden. 
Hierbij wordt het totale aantal verwijzingen getoond en het pijltje geeft aan of dit gestegen/gedaald is t.o.v. het voorgaande jaar. 
Daaronder is het '% BZ verwijzingen van het totaal', ook hierbij weer zichtbaar of dit gestegen/gedaald is t.o.v. het voorgaande jaar. 

 

Bijgewerkt