VIPLive support

AIOS Dashboard

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Inleiding

 • “Bent u alle belangrijke ziektebeelden tegengekomen in de opleidingspraktijk?”
 • “Heeft u de ziektebeelden van de top 10 voldoende op het spreekuur gehad?“
 • “Heeft u inzicht in uw voorschrijfgedrag bij specifieke ziektebeelden zoals een urineweginfectie?”

Belangrijke vragen voor een AIOS. Maar ook vragen waarop de antwoorden niet gemakkelijk te vinden zijn in het HIS. Daarom heeft Calculus samen met de Huisartsenopleiding Nederland (SBOH) een AIOS dashboard gemaakt waarin antwoorden op dergelijke vragen inzichtelijk zijn gemaakt.

In deze gebruikershandleiding wordt het doel en de werking van het AIOS dashboard uitgelegd.

Algemeen

1. Het AIOS dashboard is beschikbaar in VIPLive (www.viplive.nl), onder de menuknop Inzicht:

2. Overal waar u een internetverbinding heeft, kunt u inloggen om het AIOS dashboard in te zien. Dit is dus niet beperkt tot 1 pc of de huisartsenpraktijk!

Niveaus

In het AIOS Dashboard zijn vier niveaus te onderscheiden:

Niveau
Uitleg
AIOS AIOS van de eigen praktijk.
Huisarts Huisarts(en) van de eigen praktijk. Indien er meerdere huisartsen gekoppeld zijn, worden de aantallen verrichtingen en contacten van de huisartsen bij elkaar opgeteld.
AIOS ref.groep instituut Benchmark van alle AIOS uit hetzelfde instituut die het betreffende werkkwartaal van het betreffende opleidingsjaar hebben afgerond.
AIOS ref.groep landelijk Benchmark van alle AIOS die het betreffende werkkwartaal van het betreffende opleidingsjaar hebben afgerond.

Ook de cumulatieve aantallen van de AIOS worden getoond in de kolom ‘AIOS cum.’. Dit is het aantal verrichtingen / contacten van de AIOS vanaf werkkwartaal 1 t/m het geselecteerde werkkwartaal. In werkkwartaal 1 zijn de cumulatieve aantallen gelijk aan de aantallen in de kolom AIOS.

HIS gebruikers koppelen

1. Om de niveaus AIOS en Huisarts in het AIOS dashboard gevuld te krijgen, is het noodzakelijk om de registratienamen van de AIOS en de huisarts(en) in het HIS te koppelen aan de de VIPLive gebruiker. Immers, anders weten we niet welke verrichtingen en contacten bij de AIOS horen en welke bij de Huisarts. De handleiding voor het koppelen van de registratienamen in het HIS aan de VIPLive gebruiker is hier te vinden: HIS gebruikers koppelen

Let op! U hoeft dus niets in het HIS zelf te koppelen, en de stappen in de handleiding hebben geen impact op rechten of gebruik in het HIS zelf.

Menubalk

1. In onderstaande afbeelding is de menubalk zichtbaar. De verschillende knoppen en de functie daarvan worden hieronder besproken.

2. In de bovenste blauwe balk zijn de volgende knoppen van links naar rechts zichtbaar:

 • Praktijkpopulatie: het aantal patiënten dat in het gekozen werkkwartaal ingeschreven stond in de praktijk
 • Dashboard AIOS eerstejaars/derdejaars: er wordt onderscheid gemaakt tussen eerste- en derdejaars AIOS. Beide opleidingsjaren hebben hun eigen referentiegroepen.
 • Werkkwartaal: geselecteerd kwartaal. De werkkwartalen worden ingevoerd op de AIOS administratiepagina. Zie hiervoor de handleiding: AIOS administratie pagina
 • Download rapport: met deze knop is het mogelijk om een PDF download te maken van de grafieken en tabellen in het dashboard.

