VIPLive Support

Consultatie starten vanuit de huisartspraktijk

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Let op! de werkwijze uit onderstaande handleiding wordt gefaseerd beschikbaar. Hierdoor kan het voorkomen dat deze (nieuwe) werkwijze nog niet op de situatie van uw regio van toepassing is.

  1. Consultatie starten vanuit de huisartsenpraktijk
  2. Automatisch terugkoppelen naar HIS
  3. Consultatie door middel van de professionele samenvatting

Consultatie starten vanuit de huisartsenpraktijk

Vanuit het patiëntenoverzicht kunt u een consultatie starten. 

Ontvanger selecteren
1. Klik op de knop ‘Start consultatie’ om een consultatie te starten.

image-20200804-110827.png

2. Het consultatiescherm wordt geopend. U wordt gevraagd om de categorie te kiezen waar u de consultatie naar wilt starten.

image-20210318-084525.png

3. Na het kiezen van de categorie selecteert u de persoon of vakgroep waar u de consultatie aan wilt richten.

image-20210318-084757.png

Let op! Het verschilt per zorggroep of een consultatie aan een persoon of een vakgroep gericht is.

4. Vul het het onderwerp van de consultatie en de consultatievraag in. Het is van belang om een duidelijke vraag te formuleren richting de zorgverlener die u consulteert. U kunt eventueel ook nog een bijlage meesturen met de consultatie. En direct collega's toevoegen die kunnen participeren of eventueel kunnen waarnemen in uw afwezigheid.

Naamloos.png

5. Wanneer u de velden heeft ingevuld klikt u op ‘Doorgaan’. 

6. Bepaal of u medische gegevens mee wil sturen met de consultatie. U kunt inzien welke episodes, medicatie en uitslagen worden meegestuurd. Door op een regel te klikken wordt deze uitgeklapt en verdere informatie weergeven.
Let op! Deze lijst is vooraf afgesproken met de zorggroep, hier kunnen geen wijzigingen in aangebracht worden. U kunt kiezen tussen alles wat getoond wordt meesturen of geen enkele uitslagen, episodes en medicatie. 

image-20210318-085521.png

7. Wanneer u akkoord bent klikt u op ‘Doorgaan’.

8. Controleer de ingevulde gegevens. Wanneer de gegevens correct zijn klikt u op ‘Afronden'.

image-20210318-090034.png

9. De consultatie wordt verstuurd en u komt op de tijdlijn van de patiënt. U kunt de consultatie hier terugvinden. Tevens kunt u de consultatie terugvinden in uw gesprekkenoverzicht.

Automatisch terugkoppelen naar HIS

Het is mogelijk om een consultatie automatisch terug te koppelen naar uw eigen HIS.

1. Klik rechts bovenin op de initialen. Er klapt een scherm uit. Kies de optie ‘praktijkinstellingen’.

image-20200804-111107.png

2. U komt terecht op het tabblad profiel.

image-20200804-111120.png

3. Wanneer u in dit scherm naar beneden scrolt ziet u het volgende scherm. Wanneer u het vinkje aanzet , worden de consultaties automatisch verzonden naar de zorgmail die u hebt ingesteld.  Klik op ‘opslaan’ om de wijzingen op te slaan.

image-20200804-111128.png

 

Consultatie door middel van de professionele samenvatting

Let op! Onderstaande handleiding is voor consulteren met de professionele samenvatting, deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met medicom, microhis en omnihis.

In deze handleiding vindt u de aanpassingen in het gebruik van consultatie met de professionele samenvatting, ten opzichte van het oude proces van consulteren.

Vanuit het patiëntenoverzicht kunt u een consultatie starten. Om gebruik te maken van de professionele samenvatting, dient u ingelogd te zijn door middel van de Single Sign-On.

Bij het versturen van de consultatie bepaal u welke medische gegevens u mee wil sturen met de consultatie. U kunt kiezen uit: journaalregels, episodes, medicatie en uitslagen. Deze informatie betreft enkel de laatste 100 dagen. Alles staat standaard aangevinkt, u kunt uitvinken wat u niet mee wilt sturen. Door op een regel te klikken wordt deze uitgeklapt en verdere informatie weergeven. Deze medische gegevens zijn 10 dagen beschikbaar vanaf de synchronisatiedatum, het moment dat de professionele samenvatting uit het HIS (via de SSO) is ingeladen in VIPLive. Hieronder ziet u een aantal screenshots van de medische gegevens.

download.png

Figuur 1-Medische gegevens ingeklapt

blobid1.png

Figuur 2-Medische gegevens - Episodes en medicatie uitgeklapt

blobid2.png

Figuur 3-Medische gegevens - Journaalregels

Na het versturen van de consultatie komt u terecht in uw inbox bij de betreffende consultatie. U kunt de consultatie hier terugvinden. Door op de journaalregels te klikken kunt u deze openen. Tevens kunt u de consultatie terugvinden op de tijdlijn van de patiënt.

 

download.pngblobid3.png

Figuur 4 - Overzicht met journalen in medische gegevens, door te klikken is de soep-regel zichtbaar

Zoals hieronder te zien kunt u onder het tabblad van de medische gegevens zien op welk datum de gegevens zijn bijgewerkt.

blobid4.png

Figuur 5 - Medische gegevens

 

De ontvangende partij werkt als volgt: Consulteren voor secretariaten, specialisten en kaderartsen