VIPLive support

Spreekuur.nl Werkprocessen ANW-HAP

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Proces kinderen via Spreekuur.nl en afronden in Topicus HAP

Spreekuur.nl is in principe voor patiënten van 16+. In overleg met de doktersassistent kunnen kinderen zich via het account van hun ouders aanmelden. Dat betekent alleen dat de VIPHAP koppeling niet naar behoren werkt (de ouder staat immers in VIP geregistreerd).

Werkproces:

1. Controleer de ingevulde gegevens van de ouder via de koppeling met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

2. Gebruik template “Welkom – kind”.

3. Klik op de knop ‘Patiënt openen in THAP’ in VIPLive.

4. Topicus HAP opent met het volgende scherm:

image-20200928-145035.png

5. Haal de BSN van de ouder weg in het zoekveld bij patiënt zoeken. Zoek opnieuw met de BSN van het

kind.
6. Handel het consult af in Topicus HAP.

 

Patiënt is door triagist verwezen en staat in HAP, maar komt niet in Spreekuur.nl (no-show)

Het kan voorkomen dat een patiënt door de triagist wordt verwezen maar er geen consult van de patiënt via Spreekuur.nl binnenkomt. De patiënt staat hierdoor wel in de werklijst van Topicus HAP en zal gefiatteerd moeten worden.

1. Open de patiënt vanuit de werklijst van Topicus HAP;

2. Check of de klacht erg urgent is en of er nu zorg verleend moet worden.

3. Bij laag urgent: geef aan dat de patiënt niet via Spreekuur.nl is binnen gekomen;

4. Kies als actie: Spreekuur.nl no-show.

 

Proces afspraken waarbij patiënt naar de HAP of SEH moet

Bij een aantal diagnoses en daaruit volgende behandelingen is het noodzakelijk dat de patiënt toch naar de huisartsenpost komt, zonder dat deze gezien hoeft te worden door een andere arts op de huisartsenpost. Dit betreft de volgende situaties:

1. Medicatie ophalen in X

2. Urineonderzoek, CRP meting, Tetanus prik

3. Verwijzing naar de SEH

Medicatie ophalen

Heeft de patiënt medicatie nodig? Medicatie wordt via Topicus HAP voorgeschreven en verzonden naar de dienstapotheek. In VIPlive zijn verschillende templates beschikbaar om de patiënt in de chat snel de juiste apotheek door te geven. In Topicus HAP moet de juiste apotheek worden geselecteerd voor het versturen van het recept. Let hierbij op welke dienstapotheek hoort bij de patiënt.

Urinetest, CRP en Tetanus vaccinatie

De onderzoeken en het geven van de injectie gebeurt door de doktersassistent op de huisartsenpost. De stappen zijn:

1. Deze consulten kunnen in de Assistent Agenda in Topicus HAP worden gezet, zodat de assistent weet dat de patiënt kan komen.

2. Gebruik het juiste template waarin de patiënt gevraagd wordt om naar de huisartsenpost te komen en zich te melden bij de balie.

3. De doktersassistent zet de resultaten in Topicus HAP en vraagt de patiënt om in de spreekkamer plaats te nemen (mogelijk moet de patiënt immers nog medicatie ophalen bij de dienstapotheek).
Let op! Bij de tetanus injectie is dit niet nodig. Consult kan direct door de arts afgerond worden.

4. De doktersassistent zet het consult in de Spreekuur.nl agenda.

5. De digitale arts bekijkt de uitslagen, rond het consult af en communiceert dat via de chat aan de patiënt.

Verwijzing naar de Spoedeisende Hulp

Voor het verwijzen naar de SEH is het noodzakelijk dat de patiënt een papieren verwijzing bij de balie van de huisartsenpost ophaalt. De stappen zijn:

  1. Deze consulten kunnen in de Assistent Agenda in Topicus HAP worden gezet, zodat de assistent weet dat de patiënt kan komen, inclusief gevulde P regel waarin de verwijzing staat.

  2. Gebruik het juiste template waarin de patiënt gevraagd wordt om naar de huisartsenpost te komen en zich te melden bij de balie.

  3. De doktersassistent print een kopie van het consult, waarin de verwijzing beschreven staat in de P regel.

  4. De doktersassistent zet het consult in de werklijst van de Spreekuur.nl arts.

  5. De spreekuurarts rond het consult af.

Plannen van een afspraak in de agenda

Als een patiënt naar de huisartsenpost moet komen voor verder onderzoek dan kan er een afspraak gemaakt worden in de HAP agenda.

1. Selecteer de juiste actie in Topicus HAP.

image-20200929-090344.png
2. Vervolgens opent de HAP agenda. Selecteer de locatie van de HAP links boven in zodat de agenda van de HAP opent.
image-20200929-090413.png
3. Kies vervolgens een vrij tijdsblok om de afspraak op deze tijd te zetten. Is er meer tijd nodig? Kies dan rechts bovenin voor ‘2 consulten’ om een dubbele afspraak te boeken.

4. Klik tot slot op ‘Opslaan’ om het consult op te slaan.