VIPLive Support

Overeenkomst ondertekenen via VIPLive

Overeenkomsten kunnen via VIPLive worden aangeboden aan de huisartsenpraktijk om digitaal te worden ondertekend. Gebruikers met de rol ‘Huisarts’ binnen VIPLive kunnen de overeenkomsten ondertekenen. Wanneer er meerdere huisartsen binnen één praktijk werken, hoeft de overeenkomst maar door één huisarts te worden ondertekend. Na ondertekening wordt er getoond welke gebruiker deze heeft ondertekend.

Ondertekenen van een overeenkomst

1. Als u via www.viplive.nl of via uw HIS inlogt op VIPLive, dan krijgt u rechtsboven in beeld een melding als er een overeenkomst ter ondertekening voor u klaar staat.1.jpg

2. Klik in de melding op ‘Klik hier voor de overeenkomst’. De overeenkomsten zijn ook te bereiken door rechts in uw scherm te klikken op uw eigen naam, vervolgens op ‘Praktijkinstellingen’ in het menu en vervolgens links boven op het tabblad ‘Overeenkomsten’.  
2.jpg

3. Onder het tabblad ‘Overeenkomsten’ in praktijkinstellingen vindt u de overeenkomsten die voor u relevant zijn, zoals de 'Calculus verwerkersovereenkomst'.

Overeenkomsten met een blauw icoontje zijn nog niet ondertekend. Overeenkomsten welke reeds zijn ondertekend blijven staan ter inzage en kunt u later downloaden.

4. Na selectie van een overeenkomst met een blauw icoontje, kunt u deze ondertekenen:

- Download de overeenkomst.
- Als u dit heeft gedaan, kunt u ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ aanvinken.
- Een overeenkomst kan ook onderdelen bevatten waarvoor u de overeenkomst wilt ondertekenen. In geval van de Calculus verwerkersovereenkomst kunt u bijvoorbeeld aanvinken waarop de overeenkomst van toepassing is. U moet minimaal één onderdeel aanvinken.
- Vink ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ aan.
- Klik vervolgens op 'Opslaan'. Na opslaan is de ondertekening voltooid.

a.png

 

Lukt het niet om de overeenkomst te tekenen?

Wanneer de Opslaan knop niet verschijnt, kan het zijn dat uw scherm wat te ver ingezoomd staat. Probeer de Ctrl knop in te houden en naar beneden te scrollen of via het menu van de browser uw scherm te verkleinen. Soms helpt het om opnieuw het overeenkomstenbeheer te openen en het nogmaals te proberen.
Indien u een extensie aan heeft staan om direct PDF downloads in te zien, kan het nodig zijn om deze even tijdelijk uit te zetten omdat u dan niet kunt terugkeren naar het scherm om de overeenkomst te tekenen. Als u niet weet hoe dit precies werkt, kunt u ook via een andere browser proberen in te loggen om de overeenkomst te tekenen.


Uitleg over de verwerkingsdoelen
, d.w.z. waarvoor Calculus uw gegevens verwerkt

 • Declaratieproces zelf declareren met behulp van VIPLive
  U gebruikt VIPLive voor het declareren van de verrichtingen en inschrijvingen van uw praktijk en u bestuurt dat declaratieproces zelf
 • Declaratieservice
  U gebruikt VIPLive voor het declareren van de verrichten en inschrijvingen van uw praktijk en houdt het overzicht maar iemand van Calculus voert dat proces voor u uit en rapporteert aan u
 • Declaratieservice Quickscan
  Calculus voert een eenmalige controle uit op uw declaratieproces over een bepaalde periode in het verleden
 • Administratieservice en IB aangifte
  Calculus doet uw administratie, boekhouding, jaarrekening en/of persoonlijke IB aangifte
 • Virtueel KIS; samenwerken in de zorggroep rondom het HIS
  U maakt via uw zorggroep gebruik van het virtuele Keten Informatie Systeem van Calculus dat het proces van declareren, samenwerken en rapporteren ondersteunt dat de zorggroep nodig heeft om aan haar verplichting richting de zorgverzekeraar te voldoen inzake de ketenzorg
 • Declareren voor de zorggroep of GEZ groep of POHGGZ groep
  Calculus voert het declaratieproces voor uw zorggroep uit voor de DBC’s, POH-GGZ of GEZ en heeft daarvoor uw gegevens nodig
 • Inzicht in de praktijk, financiële en zorgmanagementrapporten en benchmarking t.b.v de verantwoordelijke
  Deze optie in VIPLive biedt u de mogelijkheid om diverse rapportages te gebruiken in uw dagelijkse zorg (bv oproeplijsten, controle lijsten detailpopulaties en praktijkorganisatie (bv declaratierapportages, NPA rapportages). Gegevens uit uw HIS en/of declaratieproces en boekhouding worden hierbij vertaald naar rapportages. De optie inzicht is gekoppeld aan het declaratieproces en het virtuele KIS maar voor de duidelijkheid specificeren we dit als apart doel
 • Inzage in Parnassia Groep portaal
  U kunt via de patiëntenkaart inzicht krijgen in de status van de patiënt bij Parnassia Groep, een verwijzing doen, E-Health aanvragen. Hiervoor worden de gegevens van de betreffende patiënt verwerkt.
 • Data doorlevering aan onderzoeksinstituten
  U levert uw data door aan een universiteit ten behoeve van academisch onderzoek. Met hen heeft u een overeenkomst gesloten waarbij wij uw gegevens namens u aan hen doorsturen. U kunt controleren of u dit doet door op uw naam in het portaal te klikken en dan op onderzoeksdata te klikken. Als daar een universiteit staat, heeft u zich daarvoor aangemeld.
 • SBOH AIOS dashboard
  U heeft een huisarts in opleiding en u maakt gebruik van het dashboard onder inzicht om de voortgang van de opleiding te kunnen bespreken.  Deze optie wordt u geboden door de SBOH maar uw gegevens worden verwerkt.
 • Afstemmen van zorg rondom een patiënt met andere zorgverleners, mantelzorgers en de patiënt zelf
  U maakt gebruik van de patientkaart en/of de app om te kunnen communiceren met en over een patiënt. Hiervoor worden op dat moment persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt vaak in combinatie met het virtuele KIS gebruikt maar voor de duidelijkheid hebben we hem hier apart als doel opgenomen.

Bijgewerkt