VIPLive Support

Populatiedashboard huisartsenpraktijken (versie 1.0)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Inleiding

Het populatiedashboard geeft u inzicht in de leeftijdsopbouw van uw patiëntenpopulatie en daarbinnen in de verdeling naar aantal contacten < 12 maanden, wijktype, geslacht, gezondheidsrisico, chronische ziekten etc.

Het dashboard wordt per kalenderkwartaal weergegeven. Bijvoorbeeld voor kwartaal 3 - 2023 wordt de populatie tot 01-07-2023 inzichtelijk gemaakt. Aan het begin van een nieuw kalenderkwartaal, nadat een upload van patiëntgegevens van uw praktijk is uitgevoerd via VIPLive, vult het dashboard zich automatisch. Een hogere uploadfrequentie (b.v. maandelijks) heeft geen invloed op de weergave van het dashboard; die blijft per kalenderkwartaal. Na elke upload wordt dan wel een herberekening voor het betreffende kalenderkwartaal uitgevoerd op basis van de meest recente gegevens van de laatste upload.

Overige handleidingen

Handleidingen over rapportages en overige functionaliteiten van VIPLive zijn ook via de ‘Handleidingen’ knop te vinden. Deze knop vindt u in de bovenste menubalk in VIPLive:

image2019-2-21_8-50-48.png

 

Contact met Calculus

             Telefoonnummer: 088 - 528 10 60

             Mail: zg@calculus.nl

Populatiedashboard

Algemeen

 • Het populatiedashboard is in VIPLive te vinden onder INZICHT:

image2019-2-21_8-50-28.png     

 • Het populatiedashboard maakt de praktijkpopulatie inzichtelijk zoals die is op de eerste dag van het geselecteerde kalenderkwartaal.
 • Door de cursor op een onderdeel van een grafiek of tabel te positioneren, verschijnt een pop-up met aanvullende informatie:

          image2019-2-21_8-48-49.pngimage2019-2-21_8-49-19.png

 • Het is mogelijk om het populatiedashboard te downloaden als PDF-bestand:

          image2019-2-21_8-49-58.png

Menubalk

Bovenaan het populatiedashboard ziet u een menubalk. Standaard wordt het dashboard geopend voor het laatste kalenderkwartaal waarvan gegevens beschikbaar zijn. Het bijbehorende aantal patiënten wordt vermeld bij Filter. Onder Periode heeft u de mogelijkheid om een ander kalenderkwartaal te selecteren.

image2019-2-21_8-51-32.png

Populatie opbouw

Voor de geselecteerde periode geeft het populatiedashboard inzicht in de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie van de praktijk. In een staafdiagram wordt de verdeling van de patiënten getoond in leeftijdsklassen van 5 jaar:

image2019-2-21_8-52-0.png

In de cirkeldiagrammen daaronder wordt de verdeling van patiënten weergegeven naar aantal contacten in de afgelopen 12 maanden, wijktype en geslacht.

Contact = consult, visite, telefonisch consult, e-consult (registratie in het journaal)

image2019-2-21_8-52-52.png

 

De tabel Deelpopulatie geeft een indeling van de patiënten in de subgroepen Nooit komen, Alleen basiszorg, Gezondheidsrisico en Chronische patiënten. Door de cursor op één van deze subgroepen te positioneren wordt een verdere verfijning van deze subgroepen zichtbaar.

image2019-2-21_8-53-19.png

Maken van selecties

Het is mogelijk om in het populatiedashboard selecties te maken. Stel u wilt inzoomen op  één of meerdere leeftijdscategorieën, dan kunt u die selecteren door de cursor op de gewenste leeftijdsgroep te plaatsen en op de linker muisknop te klikken. De staafdiagram verandert dan van kleur: de geselecteerde leeftijdsgroep wordt oranje weergegeven en de niet-geselecteerde leeftijdsgroepen grijs:

image2019-2-21_8-53-57.png

Alle onderliggende grafieken en tabellen worden dan op basis van de gemaakte selectie automatisch herberekend en geven dan de verdeling weer voor de geselecteerde leeftijdsgroep(en). U kunt de selectie verder verfijnen door ook hier op dezelfde manier bepaalde onderdelen te selecteren:

image2019-2-21_8-54-27.png

De bovenstaande selectie filtert alle mannelijke patiënten tussen 80 en 84 jaar die 0 contacten hebben gehad. Op de achtergrond is het filter als volgt gedefinieerd:

