VIPLive Support

DSP - Medicatiebeoordeling voor apotheek

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

De medicatiebeoordeling in VIPLive bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. U ontvangt een consultatie vanuit de huisartsenpraktijk;

 2. U pakt de consultatie op in VIPLive;

 3. U vult de vragenlijst medicatiebeoordeling in;

 4. U stuurt de huisarts een bericht dat de medicatiebeoordeling klaar staat in VIPLive;

 5. U declareert de beoordeling.

Ontvangen consultatie in VIPLive - ontvangen aanvraag voor Medicatiebeoordeling

1. Wanneer er een medicatiebeoordeling voor u klaar staat, ontvangt u een e-mail dat er een nieuwe consultatie klaar staat. Wanneer u inlogt op https://platform.viplive.nl kunt u de consultatie inzien. U ontvangt één eigen VIPLive-account, waarmee u voor alle zorggroepen kunt inloggen waar u een overeenkomst mee heeft.

image-20210819-122729.png

2. Zijn er meerdere apothekers met een eigen VIPLive-account aan uw apotheek gekoppeld, dan ontvangen zij allen een notificatie.

Let op! Log z.s.m. in op uw VIPLive-account. Hiermee activeert u uw account. Pas daarna kan de huisartsenpraktijk een aanvraag voor medicatiebeoordelingen aan uw apotheek toekennen, en kunt u de beoordeling inzien en oppakken.

Let op! Bewaar uw inloggegevens goed! Uw zelfgekozen wachtwoord is meer dan alleen een toegangsmiddel. Het wachtwoord is tevens de sleutel tot het koppelen van identificerende patiëntgegevens en de toegang tot uw medicatiebeoordelingen. Raakt u uw wachtwoord kwijt, dan zijn de eerdere aanvragen niet meer zichtbaar.

3. Nadat u bent ingelogd op https://platform.viplive.nl komt u direct op de gesprekkenpagina uit.

4. U ziet nu het consultatieoverzicht met de nieuwe consultatie. (N.B.: U vindt de notificatie in berichten, dus niet bij verwijzingen.)

5. Indien een MDO gepland is, noteert de huisartsenpraktijk dat in de titel: ‘MBO voor MDO [datum]’. Deze aanvragen moeten met voorrang behandeld worden.

6. Het invullen van de consultatievraag is niet verplicht. Is sprake van een baxterpatiënt, dan noteert de huisartsenpraktijk dit bij de ‘consultatievraag’. U hebt dan de mogelijkheid de medicatiebeoordeling en de baxterevaluatie te combineren.

 

Oppakken aanvraag medicatiebeoordeling

1. Klik op de knop “Consultatie oppakken” om de consultatie op te pakken en de medicatiebeoordeling in behandeling te nemen.

image-20201228-121031.png

2. U kunt de medicatiebeoordeling in behandeling nemen, maar de daadwerkelijke medicatiebeoordeling op een later moment uitvoeren.

3. Als u de medicatiebeoordeling oppakt, verdwijnt bij uw collega-apothekers de aanvraag uit hun “Gesprekken / Consultaties” lijst. U ziet dat doordat bij u de namen van de andere personen die in VIPLive aan uw apotheek gekoppeld zijn, verdwijnen bij de aanvraag.   

4. Wilt u later toch een andere apotheker van uw apotheek de beoordeling laten uitvoeren, of een tweede apotheker raadplegen, dan kunt u hem/haar toevoegen aan de consultatie. De medewerker van uw apotheek ontvangt hierover een mailnotificatie. Als u de beoordeling aan uw collega overdraagt, kunt u vervolgens zelf het gesprek verlaten

 

Weigeren medicatiebeoordeling

1. Nadat u op de knop “Consultatie oppakken” hebt geklikt, noteert u in het berichtenveld van de chat waarom u deze medicatiebeoordeling weigert.

2. Vervolgens klikt u op de knop “Declareren en afsluiten”. Er opent een pop-up:

image-20210819-123059.png

3. Kies bij “Soort consultatie” voor: Geen beoordeling gedaan en klik op “Declareren en afsluiten”.

Invullen medicatiebeoordeling

Vanuit het tabblad “Acties” kan de medicatiebeoordeling gestart worden.

