VIPLive Support

Toegang verkrijgen tot NAW-gegevens in VIPLive

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

In VIPLive werkt u met privacygevoelige gegevens. Calculus neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om gegevens veilig te verwerken. Zo is het transport van gegevens versleuteld en beveiligd, worden er geen gegevens opgeslagen op mobiele apparaten zelf en wordt gebruik gemaakt van twee factor (SMS) authenticatie om toegang te krijgen tot VIPLive.

Wie in de huisartsenpraktijk toegang heeft tot welke gegevens in VIPLive wordt geregeld met een rollenformulier. Door middel van dit rollenformulier kunt u gebruiksrechten toewijzen aan uw medewerkers. Onderstaande rollen zijn beschikbaar:

Level

Omschrijving

Level A

Een gebruiker van level A mag alle functies van VIPLive gebruiken waar de praktijk recht op heeft.

Level B

Een gebruiker van level B kan bij enkele functies van Declareren (Praktijkdeclaraties - handmatige facturen, aandacht nodig) en Controles (COV, ION en per patiënt).

Level B+

Een gebruiker van level B+ heeft dezelfde mogelijkheden als een gebruiker van level B, maar kan ook bij de bundeloverzichten van de praktijk- en zorggroepdeclaraties en heeft beperkte toegang tot Inzicht.

Level C

Een gebruiker van level C kan de zorggroepdeclaraties uitvoeren (zonder bedragen in te zien). De gebruiker heeft daarmee beperkte toegang tot de Zorggroepdeclaraties (Bundeloverzicht) en Inzicht (rapporten en dashboards). De gebruiker kan alle ketenzorgacties rondom de patiënt inzien en uitvoeren en heeft toegang tot Samenwerken o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen, consulteren en thuismetingen. De gebruiker kan extracties uploaden (afhankelijk van het HIStype waarmee wordt gewerkt) en berichten sturen en ontvangen.

Level C+

Een gebruiker van level C+ heeft dezelfde mogelijkheden als een gebruiker van level C, waarbij de gebruiker van level C+ ook de bedragen van de Zorggroepdeclaraties mag inzien.

Level D

Een gebruiker van level D heeft toegang tot de rapporten, ketenzorgdashboard en ketenzorgdeclaraties (aantallen). De gebruiker kan extracties uploaden (afhankelijk van het HIStype waarmee wordt gewerkt).

Level E

Een gebruiker van level E kan alle ketenzorgacties rondom de patiënt uitvoeren ('Samenwerken'): o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen en consulteren. De gebruiker kan berichten sturen en ontvangen.

 

Of een medewerker in de rapportages en dashboards van VIPLive toegang heeft tot patiëntdata op herkenbaar niveau, dus met NAW-gegevens van de patiënt, hangt af van het feit of u als vanuit Level A (zie bovenstaande rol) de medewerker daartoe rechten hebt verstrekt. De stappen die daarvoor moeten worden gevolgd, worden hieronder nader toegelicht.

Een meer uitgebreide overzicht van de rollen en rechten vindt u onder aan deze pagina.

 

Instellen toegang tot patiëntdata

1. Als u VIPLive hebt opgestart, worden uw naam en praktijkgegevens in de rechter bovenhoek getoond. Als u met de linker muisknop op deze knop klikt, wordt een keuzemenu geopend. Daar kiest u voor ‘Praktijkinstellingen’.

1.png

2. Vervolgens selecteert u het tabblad ‘Medewerker beheer’. U krijgt een overzicht van de medewerkers van uw praktijk die toegang hebben tot VIPLive, met de rol die is toegekend en of zij al dan niet gerechtigd zijn om patiëntdata in te zien. 

 

3. In onderstaand voorbeeld heeft H. Wageningen de rol van Huisarts en is gerechtigd om patiëntdata in te zien:

 

Toekennen rechten ‘inzien patiëntdata’ door gebruiker met Level A

1. Het toekennen van rechten aan medewerker(s) om patiëntdata in te mogen zien, is voorbehouden aan de gebruikers met Level A. U kunt dat doen door bij één of meerdere medewerkers de optie ‘Medewerker heeft toegang tot patiëntdata’ aan te vinken.

2.png

Activeren ‘inzien patiëntdata’ door medewerker

Voordat de medewerker(s) NAW-gegevens van patiënten daadwerkelijk in rapportages en dashboard kunnen inzien, moeten nog een aantal (eenmalige) vervolgstappen worden gezet.

Het is belangrijk dat een medewerker waaraan de huisarts rechten heeft verleend om patiëntdata in te mogen zien zelf een Beveiligde sessie in VIPLive start:

1. De medewerker logt in met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord op viplive.nl
2. Vervolgens klikt de medewerker rechts bovenin het scherm op het slotje 3.png
3. Onderstaand venster verschijnt: 

4.png

4. Door hier nogmaals het wachtwoord in te voeren wordt een beveiligde sessie gestart en wordt het slotje gesloten. 5.png
5. Na het uploaden van de eerstvolgende extractie heeft de medewerker, als een beveiligde sessie van VIPLive wordt opgestart, toegang tot patiëntdata in rapportages en dashboards.

Let op! Uit veiligheidsoverwegingen wordt een beveiligde sessie automatisch beëindigd bij een langere periode van inactiviteit van VIPLive. Het wachtwoord moet dan opnieuw worden ingevoerd om het slotje weer te sluiten en een nieuwe beveiligde sessie te starten;

Let op! Ook zonder beveiligde sessie zijn de rapportages en dashboards te bekijken. De inhoud van rapportages en dashboard is dan hetzelfde, allen ontbreken de NAW-gegevens van de patiënten en worden enkel patiëntnummers weergegeven.

 

 

Uitgebreide rollen en rechten schema

Hieronder staat een verdere uitwerking van elk level en de bijbehorende mogelijkheden in VIPLive. 

 

 

 

Level A

Level B

Level B+

Level C

Level C+

Level D

Level E

Declareren

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Praktijkdeclaraties

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

 

 

Bundeloverzicht

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

 

 

Handmatige facturen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

 

 

Aandacht nodig

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

 

 

Retouren ophalen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

 

 

Apothekersdeclaraties

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

   

Bundeloverzicht

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

   

Controles

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

COV

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

ION

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Per patient

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Financieel

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Activeren

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Journaalposten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Zorggroepdeclaraties

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Bundeloverzicht

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Patiëntaantallen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia    

Samenwerken

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Overzichten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Patient zoeken

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Mijn patiënten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Thuismetingen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Gebeurtenissen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Verwijzingen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Communicatie

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Patiënt-
ervaringsmetingen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Inzicht

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Financieel

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Declaraties

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Declaratiegrafieken

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Boekhouding

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Spiegelen activeren

Vinkje (symbool) - Wikipedia

           

Zorg en populatie

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Rapporten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Ketenzorgdashboard

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Patienten selecteren

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Populatiedashboard

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Datahub

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

         

Praktijknet

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Prikbord

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Sociale kaart

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Actiepunten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Documentbeheer

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Declaraties indienen

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia

       

Extracties uploaden

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Berichten

Vinkje (symbool) - Wikipedia

   

Vinkje (symbool) - Wikipedia

Vinkje (symbool) - Wikipedia

 

Vinkje (symbool) - Wikipedia