 • Leeftijdscategorie = 80-84 jaar EN
 • Geslacht = Man EN
 • Aantal contacten = 0 contacten

Een andere selectie zou kunnen zijn: alle patiënten ouder dan 80 jaar die meer dan 30 contacten hebben gehad in de afgelopen 12 maanden en zowel DM als HVZ hebben. De achterliggende definitie is dan:

 • Leeftijdscategorie = 80-84 OF 85-89 OF 90-94 OF 95-99 EN
 • Aantal contacten <12mnd = >30 contacten EN
 • Deelpopulatie = Chronische patiënten EN
 • Sub-deelpopulatie Chronische patiënten = DM EN HVZ

Opheffen selectie

Om een gemaakte selectie op te heffen, kunt u gebruik maken van resetmogelijkheid rechtsboven in het populatiedashboard:

image2019-2-21_8-54-52.png

Het populatiedashboard wordt dan teruggezet naar de beginstand.

Patiëntenlijst

Onder de tabellen en grafieken van het populatiedashboard wordt een patiëntenlijst weergegeven. Hierin worden alle patiënten opgenomen die behoren tot de gemaakte selectie. Als een selectie wordt verfijnd dan wordt deze patiëntenlijst daar automatisch op aangepast.

image2019-2-21_8-55-14.png

Boven de patiëntlijst wordt weergegeven hoeveel patiënten de selectie bevat. Bij een beveiligde sessie worden in de patiëntenlijst ook de NAW-gegevens van de patiënten getoond. Indien gewenst kan de patiëntenlijst worden uitgebreid met aanvullende gegevens. Door bij Selecteer extra kolommen om weer te geven op het pijltje naar beneden te klikken, opent zich een venster met alle beschikbare extra kolommen. Met de linker muisknop kunt u één of meerdere kolommen selecteren, die dan aan de patiëntlijst worden toegevoegd.

image2019-2-21_8-55-36.png

In de patiëntlijst is ook een zoekmogelijkheid beschikbaar. Hiermee kan een specifieke patiënt in de patiëntlijst worden opgezocht. Het is mogelijk te zoeken op patiëntnummer en bij een beveiligde sessie ook op naam of BSN.

image2019-2-21_8-56-27.png

Voor verdere bewerking is de patiëntenlijst te downloaden naar Excel:

image2019-2-21_8-56-42.png

Definities

Bij de meeste grafieken en tabellen worden de grenswaarden vermeld en spreekt de indeling van patiënten over de beschikbare klassen en/of subpopulaties voor zich. Daar waar dat niet het geval is, wordt hieronder aangegeven welke definities worden gehanteerd.

Gezondheidsrisico 

Gezondheidsrisico bestaat uit risico op chronische aandoeningen o.b.v. meetwaarden en ICPC codes en genetische aanleg o.b.v. meetwaarden en ICPC codes. Mocht u interesse hebben in de bijbehorende ICPC codes dan zijn deze bij ons opvraagbaar.


Chronische patiënt ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

Subgroep

A28

Functiebeperking/handicap

Overig

A79

Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

Maligniteit

A90

Syndroom van Down

Aangeboren afwijking

B28

Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel

Overig

B72

Ziekte van Hodgkin

Maligniteit

B73

Leukemie

Maligniteit

B74

Multipel myeloom

Maligniteit

B78

Erfelijke hemolytische anemie

Overig

B79

Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel

Aangeboren afwijking

B83

Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten

Overig

B90

HIV-infectie (AIDS/ARC)

Overig

D28

Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen

Overig

D74

Maligniteit maag

Maligniteit

D75

Maligniteit colon/rectum

Maligniteit

D76

Maligniteit pancreas

Maligniteit

D77

Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen

Maligniteit

D81

Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen

Aangeboren afwijking

D94

Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)