3. In de balk daaronder ziet u 6 tabbladen, deze zullen in de paragrafen hieronder besproken worden. Achtereenvolgens zijn dat: Verrichtingen, ICPC gecodeerde contacten, Contacten per ICPC hoofdstuk, Contacten per ICPC code, Thema’s, Zoekvragen.

In de onderste blauwe balk zijn de volgende gegevens te vinden:

 • Begindatum werkkwartaal: de begindatum van het geselecteerde werkkwartaal. De werkkwartalen worden ingevoerd op de AIOS administratiepagina. Zie hiervoor de handleiding: AIOS administratie pagina
 • Einddatum werkkwartaal: de einddatum van het geselecteerde werkkwartaal.
 • Datum laatste extractie: laatste datum in de extractie. Geeft inzicht in tot wanneer de laatst geuploade extractie loopt, dus tot wanneer er data beschikbaar is voor het dashboard. NB: upload een nieuwe HIS extractie als deze datum (te) oud is om de data in het AIOS dashboard te verversen!
 • Aantal AIOS in ref.groep landelijk: aantal AIOS van hetzelfde opleidingsjaar, ongeacht instituut, dat het geselecteerde werkkwartaal heeft afgerond, en dus in de referentiegroep opgenomen is.
 • Aantal AIOS in ref.groep instituut: aantal AIOS van hetzelfde opleidingsjaar en van hetzelfde instituut, dat het geselecteerde werkkwartaal heeft afgerond, en dus in de referentiegroep opgenomen is.

Schalen

Er zijn 3 schalen waarop de aantallen verrichtingen en contacten getoond worden:

1. Absolute aantallen verrichtingen of contacten → in de grafieken is dat de optie ‘Absolute aantallen’, in de tabellen is dat de kolom ‘Abs # (%)’.

 

2. Percentage van totaal aantal verrichtingen of contacten → in de grafieken is dat de optie ‘Percentage’, in de tabellen is dat de kolom ‘Abs # (%)’

 

3. Aantal patiënten waarbij de verrichtingen of contacten zijn uitgevoerd → in de grafieken is dat de optie ‘Aantal patiënten’, in de tabellen is dat de kolom ‘Patiënt’

Doorklik naar patiëntenlijst

1. De grafieken en tabellen geven inzicht in het aantal verrichtingen en contacten. Om in te kunnen zien bij welke patiënten de verrichtingen en contacten zijn uitgevoerd, is het mogelijk om in de tabellen door te klikken naar de patiëntenlijst. Deze mogelijkheid is beschikbaar in de kolommen ‘AIOS’ en ‘Huisarts’.

2. In onderstaand voorbeeld heeft de AIOS 4 Visite ≥20 min geboekt bij 4 verschillende patiënten. Door met de muis in de kolom ‘AIOS’ te klikken bij E-consult (rood omkaderd) wordt de patiëntenlijst geopend, met de 4 patiënten waarvoor de AIOS een Visite ≥20 min heeft geregistreerd. Door met de muis in de kolom ‘Huisarts’ te klikken bij Visite ≥20 min (grijs omkaderd), wordt de patiëntenlijst geopend met de patiënten waarvoor de Huisarts een Visite ≥20 min heeft geregistreerd.

3. Met de knop ‘Terug naar dashboard’ (zwart omkaderd in onderstaande afbeelding) komt u weer terug in het vorige scherm. Met de knop ‘Resultaat exporteren’ (paars omkaderd in onderstaande afbeelding) kunt u de patiëntenlijst exporteren naar Excel en eventueel printen of er zelf nog bewerkingen op toepassen.

Trendlijn

Op de tabbladen Verrichtingen, ICPC gecodeerde contacten, Contacten per ICPC hoofdstuk en Thema’s is onderaan de pagina een trendlijn te vinden. Deze trendlijn toont het verloop over de verschillende werkkwartalen. In de trendlijnen kunt u het volgende doen:

 • verrichtingen/contacten toevoegen en verwijderen (rood omkaderd in onderstaande afbeelding);
 • de schaal aanpassen (zwart omkaderd in onderstaande afbeelding);
 • de niveaus aan- en uitzetten (blauw omkaderd in onderstaande afbeelding);
 • door op de punten in de grafiek te gaan staan, verschijnt er een mouse-over die de aantallen/percentages toont (groen omkaderd in onderstaande afbeelding).

