VIPLive support

Toevoegen/verwijderen van meetwaarden in een protocol in Promedico VDF

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt
  1. Ga in het hoofdmenu naar ‘Onderhoud’ en kies vervolgens voor ‘Meetwaarden’ en ‘Onderzoeken’. Het scherm ‘Onderhoud onderzoeken’ verschijnt.
  2. Klik bij ‘Onderzoek’ op  en selecteer het betreffende onderzoek.


  3. Met het veld ‘Status’ kan worden aangegeven of het een actief onderzoek is, kies dan voor ‘Geldig’. Een onderzoek kan niet worden verwijderd, in plaats daarvan is het mogelijk om dit op ‘Vervallen’ te zetten.  
  4. Een onderzoek kan gekoppeld worden aan ICPC codes. Klik hiervoor op de kolomtitel . In het volgende scherm kunnen één of meerdere ICPC codes gekoppeld worden.


  5. Onder het kopje ‘Geselecteerde bepalingen’ zijn de meetwaarden te zien die bij het onderzoek horen.


  6. Om een meetwaarde toe te voegen, klik op een meetwaarde in het linkerscherm ‘Te selecteren bepalingen’. Klik vervolgens op de  knop om de meetwaarde toe te voegen aan de lijst ‘Geselecteerde bepalingen’.


  7. Om een meetwaarde te verwijderen, klik op de meetwaarde in het rechterscherm ‘Geselecteerde bepalingen’. Klik vervolgens op de  knop om de meetwaarde terug te plaatsen naar ‘Te selecteren bepalingen’.
  8. De volgorde van de bepalingen kan gewijzigd worden door de bepaling te selecteren en vervolgens met de en  knop de bepaling omhoog of naar beneden te verplaatsen in de lijst.
  9. Klik op de knop ‘Opslaan’. De aanpassingen zijn nu aan het onderzoek toegevoegd.