VIPLive support

Toevoegen/verwijderen van meetwaarden in een protocol in Promedico ASP

 1. Klik op het hoofdmenu (@ icoon linksboven).
 2. Kies in het menu voor ‘Onderhoud - Meetwaarden’. Er verschijnt een overzicht van de beschikbare onderzoeken.


 3. Selecteer het betreffende onderzoek. (Tip: maak gebruik van de velden ‘Omschrijving’ of ‘ICPC’ om een onderzoek op te zoeken). Het volgende scherm verschijnt.


 4. Door links onder te klikken op ‘kopiëren naar eigen praktijk’ kan een bestaand onderzoek worden gekopieerd en daarna worden bewerkt. Dit is echter niet noodzakelijk, er kunnen ook in een bestaand protocol wijzigingen worden aangebracht. Ga dan verder naar punt 7.
 5. Kiest u ervoor om het protocol te kopiëren, klik dan op ‘Kopieer naar eigen praktijk’ en geef het onderzoek een eigen naam in het vak ‘Omschrijving’. Kies bij ‘Actief’ voor ‘Ja’.


 6. Indien gewenst, kan er één/meerdere ICPC code(s) worden toegevoegd aan het onderzoek om het onderzoek alleen zichtbaar te maken bij patiënten met de betreffende ICPC. Klik hiervoor op ‘ICPC invoegen’ en selecteer de ICPC.
 7. Klik vervolgens op ‘Bepalingen’, of gebruik de knop ‘Verder>>’ om in hetzelfde scherm te komen.


 8. Een protocol is ingedeeld in secties. Klik op de naam van een sectie om de hieraan gekoppelde meetwaarden te openen.


 9. In dit scherm zijn meetwaarden toe te voegen en te verwijderen. Voeg een meetwaarde toe door te klikken op ‘Uitslag toevoegen’ en vervolgens in het scherm ‘Bepaling’ te klikken op het vergrootglas.


 10. Vul bij ‘Memo’ de memocode in of vul bij ‘Omschrijving’ de zoektekst in en klik op ‘Zoeken’.


 11. Selecteer de juiste bepaling door te dubbelklikken. In het scherm ‘Bepaling’ verschijnt de gekozen bepaling en is het mogelijk om aan te geven of een meetwaarde wel of niet zichtbaar mag worden in het journaal. Advies is om dit op ‘Nee’ te zetten (dit kan per bepaling worden ingesteld). De bepaling zal dan wel in het uitslagenscherm te zien zijn.
  Tevens kan hier de geldigheid van de meetwaarde worden ingesteld en kan er een toelichting worden gegeven. Klik vervolgens op ‘Opslaan’. 


 12. Om een bepaling te verwijderen, klik op het prullenbakje aan het einde van de regel.


 13. Om de volgorde van de bepalingen te wijzigen, klik op de pijltjes ^ en ˅.

Bijgewerkt