In de trendlijn worden het huidige werkkwartaal en de reeds afgeronde werkkwartalen getoond, mits er recent een HIS extractie is geüpload. De trendlijnen van de AIOS referentiegroepen worden alleen getoond over de werkkwartalen die volledig afgerond zijn EN ook gedekt worden door de laatste HIS extractie die geüpload is in VIPLive. Indien dat niet het geval is, zullen de beide referentiegroepen op 0 staan in de trendlijn. Dat is in onderstaand schermafbeelding het geval bij werkkwartaal 2.

Voorbeeld:

 • Werkkwartaal 1 loopt van 1 september 2018 tot 1 december 2018.
 • Werkkwartaal 2 loopt van 1 december 2018 tot 1 maart 2019.
 • Vandaag is het 20 december 2018. Dat betekent dat de AIOS in werkkwartaal 2 zit.
 • Als echter de laatste HIS extractie is geüpload op 1 november 2018, dan betekent dat dat er data t/m 1 november 2018 in het AIOS dashboard zit. Daarmee is niet heel werkkwartaal 1 gedekt, want werkkwartaal 1 loopt tot 1 december 2018.
 • Dat betekent dat de referentiegroepen nog niet getoond zullen worden in het AIOS dashboard, want die worden pas getoond als het werkkwartaal volledig gedekt wordt door de laatste HIS extractie.
 • Upload in dit geval een nieuwe HIS extractie, zodat de data in het AIOS dashboard ververst wordt en data bevat t/m 20 december 2018 (de datum van vandaag in dit voorbeeld). Werkkwartaal 1 wordt dan wel volledig gedekt door de laatste HIS extractie.

Tabblad Verrichtingen

Op het tabblad Verrichtingen zijn de geboekte verrichtingen zichtbaar. Ook verrichtingen met een nultarief worden meegenomen, mits ze onder de genoemde code zijn geboekt.

Verrichtingen worden gedetecteerd aan de hand van de NHG code of Vektis code (prestatiecode). Voor de (omschrijvingen van de) NHG en Vektis codes verwijzen we u naar: https://referentiemodel.nhg.org/sites/default/files/NHG-Tabel%2015-Verrichtingen-versie-14-inkijkexemplaar_1.pdf

Type verrichting
Code
Consult <5 min Vektis code: 12010
Consult 5-20 min Vektis code: 12011

Consult <20min (t/m 31-12-2018)

NHG code: 1101, 1121, 1131, 1141, 1151, 1161, 1754 OF 
Vektis code: 12000, 12100, 12110, 12300, 12400, 12500, 12510, 12200

Consult ≥20min

NHG code: 1102, 1122, 1132, 1142, 1152, 1755, 1162, 1755 OF 
Vektis code: 12001, 12101, 12111, 12301, 12401, 12501, 12511, 12201
Visite <20 min NHG code: 1103, 1123, 1133, 1143, 1153, 1756, 1163 OF 
Vektis code: 12002, 12102, 12112, 12302, 12402, 12502, 12512, 12202
Visite ≥20min NHG code: 1104, 1124, 1134, 1144, 1154, 1757, 1164 OF 
Vektis code: 12003, 12103, 12113, 12303, 12403, 12503, 12513, 12203
Telefonisch consult NHG code: 1105, 1125, 1135, 1145, 1155, 1758, 1165 OF 
Vektis code: 12004, 12104, 12114, 12304, 12404, 12504, 12514, 12204

E-consult

NHG code: 1108, 1802 OF 
Vektis code: 12007, 12115

Chirurgie

NHG code: 1712, 1713, 1817, 1845 OF 
Vektis code: 13012, 13013, 30180

Inbrengen IUD

NHG code: 1742, 1815 OF 
Vektis code: 13042, 30160

Intensieve zorg

NHG code: 1805, 1806, 1818, 1819, 1848, 1849 OF 
Vektis code: 13034, 13036, 30181, 30182