1. Open de consultatie en klik in het menu rechts op ‘Patiëntoverzicht openen’. 

image-20210819-123244.png

2. Vanuit het patiëntoverzicht kunt u in het linker menu bij “Medische gegevens”  de medische gegevens, medicatie en episodes inzien die u kunt gebruiken bij uw medicatiebeoordeling.

plaatje.png

3. Deze informatie is ook in te zien vanuit de consultatiepagina. Klik aan de rechterkant op “Medische gegevens”.  

4. Ga naar “Acties” in het linker menu. Klik onder het kopje ‘Aanmelden / Inschrijven’ op “Verstuur vragenlijst”.

image-20210819-123510.png

5. Klik in het venster op “Selecteer zorgprogramma” en selecteer het zorgprogramma waarvoor de medicatiebeoordeling is aangevraagd.

6. In de “Tijdlijn” kunt u zien voor welk zorgprogramma de medicatiebeoordeling is aangevraagd. 

image-20210819-123615.png

7. Ook onder de patiëntgegevens in het linker menu kunt u het zorgprogramma zien.
image-20210819-123758.png

8. Klik in het venster op “Selecteer vragenlijst” en maak de keuze voor “MBO Vragenlijst medicatiebeoordeling apotheek”.

image-20210819-123826.png

9. Kies voor “Vragenlijst direct afnemen”. Laat het “E-mailadres ontvanger vragenlijst” leeg. Er verschijnt een pop-up waarin u direct de vragen kunt invullen. Na het invullen sluit u de pop-up. (Maak alleen gebruik van het mailadres als u de vragenlijst naar uzelf wilt toezenden voor bv. gebruik op een tablet bij de patiënt thuis. Kies dan voor de knop “Aanmelden”. U kunt de vragenlijst op alle type devices openen).

10. Als u de vragenlijst niet in een keer kunt afronden, kunt u deze wegklikken en later weer opstarten. Vanuit de tijdlijn kunt u de vragenlijst opzoeken en deze weer openen. U gaat dan verder waar u gebleven was.

11. Wanneer u de vragenlijst eenmaal hebt verstuurd, kunt u niets meer aan de vragenlijst aanpassen.

12. Nadien kunt u de ingevulde vragenlijst terugvinden onder het tabblad ”Inventarisaties” > “Vragenlijsten”. U kunt de ingevulde vragenlijst ook printen. Ziet u de vragenlijst direct na het invullen nog niet staan? Ververs dan de pagina via F5.

Let op!  Alle ingevulde vragenlijsten die u opent vanuit het tabblad “Inventarisaties”, komen in uw eigen computer in de Downloadsmap terecht. Verwijder deze downloads na afloop, i.v.m. privacywetgeving. Hiermee verwijdert u alleen de downloads, de originele vragenlijsten blijven in VIPLive beschikbaar.
U kunt de vragenlijst naar uzelf toe mailen, maar makkelijker is het om de vragenlijst direct te starten. Als u kiest voor “Vragenlijst direct afnemen”, hoeft u geen mailadres in te vullen. Er verschijnt een pop-up waarin u direct de vragen kunt invullen. Na het invullen sluit u de pop-up.

13. DRP staat voor Drug Related Problem. Kies per DRP het betreffende geneesmiddel op stofnaam uit de ATC-keuzelijst “Geneesmiddel A t/m K” of “Geneesmiddel L t/m Z”. Typ de 1e letter van het geneesmiddel om het zoeken te vergemakkelijken. Probeer - t.b.v. de overallrapportage van de vragenlijsten op DSP-niveau - om het invulveld ‘overig geneesmiddel’ te vermijden door:

 1. bij medicijnen zonder ATC-code (combinatiepreparaten) te kiezen voor de 1e werkzame stof. Voorbeeld: Geneesmiddel Duaklir, werkzame stoffen zijn Aclidinium/formoterol. Vul dan aclidinium in bij geneesmiddel. Bij de toelichting kunt u een vermelding maken over de 2e werkzame stof.

 2. bij patiënten bij wie het advies is te starten met een geneesmiddel, te kiezen uit ATC-keuzelijst. Voorbeeld: Diabeet zonder statine > vul in de ATC-keuzelijst de statine in die u adviseert te starten. Kies dus niet bij “Overig geneesmiddel” ‘statine’. De DRP welke hierbij hoort is dan: Onbehandelde indicatie. De aanbeveling welke hierbij hoort is dan: Toevoegen geneesmiddel.

