VIPLive Support

DSP - Medicatiebeoordeling voor huisartsenpraktijk

De Medicatiebeoordeling in VIPLive bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Start een consultatie richting de apotheek;

 2. Typ onderwerp: MBO;

 3. Na beantwoording van de apotheek; bekijk de medicatiebeoordeling;

 4. Geef vervolgens per DRP aan of het advies overgenomen wordt;

 5. Declareer de beoordeling.

Consultatie starten – Aanvraag Medicatiebeoordeling

Vanuit het patiënten overzicht kunt u een consultatie starten. Volg de volgende zes stappen.

1. Klik op de knop “Start consultatie” om een consultatie te starten. Op deze manier kunt u een Medicatiebeoordeling aanvragen.

image-20201228-121902__1_.png

2. Vervolgens wordt u gevraagd om de zorgstraat te kiezen waarin u de consultatie wilt starten.

image-20201228-122007__1_.png

3.Na het kiezen van de zorgstraat selecteert u de apotheek waar u de consultatie aan wilt richten.

 

Let op! Is het niet mogelijk om de gewenste apotheek te selecteren, dan heeft de apotheker zijn of haar account nog niet geactiveerd. Vraag de apotheker om eenmalig in te loggen in VIPLive. Het account is daarmee geactiveerd.

Let op! Vraagt u een medicatiebeoordeling aan voor een baxterpatiënt bij een SGE-apotheek, verwijs dan naar ‘Baxterapotheek SGE’.

4. Wanneer u een apotheker heeft  geselecteerd verschijnt het volgende scherm. Wanneer de juiste apotheek geselecteerd is, kunt u op het knopje “verder” klikken om naar het volgende scherm te gaan.

image-20201228-122102__1_.png

Let op! Is het toch niet de juiste apotheek, dan kunt op het rode kruisje klikken en een andere apotheek selecteren.

5. In het volgende scherm vult het u het onderwerp van de consultatie in en de consultatievraag. Vul bij het onderwerp ‘MBO’ in.  Noteer de datum van een eventueel MDO ook in de titel: ‘MBO voor MDO [datum]’. Dan ziet de apotheker dat in zijn consultatieoverzicht staan en kan hij deze aanvraag met voorrang behandelen.
image-20201228-122138__1_.png

6. Het invullen van de ‘consultatievraag’ is niet verplicht. Is sprake van een baxterpatiënt, noteer dit bij de “consultatievraag”. Het vinkje ‘Delen medische gegevens’ staat automatisch aan, hiermee deelt u een vooraf ingestelde set medische gegevens met de apotheker. Als u wilt weten wat u precies meestuurt, kunt u klikken op medische gegevens inzien. U kunt eventueel ook nog een bijlage meesturen met de consultatie. Deze optie vindt u onder ‘consultatievraag’ terug.

7. Wanneer u alle stappen heeft ingevuld klikt u op “Start consultatie”.  U komt terug op de actiepagina van de patiënt. U kunt de consultatie terugvinden op de tijdlijn van de patiënt en in uw gespreksoverzicht.

 

Antwoord bekijken – Medicatiebeoordeling openen

1. Nadat de apotheker de medicatiebeoordeling heeft afgerond, kunt u de medicatiebeoordeling terugvinden in VIPLive. U ontvangt hiervan een e-mailnotificatie. Het is tevens mogelijk om in te stellen dat er een edifactbericht naar het HIS wordt gestuurd na sluiten van de consultatie door de apotheker.  

2. Ga naar het patiëntoverzicht.

3. In de kolom links klikt u op: “Inventarisaties”. Het inventarisaties scherm opent nu.

4. Onder het tabblad “Vragenlijsten” vindt u alle ingevulde vragenlijsten. De vragenlijst ingevuld door de apotheker heeft de naam “MBO Vragenlijst medicatiebeoordeling apotheek”. Klik op ‘Download’. De vragenlijst opent als PDF.

image-20201228-122239__1_.png

Acceptatie DRP – Huisarts

1. Als u de medicatiebeoordeling van de apotheker bekeken heeft, vult u tijdens of na het driegesprek (huisarts, POH/VS, apotheker) een vragenlijst in, waarin u per DRP aangeeft of u het advies van de apotheker overneemt (ja/nee/gedeeltelijk). Vul deze vragenlijst ook in als er geen DRP’s zijn geconstateerd, dit kan op de eerste pagina van de vragenlijst.