Cyriax injectie

NHG code: 1723, 1816 OF 
Vektis code: 13023, 30170

Teledermatologie

NHG code: 1709 OF 
Vektis code: 13009

Cognitieve functietest

NHG code: 1710 OF 
Vektis code: 13010

Oogboring

NHG code: 1724, 1821, 1847 OF 
Vektis code: 13024, 30184

Spleetlamponderzoek

NHG code: 1707 OF 
Vektis code: 13006

Longfunctiemeting

NHG code: 1705 OF 
Vektis code: 13004

Blaascatheter

NHG code: 1609 OF
Vektis code: 12906

Audiometrie

NHG code: 1701 OF
Vektis code: 13000

Pessarium aanmeten

NHG code: 1725 OF
Vektis code: 12001

Instellen insuline

NHG code: 1730 OF
Vektis code: 13030

Doppler

NHG code: 1702 OF
Vektis code: 13001

Tapemateriaal

NHG code: 1604 OF
Vektis code: 12901

Tabblad ICPC gecodeerde contacten

Omschrijving
Toelichting
(deel)contacten gecodeerd met ICPC Aantal contacten waarbij een ICPC code is ingevuld
(deel)contacten gecodeerd met betekenisvolle ICPC

Aantal contacten waarbij een ICPC code is ingevuld waarbij:

·         de ICPC code begint met een letter, gevolgd door minimaal 2 cijfers EN

·         de 2 cijfers volgend op de letter niet tussen 30 en 69 liggen, m.u.v. A44, A49, K49, L49, R44, X37, X49 EN

·         de ICPC code niet gelijk is aan A97 of A99 (het gaat hierbij alleen om A97.00 en A99.00)

Tabblad Contacten per ICPC hoofdstuk

ICPC hoofdstuk

Omschrijving

Toelichting

A

Algemeen

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter A

B

Bloed

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter B

D

Maagdarm

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter D

F

Oog

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter F

H

Oor

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter H

K

Hartvaat

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter K

L

Bewegingsapparaat

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter L

N

Zenuwstelsel

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter N

P

Psychische problemen

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter P

R

Ademhalingsorganen

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter R

S

Huid/onderhuids

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter S

T

Endocrien

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter T

U

Urinewegen

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter U

W

Zwangerschap

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter W

X

Geslachtsorganen vrouw

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter X

Y

Geslachtsorganen man

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter Y

Z

Sociale problemen

Alle contacten waar een ICPC code aan gekoppeld is beginnend met letter Z

 

ICPC code onbekend

Alle contacten waar geen ICPC code aan gekoppeld is

Tabblad Contacten per ICPC code

Op dit tabblad wordt de top 20 meest geregistreerde ICPC codes bij de contacten getoond. Hierbij is de Top 20 van de AIOS het uitgangspunt. Alle ICPC codes die de AIOS van de eigen praktijk geregistreerd heeft bij zijn of haar contacten, kunt u nazoeken op dit tabblad. De omschrijving van de ICPC code wordt eveneens weergegeven. Verder zijn hier ook de geregistreerde ICPC codes bij contacten door de huisarts zichtbaar, waardoor ook inzichtelijk is of de huisarts bepaalde aandoeningen wel ziet en de AIOS niet.

Tabblad Thema's

Opmerking: indien er geen subcode genoteerd staat, worden zowel de hoofdcode als alle subcodes meegenomen. Voorbeeld: bij het cluster Preventie staat de ICPC code A29 genoemd. Deze ICPC code heeft 7 subcodes (A29.01, A29.02 t/m A29.07). Alle subcodes worden dan meegenomen, evenals de hoofdcode A29 zelf. 