 3. bij een interactie tussen twee medicijnen in de ATC-keuzelijst te kiezen voor het medicijn dat het meest belangrijk is en die u adviseert te wijzigen. Bij de “Toelichting”, kunt u het andere medicijn noemen waarmee interactie is.

Tip: Noteer afwijkende waarden, het aanvragen van een lab of refereer aan labwaardes bij “Toelichting”.

Let op! U kunt per DRP slechts een van de vier velden invullen: “Geneesmiddel A t/m K” of “Geneesmiddel L t/m Z” of “Niet geneesmiddel gerelateerd probleem” of “Overig geneesmiddel”.

14. Na het invullen van de vragenlijst keert u terug naar de consultatie in VIPLive via de “Tijdlijn” of via het pijltje links bovenin.

image-20210819-124149.png

15. Open de consultatie. U komt weer in de chat terecht. U kunt nog een bericht typen in het berichtenveld onderaan. Ook kunt u nog een bijlage bijvoegen. Klik op de knop “Verzenden”.

16. Als u een bericht typt in de chat, ontvangt de huisartspraktijk daarvan bericht.

17. De huisartsenpraktijk kan de door u ingevulde vragenlijst in VIPLive bekijken. Het is dus niet nodig deze naar de huisartsenpraktijk toe te sturen of als bijlage bij te voegen.

18. Declareer de MBO en sluit de consultatie te allen tijde direct na het versturen van de vragenlijst af.

Let op! Kies NIET voor de knop “Gesprek verlaten”, want dan verlaat u de chat en kunt u de MBO niet meer afsluiten en declareren.

Afronden – Declareren

1. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld en een terugkoppeling hebt gegeven via de chat, rondt u het consult af.

2. Het consult kan teruggekoppeld worden richting uw eigen bronsysteem. Hiervoor maakt u gebruik van de knop “Terugsturen naar het bronsysteem”. Calculus stuurt dan de MBO naar een evt. aan de AGB-code van de apotheek gekoppeld mailadres. De apotheek kan de MBO vervolgens opnemen in het AIS.

image-20201228-121235.png

3. Vervolgens  declareert u de consultatie door de knop “Declareren en afsluiten” te gebruiken. Er opent een pop-up.

image-20201228-121349.png

Kies de juiste consultvorm:

 • Consult in de apotheek

 • Consult bij patiënt thuis

 • Beeldbelconsult

 • Telefonisch consult

4. Klik op “Declareren en afsluiten”. De chat (het gesprek) wordt hiermee afgesloten. Als u het consult hebt afgesloten middels “Declareren en afsluiten”, gaat er een notificatie naar de huisartsenpraktijk dat u de medicatiebeoordeling hebt afgerond.

5. De huisartsenpraktijk kan de door u ingevulde vragenlijst in VIPLive bekijken. Het is dus niet nodig deze naar de huisartsenpraktijk toe te sturen of als bijlage bij te voegen.

Let op! Kies NIET voor de knop “Gesprek verlaten”, want dan verlaat u de chat en kunt u de MBO niet meer afsluiten en declareren. Ook Calculus kan achteraf niet alsnog de declaratie opvoeren. (De knop “Gesprek verlaten” gebruikt u enkel als u de chat hebt overgedragen aan een collega-apotheker en u geen deelgenoot meer wilt blijven van de chat.)

Let op! Elke zorggroep heeft de keuze uit dezelfde consultvormen. De omschrijving wijkt per zorggroep enigszins af.  

Vervolg

1. De aanvrager vult, tijdens of na het driegesprek (huisarts, POH/VS, apotheker), vervolgens ook een vragenlijst in waarin hij/zij per DRP (Drug Related Problem) aangeeft of hij/zij uw advies overneemt (ja/nee/gedeeltelijk). Ook deze door de huisartsenpraktijk ingevulde vragenlijst kunt u inzien onder het tabblad ”Inventarisaties”.

2. U hebt de mogelijkheid om een losse chat met de huisartsenpraktijk te starten. Dit kan handig zijn als u na langere tijd wilt navragen hoe het met het geaccepteerde advies is afgelopen.