Overig

D97

Cirrose/andere leverziekte

Overig

F28

Functiebeperking/handicap oog/adnexen

Overig

F81

Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen

Aangeboren afwijking

F83

Retinopathie

Overig

F84

Maculadegeneratie

Overig

F94

Blindheid (elke graad/vorm)

Overig

H28

Functiebeperking/handicap oor

Overig

H80

Aangeboren afwijking(en) oor

Aangeboren afwijking

H83

Otosclerose

Overig

H86

Doofheid/slechthorendheid

Overig

K28

Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel

Overig

K73

Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

Aangeboren afwijking

K74

Angina pectoris

HVZ
K75 Acuut myocardinfarct HVZ

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

HVZ

K77

Decompensatio cordis

HVZ
K78 Boezemfibrilleren/-fladderen HVZ

K82

Cor pulmonale

HVZ
K83 Niet-reumatische klepaandoening HVZ
K89 Passagère cerebrale ischemie/TIA HVZ

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

HVZ

K92.01

Claudicatio intermittens

HVZ
K99.01 Aneurysma aorta HVZ

L28

Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat

Overig
L71 Neoplasma bewegingsapparaat Maligniteit

L82

Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat

Aangeboren afwijking

L84

Artrose/spondylose wervelkolom

Overig

L85

Verworven afwijking(en) wervelkolom

Overig

L88

Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)

Overig

L89

Coxartrose

Overig

L90

Gonartrose

Overig

L91

Andere artrose/verwante aandoening(en)

Overig

L95

Osteoporose

Overig

N28

Functiebeperking/handicap zenuwstelsel

Overig

N70

Poliomyelitis/andere enterovirus infectie

Overig

N74

Maligniteit zenuwstelsel

Maligniteit

N85

Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel

Aangeboren afwijking

N86

Multiple sclerose

Overig

N87

Parkinsonisme, ziekte van Parkinson

Overig

N88

Epilepsie (alle vormen)

Overig

P28

Functiebeperking/handicap psychische ziekte

Overig

P70

Seniele dementie/Alzheimer

Psychiatrisch
P70.02 Multi-infarct dementie HVZ
P71 Andere organische psychose(n) Psychiatrisch

P72

Schizofrenie

Psychiatrisch
P73 Affectieve psychose Psychiatrisch
P74 Angststoornis/angsttoestand Psychiatrisch
P75 Hysterie/hypochondrie Psychiatrisch
P76 Depressie Psychiatrisch
P77 Suïcidepoging Psychiatrisch
P79 Andere neurose Psychiatrisch

P80

Persoonlijkheids-/karakterstoornis

Psychiatrisch

P85

Mentale retardatie/intellectuele achterstand

Psychiatrisch
P98 Andere/niet gespecificeerde psychose(n) Psychiatrisch

R28

Functiebeperking/handicap luchtwegen

Luchtwegen

R84

Maligniteit bronchus/long

Maligniteit

R85

Andere maligniteit luchtwegen

Maligniteit

R89

Aangeboren afwijking(en) luchtwegen

Aangeboren afwijking

R91

Chronische bronchitis/bronchiëctasieën

Luchtwegen

R95

Emfyseem/COPD

Luchtwegen

R96

Astma

Luchtwegen

S28

Functiebeperking/handicap huid/subcutis

Overig

S77

Maligniteit huid/subcutis

Maligniteit
T06 Anorexia nervosa/boulimie Psychiatrisch
T71 Maligniteit schildklier Maligniteit
T85 Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose Overig
T86 Hypothyreoïdie/myxoedeem Overig