Cluster

Codes

Preventie

A29, A97.01, A97.02, A99, X37, OF alle ICPC codes met [letter] gevolgd door 2 cijfers uit de volgende reeks: 44, 49, 26, 27

Korte episode zorg

A72, A75, A76, B70, D05, D08, D19, D20, D22, D73, D93, D95, F04, F16, F17, F18, F70, F71, F76, F80, F91, F99, H01, H02, H04, H13, H15, H70, H71, H72, H73, H76, H78, H81, H82, K06, K80, K88, K95, K96, L18, L19, L77, L79, L87, L93, N02, N04, N93, N94, R06, R07, R09, R21, R22, R74, R75, R77, R80, R97, R98, S03, S09, S10, S12, S13, S15, S16, S17, S20, S23, S71, S72, S78, S82, S84, S87, S89, S90, S95, S96, S98, T92, U72, X09, X72, X73, Y76, Y81, Y85, Y86, A09, B71, F03, H03, H77, L06, L78, L92, N05, N89, P04, P05, P07, P10, P12, R72, R73, R76, R78, S02, S18, S22, S70, S81, S85, S92, T04, T81, X79, X89, X91, Y03, Y16, Y79


A85.02, A88.01, A88.03, D70.03, D81.02, D82.01, D82.02, D83.01, D83.02, D83.03, D84.02, D87.02, F72.01, F72.02, F72.03, F73.01, F75.01, F75.02, F79.01, F79.02, K92.02, K99.03, K99.04, L80.05, L81.01, L81.02, L98.01, L98.02, L98.03, L98.04, L99.01, L99.02, L99.04, L99.06, L99.07, L99.08, N17.02, R04.01, R99.01, R99.02, S11.01, S19.01, S21.01, S24.02, S73.01, S73.02, S74.01, S74.02, S74.03, S75.01, S75.02, S75.03, S76.01, S76.02, S79.01, S83.01, S83.02, S86.01, S86.02, S88.01, S88.02, S88.03, S88.04, S93.01, S93.02, S94.01, S94.02, S99.01, S99.02, S99.03, S99.04, S99.06, S99.07, U71.01, W77.01, W77.02, W95.02, W99.04, X08.01, X84.02, X87.01, Y75.01, Y84.01, L84.01, L94.02, L99.03, L99.05, L99.09, R99.03, S24.01, U04.01, W29.02, W95.01, X07.02, X11.02, X29.01, X78.01, X84.01, X85.02, X85.03, X87.02, X99.01,

Spoedeisende zorg

A07, A81, A84, A86, B76, D15, D88, F76, F79, F82, F93, K01, K02, K75, K89, K90, K93, L72, L73, L74, L75, N18, N72, N88, P16, P71, P77, P98, R87, T11, T87, U70, W80, W93, A02, A10, D14, D92, K03, S14, U95


A12.01, A12.02, A96.02, D98.02, D99.01, D99.02, D99.03, D99.04, F85.01, K74.01, K77.01, K79.02, K80.03, K94.01, K99.01, L70.02, L76.01, L76.06, L76.07, L76.08, N71.01, N71.02, N71.03, N71.04, N80.01, N80.02, N80.03, N80.04, N94.01, R77.02, R83.01, R99.04, U14.01, W03.02, W29.01, W70.01, W77.03, W81.02, W81.03, W92.01, W92.02, W92.03, W99.03, Y99.01, D98.01, H74.02, K71.02, K99.05, L76.04, L80.02, L80.03, L80.04, N07.01, P15.02, R81.01, R99.05, R99.06, U80.01, 
U80.02

Chronische zorg

A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, F83, F84, F94, H83, H86, K74, K75, K76, K77, K87, K90, K91, K92, K93, K94, L84, L85, L88, L89, L90, L91, L95, L98, N70, N74, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N92, P28, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P79, P80, P85, P98, R84, R85, R91, R95, R96, S77, S87, S91, S97, T71, T85, T86, T90, T92, T93, T99, U04, U75, U76, U77, U85, U88, W72, X75, X76, X77, Y77, Y78, Y85