2. Ga naar het patiëntoverzicht - Acties.

3. Klik op de knop “Verstuur vragenlijst”.

image-20201228-122332.png

4. Klik in het venster op ‘Selecteer vragenlijst’ en maak de keuze voor “MBO Vragenlijst medicatiebeoordeling huisarts”.

image-20201228-122353.png

5. Selecteer ook het zorgprogramma waarvoor de medicatiebeoordeling is aangevraagd.

6. In de “Tijdlijn” kunt u terug vinden voor welk zorgprogramma u de medicatiebeoordeling hebt aangevraagd.

image-20201228-122416.png

7. U kunt de vragenlijst naar uzelf toe mailen, maar makkelijker is het om de vragenlijst direct te starten. Als u kiest voor “Vragenlijst direct afnemen”, hoeft u geen mailadres in te vullen. Er opent direct een vragenlijst die u kunt invullen.

8. U kunt te allen tijde vanaf de “Tijdlijn” terug naar de vragenlijst als u deze niet in een keer in kunt vullen. Hier kunt u de vragenlijst opnieuw openen.
TIP: Laat de door de apotheker ingevulde vragenlijst open staan bij het invullen van de huisartsenvragenlijst, zodat u kunt switchen tussen beide vragenlijsten.
TIP: Sleep het ene tabblad volledig naar de rechterzijkant van uw beeldscherm, en vervolgens het andere tabblad volledig naar de linkerzijkant van uw beeldscherm. Beide vensters komen dan naast elkaar te staan. Of houd de Windowstoets ingedrukt en klik dan per tabblad op de pijltjestoets naar rechts of links.

9. Nadien kunt u de ingevulde vragenlijsten terugvinden onder het tabblad ‘”Inventarisaties”. De consultatie vindt u terug op de “Tijdlijn” van de patiënt en in uw “Gespreksoverzicht”.

Let op! Alle ingevulde vragenlijsten die u opent vanuit het tabblad “Inventarisaties”, komen in uw eigen computer in de Downloadsmap terecht. Verwijder deze downloads na afloop van de medicatiebeoordeling i.v.m. privacywetgeving. Hiermee verwijdert u alleen de downloads, de originele vragenlijsten blijven in VIPLive beschikbaar.

Registratie t.b.v. declaratie

1. Als u de medicatiebeoordeling heeft afgerond dient u nog een declaratie op te voeren. Ga naar het patiëntoverzicht en klik op de knop “Voeg zorgactiviteit toe”.

2. Voer vervolgens de declaratie op voor de Zorgactiviteit ‘Medicatiebeoordeling’.

image-20201228-122527.png

Medicatiebeoordeling automatisch terugkoppelen naar HIS

1. Het is mogelijk om een consultatie automatisch terug te koppelen naar uw eigen HIS. Klik rechts bovenin op de initialen. Er klapt een scherm uit. Kies de optie ‘praktijkinstellingen’.

image-20201228-122558.png

2. U komt terecht op het tabblad profiel.

image-20201228-122604.png

3. Wanneer u in dit scherm naar beneden scrolt ziet u het volgende scherm;

image-20201228-122609.png

4. Wanneer u het vinkje aanzet , worden de consultaties automatisch verzonden naar de zorgmail die u hebt ingesteld.  Klik op ‘opslaan’ om de wijzingen op te slaan.

Instructie gebruik oproepagenda MBO

In de oproepagenda zijn op alle tabbladen de volgende kolommen beschikbaar:

 • Doelgroep MBO
  • De kolom Doelgroep MBO kan gefilterd worden op ‘ja’ zodat alle patiënten in beeld komen die voldoen aan de inclusiecriteria voor een MBO.
 • Datum laatste MBO
  • In de kolom Datum laatste MBO is te zien met welke meest recente uitslagdatum de NHG meetwaarde 4021 MBO AZ is vastgelegd in het HIS. Indien de cel leeg is, betekent dit dat er geen registratie is gevonden.
 • Apotheek
  • Met behulp van de kolom apotheek kan gefilterd worden op een specifieke apotheek.

De oproepagenda wordt elk kwartaal geactualiseerd, zodat alleen ingeschreven patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria getoond worden.

 

 

Bijgewerkt