VIPLive support

Consulteren dashboard

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

De QlikSense rapportage 'Consulteren' geeft inzicht in consultaties die praktijken hebben uitgezet bij ziekenhuizen. De Consulteren-rapportage is in VIPLive te vinden onder Inzicht - Datahub.

1. Het 'Consulteren' dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database van de praktijken. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. 

2. Aantal consultaties = aantal opgepakte consultaties + aantal nog niet opgepakte consultaties + aantal directe consultaties (ongeacht of deze gedeclareerd zijn of niet). Een directe consultatie kan je namelijk niet oppakken (maar wel declareren).

  • Nee: Consultatie moet nog opgepakt worden. Totdat hij is opgepakt kan niemand in VIP typen in de consultatie. Er is nog niet op de knop 'Consultatie oppakken' geklikt.
  • Ja: Consultatie is opgepakt. Wat er dan gebeurt is dat iedere deelnemer behalve degene die de vraag heeft en degene die hem oppakt worden verwijderd uit de consultatie (het kan zijn dat ze nog wel in de database staan, maar dan zijn de gesprek deelnemers niet meer actief).
  • Onbekend: Indien deze voorkomt in jullie data: Onbekend wil hier zeggen dat de consultatie niet opgepakt hoeft te worden. Dat is het geval bij een directe consultatie, dus een consultatie naar een persoon.

3. Datum: De datum en tijd waarop een consultatie is opgepakt (op de knop 'Consultatie oppakken' is geklikt). Een streepje '-': De consultatie is nog niet opgepakt óf dit betrof een directe consultatie, zie uitleg hierboven bij Opgepakt.

  • Ja

  • Nee

4. Vraag: Er zijn vrij veel consultaties niet gedeclareerd. Betekent dat ook dat ze niet zijn beantwoord?
Antwoord: Nee dat hoeft niet het geval te zijn. Het kan zijn dat ze de consultaties beantwoorden maar niet klikken op de knop “afsluiten en declareren”. Pas nadat er op die knop is gedrukt slaan wij “gedeclareerd” op en zie je dat terug in het dashboard.

5. Hier is geen apart veld voor. Daarom kun je ook niet zien of de consultatievragen bij de een specialist zijn beantwoord. Dit kunnen we ook niet zien omdat de beantwoording via de chat gaat, die gegevens zijn versleuteld.

6. Opgepakt door is alleen maar het laten zien wie het consult heeft opgepakt. Het doorzetten van het consult naar de specialist heeft hier niet mee te maken. Een streepje '-': De consultatie is nog niet opgepakt.

7. Het kan zijn dat een deelnemer niet meer actief is in de consultatie maar nog wel in de database staat. Je kan het veld niet gebruiken om betrouwbaar te zeggen wie er in de consultatie zit, enkel om te zien wie er ‘ooit’ in de consultatie heeft gezeten. Wie is er dus allemaal betrokken geweest bij de consultatie.

8. We hebben inmiddels een paar keer te horen gekregen dat er consultaties in dit overzicht staan die volgens de artsen/vakgroepen wel opgepakt zijn. Na lang zoeken blijkt nu dat er een bijzonder scenario kan spelen, maar dat de data op zich wel klopt. Het scenario is als volgt:
Secretariaat verwijderd zichzelf uit het gesprek/ verlaat het gesprek voordat ze iemand anders hebben toegevoegd/het consult hebben opgepakt. De consultatie is dan niet meer zichtbaar in de inbox/in het consultaties overzicht. Dan wordt hij nooit afgehandeld, dus het dashboard klopt in dat geval. We werken aan het beter inzichtelijk maken hiervan en willen deze mogelijkheid in de toekomst binnen VIP blokkeren.
Voorbeeld in tabel:

9. Als KPI kijken we of een consultatie binnen 48 uur is opgepakt, inmiddels houden we in deze versie rekening met weekenddagen (de teller stopt dan met lopen).

10. Het dashboard loopt altijd 1 dag achter. Stel dat het vandaag 22-04-2020 is en je kijkt naar het dashboard, dan zie je data t/m 21-04-2020.