VIPLive support

Consultatie starten vanuit de huisartspraktijk

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Let op! de werkwijze uit onderstaande handleiding wordt gefaseerd beschikbaar. Hierdoor kan het voorkomen dat deze (nieuwe) werkwijze nog niet op de situatie van uw regio van toepassing is.

Vanuit het patiëntenoverzicht kunt u een consultatie starten. 

Ontvanger selecteren
1. Klik op de knop ‘Start consultatie’ om een consultatie te starten.

image-20200804-110827.png

2. Het consultatiescherm wordt geopend. U wordt gevraagd om de categorie te kiezen waar u de consultatie naar wilt starten.

image-20210318-084525.png

3. Na het kiezen van de categorie selecteert u de persoon of vakgroep waar u de consultatie aan wilt richten.

image-20210318-084757.png

Let op! Het verschilt per zorggroep of een consultatie aan een persoon of een vakgroep gericht is.

4. Vul het het onderwerp van de consultatie en de consultatievraag in. Het is van belang om een duidelijke vraag te formuleren richting de zorgverlener die u consulteert. U kunt eventueel ook nog een bijlage meesturen met de consultatie.

image-20210318-085114.png

5. Wanneer u de velden heeft ingevuld klikt u op ‘Doorgaan’. 

6. Bepaal of u medische gegevens mee wil sturen met de consultatie. U kunt inzien welke episodes, medicatie en uitslagen worden meegestuurd. Door op een regel te klikken wordt deze uitgeklapt en verdere informatie weergeven.
Let op; deze lijst is vooraf afgesproken met de zorggroep, hier kunnen geen wijzigingen in aangebracht worden. U kunt kiezen tussen alles wat getoond wordt meesturen of geen enkele uitslagen, episodes en medicatie. 

image-20210318-085521.png

7. Wanneer u akkoord bent klikt u op ‘Doorgaan’.

8. Controleer de ingevulde gegevens. Wanneer de gegevens correct zijn klikt u op ‘Afronden'.

image-20210318-090034.png

9. De consultatie wordt verstuurd en u komt op de tijdlijn van de patiënt. U kunt de consultatie hier terugvinden. Tevens kunt u de consultatie terugvinden in uw gesprekkenoverzicht.

Automatisch terugkoppelen naar HIS

Het is mogelijk om een consultatie automatisch terug te koppelen naar uw eigen HIS.

1. Klik rechts bovenin op de initialen. Er klapt een scherm uit. Kies de optie ‘praktijkinstellingen’.

image-20200804-111107.png

2. U komt terecht op het tabblad profiel.

image-20200804-111120.png

3. Wanneer u in dit scherm naar beneden scrolt ziet u het volgende scherm. Wanneer u het vinkje aanzet , worden de consultaties automatisch verzonden naar de zorgmail die u hebt ingesteld.  Klik op ‘opslaan’ om de wijzingen op te slaan.

image-20200804-111128.png