T90

Diabetes mellitus

DM

T92

Jicht

Overig

U28

Functiebeperking/handicap urinewegen

Overig

U75

Maligniteit nier

Maligniteit

U76

Maligniteit blaas

Maligniteit

U77

Andere maligniteit urinewegen

Maligniteit

U85

Aangeboren afwijking(en) urinewegen

Aangeboren afwijking

U88

Glomerulonephritis/nefrose

Overig

W72

Maligniteit in verband met zwangerschap

Maligniteit

W76

Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder

Aangeboren afwijking

X28

Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw

Overig

X75

Maligniteit cervix uteri

Maligniteit

X76

Maligniteit borst vrouw

Maligniteit

X77

Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

Maligniteit

X83

Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw

Aangeboren afwijking

Y28

Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man

Overig

Y77

Maligniteit prostaat

Maligniteit

Y78

Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

Maligniteit

Y82

Hypospadie

Overig

Y84

Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man

Aangeboren afwijking

Psychische aandoening gezinslid ICPC codes

ICPC code
Omschrijving
P02 Crisis/voorbijgaande stress-reactie
P11 Eetprobleem(en) bij kind
P15.03 Syndroom van Wernicke-Korsakoff
P70 Seniele dementie/Alzheimer
P72 Schizofrenie
P73 Affectieve psychose
P74 Angststoornis/angsttoestand
P75 Hysterie/hypochondrie
P76 Depressie
P79 Andere neurose
P80 Persoonlijkheids-/karakterstoornis
P85 Mentale retardatie/intellectuele achterstand
T06 Anorexia nervosa/boulimie

Life event 

Onder life event worden de lichte Z-codes verstaan een bevallingen. Mocht u interesse hebben in de bijbehorende codes dan zijn deze bij ons opvraagbaar. 

Psychosociaal ICPC codes

ICPC code
Omschrijving
P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel
P02 Crisis/voorbijgaande stress-reactie
P03 Down/depressief gevoel
P04 Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag
P05 Zich oud voelen/gedragen
P06 Slapeloosheid/andere slaapstoornis
P07 Libido verlies/vermindering
P08 Seksuele bevrediging verlies/vermindering
P09 Bezorgdheid over seksuele voorkeur
P10 Stamelen/stotteren/tics
P11 Eetprobleem(en) bij kind
P12 Enuresis [ex. U04]
P13 Encopresis
P20 Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
P21 Overactief kind/hyperkinetisch syndroom
P22 Andere zorgen gedrag kind
P23 Andere zorgen gedrag adolescent
P24 Specifiek leerprobleem
P25 Levensfaseprobleem volwassene
P26 Gedragsstoornis adolescent
Z Sociale problematiek

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

Definities deelpopulaties

De volgorde waarin patiënten in een deelpopulatie vallen is als volgt: Chronische patiënt, Somatisch gezondheidsrisico, Alleen basiszorg, Nooit komen. Patiënten kunnen in slechts 1 deelpopulatie vallen.

Deelpopulatie

Definitie

Codes

Subgroep
Chronische patiënt  Ptn met een chronische aandoening A28, A79, A90,
B28, B72, B73, B74, B78, B79, B83, B90,
D28, D74, D75, D76, D77, D81, D94, D97,
F28, F81, F83, F84, F94,
H28, H80, H83, H86,
K28, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K87, K89, K90, K92.01 , K99.01,
L28, L71, L82, L84, L85, L88, L89, L90, L91, L95,
N28, N70, N74, N85, N86, N87, N88,
P28, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P79, P80, P85, P98,
R28, R84, R85, R89, R91, R95, R96,
S28, S77,
T06, T71, T85, T86, T90, T92,
U28, U75, U76, U77, U85, U88,
W72, W76,
X28, X75, X76, X77, X83,
Y28, Y77, Y78, Y82, Y84
 

Somatisch gezondheidsrisico

 

Ptn met risico op chronische aandoening o.b.v. meetwaarden en ICPC codes

Codes kunnen bij ons opgevraagd worden

Fysiek risico

Ptn met genetische aanleg o.b.v. meetwaarden en ICPC codes

Codes kunnen bij ons opgevraagd worden

Genetische aanleg

Alleen Basiszorg

Ptn met minimaal 1 contact met ICPC code die niet onder 'Chronische patiënt' valt EN
de patiënt heeft geen somatisch gezondheidsrisico

 

 
Nooit komen Ptn die geen chronische aandoening hebben EN
geen somatisch gezondheidsrisico hebben EN
geen basiszorg contact hebben gehad in het afgelopen jaar
   
