VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg Ouderenzorg 2023

Eline van der Velden
Eline van der Velden
  • Bijgewerkt

 

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR, ASTMA en Ouderenzorg. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren Ouderenzorg. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

Ouderenzorg Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memo code

Omschrijving

3015

OZHB AZ

 

3832

OZKZ AZ

 

3882

IZP AZ

 

3982

DMDO AZ

 

4021

MBO AZ

 

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

Ouderenzorg ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

A05

 

A20

 

L95/L95.02

 

P20

 

P70

 

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

Ouderenzorg Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1 Populatie Zorggroep  

2

Populatie 75+ zorggroep

 

Teller

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar

 

Noemer

Teller indicator 1

 

3

Aantal 75+ bij wie advance care planning (ACP) heeft plaatsgevonden

 

Teller

Aantal pt.ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve A20 registratie

A20

Noemer

Teller indicator 2

 

4

Aantal 75+ en kwetsbaar

 

Teller

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve A05 registratie

A05

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Aantal 75+ en geheugenproblemen

 

Teller

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve P20 registratie

P20

Noemer

Teller indicator 2

 

6 Aantal 75+ en dementie  
Teller Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve P70 registratie

P70

Noemer Teller indicator 2  
7 Aantal 75+ osteoporose  
Teller

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve L95/L95.02 registratie

L95.00 of L95.02 

Noemer Teller indicator 2  
8 Aantal 75+ en kwetsbaar en opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen  
Teller Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve A05 registratie en hoofdbehandelaar 'huisarts' en deelname ketenzorg 'ja'  A05,
3015, OZHB AZ=48,
3832, OZKZ AZ=1
Noemer Teller indicator 2  

9

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met individueel zorgplan (IZP)

 

Teller

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve A05 registratie en hoofdbehandelaar 'huisarts' en deelname ketenzorg 'ja' heel jaar in zorg

A05 >=12 mnd,
3015, OZHB AZ=48 >=12 mnd,
3832, OZKZ AZ=1 >=12 mnd

3882, IZP AZ <12 mnd

Noemer

Aantal pt. ouder of gelijk aan 75 jaar en actieve A05 registratie en hoofdbehandelaar 'huisarts' en deelname ketenzorg 'ja' heel jaar in zorg

A05 >=12 mnd,
3015, OZHB AZ=48 >=12 mnd

3832, OZKZ AZ=1 >=12 mnd

10

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen dat besproken is in MDO in de afgelopen 2 jaar

 

Teller

Aantal pt. waarbij MDO is geregistreerd afgelopen 2 jaar

3982, DMDO AZ <24 mnd

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

11

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen bij wie advance care planning heeft plaatsgevonden

 

Teller

Aantal pt. met actieve A20 registratie

A20

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

12

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met medicatiereview in de afgelopen 2 jaar

 

Teller

Aantal pt. waarbij Medicatiereview is geregistreerd afgelopen 2 jaar

4021, MBO AZ <24 mnd

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma