VIPLive support

Toevoegen/verwijderen van meetwaarden in een protocol in CGM Huisarts (MIRA)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

In CGM Huisarts wordt gewerkt met ‘onderzoeken’ en ‘protocollen’. Een protocol is samengesteld uit één of meerdere onderzoeken. Indien u een wijziging in een protocol wilt uitvoeren, dient u het betreffende onderzoek dat gekoppeld is aan dat protocol, te wijzigen.

 1. Selecteer in het hoofdmenu ‘Onderzoeken’ en nogmaals ‘Onderzoeken’.
 2. Selecteer het onderzoek waarin de wijziging uitgevoerd moet worden. (Tip: maak gebruik van het veld ‘Multizoek’ om een zoekterm in te voeren).
 3. Klik op ‘Wijzig’.
 4. Het scherm Detail onderzoek verschijnt.
 5. Om een bepaling te verwijderen: selecteer de betreffende bepaling in het scherm en klik op ‘Verwijder’.
 6. Om de volgorde van de bepalingen te wijzigen: selecteer de betreffende bepaling in het scherm en klik op ‘Omlaag’ of ‘Omhoog’.
 7. Om een bepaling toe te voegen: klik op ‘Meting toevoegen’, het volgende scherm verschijnt.
 8. Vul bij ‘Multizoek’ de zoekterm in en selecteer vervolgens in de lijst de betreffende meting. Klik op ‘Selecteer’ om de meting toe te voegen.
 9. Na het doorvoeren van wijzigingen klikt u in het ‘Detail onderzoek’ scherm op ‘opslaan’. Klik op ‘Sluit’. U keert terug naar het scherm Onderzoeken.
   

 

Extra informatie over bijwerken labcodetabel

NHG beheert de labcodetabel en stelt de (nieuwe) versies ter beschikking aan de HIS-leveranciers. CGM Huisarts heeft een functie waarmee de aanwezige labcodetabel bijgewerkt kan worden naar een nieuwe versie. We adviseren u om te controleren of uw systeem over de laatste versie beschikt, zodat de correcte meetwaarden en antwoordcategorieën in de protocollen worden weergegeven. U kunt via Onderzoeken – Labcodes zien welke versie van de tabel is geïnstalleerd. 

 1. Klik op de knop Bijwerken. Het volgende scherm verschijnt.
 2. U ziet hier welke versie van de labcodetabel beschikbaar is. Met de knop ‘Rapportage’ kunt u de wijzigingen ten opzichte van de huidige versie bekijken. Met de knop ‘Wijzigen’ kunt u de labcodetabel daadwerkelijk bijwerken.
 3. Klik op ‘Wijzigen’, er wordt een batchproces gestart. De voortgang hiervan kunt u zien via ‘Systeembeheer’ – ‘Batch-processen’. Klik op de keuzelijst bij ‘Functie’ en selecteer ‘Labcodes bijwerken’.
 4. Het meest recente proces staat bovenaan, in de kolom ‘% gereed’ verschijnt ‘100’ nadat het bijwerken is voltooid. Klik op ‘Refresh’ om het scherm te verversen.