Deelthema Astma/COPD

R91, R91.01, R91.02, R95, R96, R96.01, R96.02

Deelthema DM

F83.01, K99.06, N94.02, T90, T90.01, T90.02, U88, U99.01

Deelthema HVZ

F83.02, K74, K74.01, K74.02, K75, K76, K76.01, K76.02, K77, K77.01, K77.02, K86, K87, K89, K90, K90.03, K92.01, K99.01, T93, T93.01, T93.02, T93.03, T93.04, U99.01

Maligniteiten

A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, F74.01, H75.01, K72.01, L71.01, N74, R84, R85, S77, T71, U75, U76, U77, X75, X76, X77, Y77, Y78

Zorg voor ptn met psychische klachten / aand.

Alle ICPC codes beginnen met P of Z

Zorg voor kind 0-2jr

Alle contacten, ongeacht de ICPC code, die zijn uitgevoerd bij kinderen 0 t/m 2 jaar oud

Zorg voor kind 3-10jr

Alle contacten, ongeacht de ICPC code, die zijn uitgevoerd bij kinderen 3 t/m 10 jaar oud

Zorg voor kind 11-23jr

Alle contacten, ongeacht de ICPC code, die zijn uitgevoerd bij jongeren 11 t/m 23 jaar oud

Zorg voor kind adipositas / obesitas

T82, T83

Zorg voor ouderen met complexe problematiek

A05 of Frailty Index score >0.2

En leeftijd ≥ 75 jaar

Palliatieve en terminale zorg

NHG code 1805, 1806, 1738 OF 
Vektis code: 13034, 13036, 13038

COVID-19 A27, R74, R83

 Zoekvragen

Thema

Indicator

Definitie

BMI en Glucose

Patienten >45 jaar zonder Diabetes Mellitus Type 2

Leeftijd > 45 jaar 
EN GEEN actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal

BMI en Glucose

Patienten >45 jaar zonder Diabetes Mellitus Type 2 zonder BMI bepaling in de afgelopen 5 jaar

Leeftijd > 45 jaar 
EN GEEN actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal 
EN GEEN meting 1272, QUET AO OF (357, GEW AO EN 560, LNGP AO) <5 jaar voor de einddatum van werkkwartaal

BMI en Glucose

Patienten >45 jaar zonder Diabetes Mellitus Type 2 met BMI bepaling in de afgelopen 5 jaar

Leeftijd > 45 jaar 
EN GEEN actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal 
EN WEL meting 1272, QUET AO OF (357, GEW AO EN 560, LNGP AO) <5 jaar voor de einddatum van werkkwartaal

BMI en Glucose

Patienten >45 jaar zonder Diabetes Mellitus Type 2 en met BMI >27 en geen glucosebepaling in afgelopen 3 jaar

Leeftijd > 45 jaar 
EN GEEN actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal 
EN meting 1272, QUET AO OF (357, GEW AO EN 560, LNGP AO) <5 jaar voor de einddatum van werkkwartaal met uitslag > 27
EN GEEN 3209, GLUC BA NN of 381, GLUC BC NN of 371, GLUC B NN of 3208, GLUC BA NU of 382, GLUC BC NU of 372, GLUC B NU <3 jaar voor de einddatum van werkkwartaal

DM Neuropathie en VitB12

Patienten met Diabetes Mellitus type 2

Actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal
EN GEEN DM hoofdbehandelaar = specialist 

DM Neuropathie en VitB12

Patienten met DM2 en neuropathie

Actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal
EN GEEN DM hoofdbehandelaar = specialist 
EN episode N94.00 of N94.02 met startdatum episode voor de einddatum van werkkwartaal OF een contact met ICPC code N94.00 of N94.02

DM Neuropathie en VitB12

Patienten met DM2 met 2 of meer metformine voorschriften, neuropathie en geen vit.B12 uitslag in de afgelopen 5 jaar

Actieve episode T90.02 op de einddatum van werkkwartaal
EN GEEN 2206, DMHB TZ = specialist 
EN ≥2 voorschriften A10B <5 jaar voor de einddatum van werkkwartaal
EN episode N94.00 of N94.02 met startdatum episode voor de einddatum van werkkwartaal OF een contact met ICPC code N94.00 of N94.02
EN GEEN 1412, VB12 B of 2690, B12T B

Osteoporose en Bifosfonaten

Patienten met osteoporose

Episode L95 (met of zonder subcodes) met startdatum episode voor de einddatum van werkkwartaal

Osteoporose en Bifosfonaten

Patienten met osteoporose en bifosfonaatgebruik in het afgelopen jaar

Episode L95 (met of zonder subcodes) met startdatum episode voor de einddatum van werkkwartaal 
EN ≥1 voorschriften M05 <1 jaar voor de einddatum van werkkwartaal

Osteoporose en Bifosfonaten

Patienten met osteoporose, actueel gebruik bifosfonaat en minimaal 5 jaar meer dan 1 recept per jaar

Episode L95 (met of zonder subcodes) met startdatum episode voor de einddatum van werkkwartaal 
EN ≥1 voorschriften M05 <1 jaar voor de einddatum van werkkwartaal
EN ≥1 voorschriften M05 1-2 jaar voor de einddatum van werkkwartaal
EN ≥1 voorschriften M05 2-3 jaar voor de einddatum van werkkwartaal
EN ≥1 voorschriften M05 3-4 jaar voor de einddatum van werkkwartaal 
EN ≥1 voorschriften M05 4-5 jaar voor de einddatum van werkkwartaal  

Sinusitis en AB

Patienten met sinusitis of acute sinusitis

Episode R75.00 of R75.01 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact R75.00 of R75.01 gedurende het werkkwartaal 

Sinusitis en AB

Patienten met (acute) sinusitis gezien door AIOS

Episode R75.00 of R75.01 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact R75.00 of R75.01 gedurende het werkkwartaal 
EN een contact met ICPC code R75.00 of R75.01 door de AIOS gedurende het werkkwartaal

Sinusitis en AB

Patienten met (acute) sinusitis gezien door AIOS en uiterlijk 3 dagen later antibiotica voorschrift

Episode R75.00 of R75.01 OF aangemaakt gedurende werkkwartaal contact R75.00 of R75.01 gedurende het werkkwartaal 
EN een contact met ICPC code R75.00 of R75.01 door de AIOS gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01 ≤3 dagen na contactdatum

Sinusitis en AB

Aantal contacten van AIOS met patienten met (acute) sinusitis waarbij antibiotica is voorgeschreven

Episode R75.00 of R75.01 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact R75.00 of R75.01 gedurende het werkkwartaal 
EN aantal contacten met ICPC code R75.00 of R75.01 door de AIOS gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01 ≤3 dagen na contactdatum

Sinusitis en AB

Aantal contacten van AIOS met patienten met (acute) sinusitis waarbij geen antibiotica is voorgeschreven

Episode R75.00 of R75.01 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact R75.00 of R75.01 gedurende het werkkwartaal 
EN aantal contacten met ICPC code R75.00 of R75.01 door de AIOS gedurende het werkkwartaal
EN GEEN J01 ≤3 dagen na contactdatum

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar

Leeftijd < 12 jaar

UWI beleid

Kinderen <12 jaar met urineweginfectie obv episode 

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 5-daagse kuur J01XE01 is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01XE01 ≤3 dagen na contactdatum 
EN  kuur= 5 dagen

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 7- daagse kuur J01XE01  is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum 7-daagse kuur J01XE01 ≤3 dagen na contactdatum  
EN kuur = 7 dagen

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 5-daagse kuur J01ECR02  is voorgeschreven

 

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01ECR02 ≤3 dagen na contactdatum   
EN kuur= 5 dagen

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 7-daagse kuur J01ECR02  is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01ECR02 ≤3 dagen na contactdatum   
En kuur= 7 dagen 