Kolomnaam
Definitie
Codes
patient_id    
patientnummer    
bsn    
aanschrijfnaam    
samengestelde_naam    
straatnaam    
huisnummer    
huisnummer_toevoeging    
postcode    
woonplaats    
achterstandswijk Pt wonend in achterstandswijk (ja/nee) HIS codes 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108.
inschrijfdatum Inschrijfdatum in de praktijk  
naam_zorgverzekeraar    
uzovinummer    
huisarts Huisarts van inschrijving  
geboortedatum    
leeftijd    
leeftijdscategorie Leeftijd verdeeld in groepen van 5 jaar  
geslacht    
burgerlijke_status    
episodes_actief_ooit Alle episodes van pt, die op peildatum nog actief zijn  
deelpopulatie Deelpopulatie waar pt in valt Zie tabel Definities deelpopulaties
kwetsbare_patient Pt of omgeving kwetsbaar (life event, gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)

 

zelf_kwetsbaar Pt zelf kwetsbaar (life event)  
omgeving_kwetsbaar Pt woont in kwetsbare omgeving (gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)  
life_event Pt heeft life event gehad  
aantal_gezinsleden Aantal ptn in woonverband Alle ptn op hetzelfde adres (postcode-huisnummer-huisnummertoevoeging combinatie)
gezinslid_hoge_zorgconsumptie_20_of_meer Pt in woonverband met ≥20 contacten <12mnd  
aantal_contacten_gezinslid_afgelopen_jaar Som van aantal contacten alle ptn in woonverband  
gezinslid_chronisch_ziek Pt in woonverband met chronische aandoening Zie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_chronisch_zieke_gezinsleden Aantal ptn in woonverbvand met chronische aandoening  
gezinslid_psychisch_ziek Pt in woonverband met psychische aandoening Zie tabel Psychische aandoening gezinslid ICPC codes
aantal_psychisch_zieke_gezinsleden Aantal ptn in woonverbvand met psychische aandoening  
gezinslid_overleden_afgelopen_jaar Pt in woonverband overleden <12mnd Uitschrijfdatum <12mnd en uitschrijfreden = O
mantelzorger Pt is zelf mantelzorger 2848, BLMZ AQ
aantal_verschillende_medicatie_afgelopen_jaar Aantal verschillende medicatievoorschriften <12mnd  
aantal_dagen_met_contact_afgelopen_jaar Aantal dagen waarop contact geweest is <12mnd  
aantal_dagen_met_contact_2jaar_tot_1jaar Aantal dagen waarop contact geweest is <24mnd tot <12mnd  
aantal_dagen_met_contact_3jaar_tot_2jaar Aantal dagen waarop contact geweest is <36mnd tot <24mnd  
gem_aantal_deelcontacten_afgelopen_jaar Gemiddeld aantal deelcontacten bij een contact <12mnd  
aantal_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd  
aantal_contacten_2jaar_tot_1jaar Aantal contacten <24mnd tot <12mnd  
aantal_contacten_3jaar_tot_2jaar Aantal contacten <36mnd tot <24mnd  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week Aantal contacten <12mnd op week-dag  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_c Aantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Consult  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_v Aantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Visite  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_t Aantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Tel. consult  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_e Aantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Email consult  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend Aantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_c Aantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Consult  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_v Aantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Visite  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_t Aantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Tel. consult  
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_e Aantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Email consult  
laatste_contact_datum_ooit Datum van laatste contact  
aantal_basis_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin basiszorg verleend is Contact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychosociaal_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin psychosociale basiszorg verleend is Zie tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_lichamelijke_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin lichamelijke basiszorg verleend is Contact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes en NIET in tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_chronische_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin chronische zorg verleend is Zie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_hvz_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin HVZ zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_dm_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin DM zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_luchtwegen_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin luchtwegen zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_maligniteit_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin maligniteit zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychiatrisch_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin psychiatrische zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_aangeboren_afwijking_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin aangeboren afwijking zorg (chronisch) verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_overig_contacten_afgelopen_jaar Aantal contacten <12mnd waarin overig chronische zorg verleend is Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
laatste_contact_langer_1_jaar_geleden Laatste contact langer dan 1 jaar geleden  
laatste_contact_langer_3_jaar_geleden Laatste contact langer dan 3 jaar geleden  
inschrijfdatum_afgelopen_jaar_geen_contact Pt met inschrijfdatum <12mnd, maar geen contact <12mnd  
gezondheidsrisico Pt met fysiek gezondheidsrisico  
genetische_aanleg Pt met genetische aanleg voor chronische ziekte  
laatste_rrsy Laatste bloeddruk 1744, RRSY KA > 140 OF 2055, RRSY KA MH > 140
laatste_rrsy_laatste_dd Datum laatste bloeddruk  
laatste_chol_hdl_ratio Laatste cholesterol HDL ratio 181, CHHD B MI > 5.0 OF (192, CHOL B MT / 446, HDL B)
laatste_chol_hdl_ratio_laatste_dd Datum laatste cholesterol HDL ratio  
bmi Laatste BMI 1272, QUET AO > 30 OF (BMI o.b.v. 357, GEW AO en 560 LNGP AO)
bmi_laatste_dd Datum laatste BMI  
rook_aq Laatste rookstatus 1739, ROOK AQ
rook_aq_laatste_dd Datum laatste rookstatus  
lichamelijk_inactief Pt lichamelijk inactief (ja/nee) 3239, NNGB AQ, antw. ('minder dan norm' OF 'inactief') OF 1705, LIBW AQ, antw. ('minder dan adl' OF 'ADL' of 'meer dan ADL') OF 3958, BWRL AQ, antw. 'minder dan richtlijn'
laatste_lichaamsbeweging Laatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen 3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ
laatste_lichaamsbeweging_laatste_dd Datum laatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen  
alcoholgebruik Alcoholgebruik (ja/nee) 1591, ALCO PQ > 2 OF 2423, 5SHT PQ, antw. 2,5
alco_pq Laatste alcoholgebruik 1591, ALCO PQ
alco_pq_laatste_dd Datum laatste alcoholgebruik  
fivesht_pq Laatste FiveShot 2423, 5SHT PQ
fivesht_pq_laatste_dd Datum laatste FiveShot  
drug_aq Laatste drugsgebruik 3022, DRUG AQ
drug_aq_laatste_dd Datum laatste drugsgebruik  
dm2_naaste_familie DM type 2 in naaste familie 1648, DMFM TQ
hvz_naaste_familie HVZ in naaste familie  
longaandoening_naaste_familie Longaandoeningen in naaste familie 2131, HVZF KQ OF 3238, HF65 KQ
coloncarcinoom_naaste_familie Coloncarcinoom in naaste familie 2869, CCFM DQ
ovariumcarcinoom_naaste_familie Ovariumcarcinoom in naaste familie 2868, OCFM XQ
chronische_episodes Chronische aandoeningen Zie tabel Chronische patient ICPC codes
soort_chronische_aandoening Soort chronische aandoening Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hvz Pt heeft actieve HVZ epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
luchtwegen Pt heeft actieve luchtweg epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
dm Pt heeft actieve DM epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
maligniteit Pt heeft actieve maligniteit epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aangeboren_afwijking Pt heeft actieve aangeboren afwijking (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
psychiatrisch Pt heeft actieve psychiatrische epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
overig Pt heeft actieve overige chronische epsiode (ja/nee) Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hoofdbehandelaar_dm Hoofdbehandelaar diabetes 2206, DMHB TZ
hoofdbehandelaar_copd Hoofdbehandelaar COPD 2407, COHB RZ
hoofdbehandelaar_astma Hoofdbehandelaar Astma 2406, ASHB RZ
hoofdbehandelaar_cvrm Hoofdbehandelaar CVRM 2815, CVHB KZ
hoofdbehandelaar_ggz Hoofdbehandelaar GGZ 2714, GZHB PZ
zorgweigeraar_dm Zorgweigeraar DM 1789, DMRZ of 1775, DMCB TZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_copd Zorgweigeraar COPD 1818, CORZ RZ of 1785, COCB RZ , antw. 55/500
zorgweigeraar_astma Zorgweigeraar Astma 1788, ASRZ of 1776, ASCB RZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_cvrm Zorgweigeraar CVRM 2414, HVRZ KZ of 2413, HVCB KZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_ggz Zorgweigeraar GGZ 3476, GGRZ PZ of 3475, GGCB PZ, antw. 55/500