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie J01EA01 is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01EA01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie J01MA02 is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01MA02 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie J01EE01 is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01EE01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal kinderen <12 jaar met urineweginfectie bij wie J01XX01 is voorgeschreven

Leeftijd < 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01XX01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal zwangeren

Episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie obv episode

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 5-daagse kuur J01XE01 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01XE01 ≤3 dagen na contactdatum 
EN J01XE01 kuur= 5 dagen

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 7-daagse kuur J01XE01 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01XE01 ≤3 dagen na contactdatum 
EN J01XE01 kuur= 7 dagen

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 5-daagse kuur J01CR02 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01CR02 ≤3 dagen na contactdatum 
EN J01CR02 kuur= 5 dagen

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie maximaal 3 dagen later een 7-daagse kuur J01CR02 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01CR02  ≤3 dagen na contactdatum 
EN J01CR02 kuur= 7 dagen

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie J01EA01 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01EA01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie J01MA02 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01MA02 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie J01EE01 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01EE01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Aantal zwangeren met urineweginfectie bij wie J01XX01 is voorgeschreven

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN contact met ICPC code U70 of U71 gedurende het werkkwartaal
EN voorschrijfdatum J01XX01 ≤3 dagen na contactdatum 

UWI beleid

Mannen >12 jaar met urineweginfectie en kweekuitslag

Geslacht = man
EN leeftijd > 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

UWI beleid

Mannen >12 jaar met urineweginfectie zonder kweekuitslag

Geslacht = man
En leeftijd > 12 jaar
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN GEEN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

UWI beleid

DM patienten met urineweginfectie en kweekuitslag

Actieve episode T90 op de einddatum van werkkwartaal
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

UWI beleid

DM patienten met urineweginfectie zonder kweekuitslag

Actieve episode T90 op de einddatum van werkkwartaal
EN episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN GEEN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

UWI beleid

Zwangeren met urineweginfectie en kweekuitslag

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

UWI beleid

Zwangeren met urineweginfectie zonder kweekuitslag

Episode U70 of U71 aangemaakt gedurende werkkwartaal OF contact U70 of U71 gedurende het werkkwartaal 
EN episode W78 of W79, met startdatum episode <42 weken voor de startdatum van het werkkwartaal OF een contact met ICPC code W78 of W79 gedurende het werkkwartaal
EN GEEN kweek OF dipslide OF urinetest in journaaltekst

Slaapmiddelen

Patienten met incidentele N05C voorschriften door praktijk

≥1 voorschriften N05C gedurende het werkkwartaal, voorgeschreven door praktijkmedewerker anders dan AIOS

EN GEEN

≥1 voorschriften N05C in de 7mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal EN ≥1 voorschriften N05C in de 8mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal OF > 90 tabletten voorgeschreven in het afgelopen jaar

Slaapmiddelen

Patienten met herhaalvoorschriften door praktijk

≥1 voorschriften N05C gedurende het werkkwartaal, voorgeschreven door praktijkmedewerker anders dan AIOS
EN ≥1 voorschriften N05C in de 7mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal EN ≥1 voorschriften N05C in de 8mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal

OF > 90 tabletten voorgeschreven in het afgelopen jaar

Slaapmiddelen

Patienten met incidentele N05C voorschriften door AIOS

≥1 voorschriften N05C gedurende het werkkwartaal, voorgeschreven door AIOS  

EN GEEN

≥1 voorschriften N05C in de 7mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal EN ≥1 voorschriften N05C in de 8mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal OF > 90 tabletten voorgeschreven in het afgelopen jaar

Slaapmiddelen

Patienten met herhaalvoorschriften door AIOS

≥1 voorschriften N05C gedurende het werkkwartaal, voorgeschreven door AIOS
EN ≥1 voorschriften N05C in de 7mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal EN ≥1 voorschriften N05C in de 8mnd voor laatste voorschrijfdatum in het werkkwartaal
OF > 90 tabletten voorgeschreven in het afgelopen jaar