VIPLive Support

Overgang van oude naar nieuwe inbox

Deze handleiding geeft een korte weergave van het proces rondom de overgang, het geven van feedback en een korte uitleg over de veranderingen. Meer uitleg over de werking van de nieuwe inbox leest u op:

TIP! Bekijk ook onze opleidingsvideo mbt deze overgang: Opleidingsvideo 

Waarom een nieuwe inbox in VIPLive?

Inbox in VIPLive wordt gebruikt voor het sturen van consultaties, het voeren van gesprekken en het beantwoorden van e-consults. Inbox volstaat niet meer om meerdere redenen: 

 • Het is initiëel niet opgezet om in te zetten op zo’n grote schaal. Het past daarom niet bij het huidige gebruik en bij nieuwe use cases die zijn ontstaan. 
 • Het is gebaseerd op oude technieken waardoor het voor Topicus slecht onderhoudbaar is 
 • Wanneer fouten ontstaan bij gesprekken/consultaties/e-consults zijn deze slecht te identificeren en op te lossen Door bovenstaande redenen ervaren zorgverleners veel problemen in het gebruik van de berichten inbox.
 •  Inbox beveiliging vraagt nu meerdere malen wachtwoord in te voeren, dat is niet meer nodig bij nieuwe inbox (alleen in sommige gevallen bij ophalen medische gegevens)

Overgang van oud naar nieuw

We kunnen geen berichten en consultaties overzetten van de oude naar nieuwe inbox. Dit betekent dat we in een aantal fases volledig over gaan naar de nieuwe inbox:

 • Fase 1: de nieuwe en oude inbox bestaan naast elkaar, alle nieuwe consultaties en berichten komen in de nieuwe inbox. Het is van belangrijk om vanuit de oude inbox zoveel mogelijk gesprekken/consultaties te sluiten/archiveren/terugkoppelen.
 • Fase 2: de nieuwe en oude inbox bestaan naast elkaar, maar de oude inbox wordt op alleen lezend gezet. Het is niet meer mogelijk te reageren op berichten/consultaties. Het is nog wel mogelijk om terug te koppelen naar uw bronsysteem. (NB: deze fase zal in eerste instantie in de pilot nog niet worden ingezet).
 • Fase 3: de oude inbox wordt permanent verwijderd (NB: deze fase zal in eerste instantie nog niet worden ingezet).

Wat verwachten we van u?

Vanaf het moment dat de nieuwe inbox aangaat, zullen alle nieuwe gesprekken en consultaties automatisch via deze inbox binnenkomen. Het is niet mogelijk om berichten en consultaties over te zetten naar de nieuwe inbox, en de oude inbox is eindig (dit hangt ook samen met beveiligingszaken). De consequentie is dat de oude inbox over een tijd zal ophouden met bestaan (na meerdere aankondigingen). We verwachten dus een aantal zaken van u:

 • U rondt consultaties in de oude inbox af binnen fase 1.

 • U sluit gesprekken in de oude inbox en start deze eventueel opnieuw op in de nieuwe inbox tenminste in fase 1. In fase 2 kunt u niet meer reageren en zult u daarmee verplicht een nieuwe gesprek moeten starten.

 • U koppelt consultaties en (delen van) berichten in de oude inbox terug (mocht u dit al doen, dan kunt u dit overslaan) ter voorbereiding op fase 3.

 • U kunt er voor kiezen om consultaties / berichten te verwijderen na terugkoppelen zodat u voor uzelf duidelijk hebt welke gegevens teruggekoppeld en gearchiveerd zijn in uw eigen bronsysteem.
 • Uitzondering: gesprekken met niet HCDO zorgverleners blijven in de oude inbox staan.

Hoe gaat het er uitzien voor de huisarts?

Hieronder leest u wat er voor u veranderd ten opzichte van de oude inbox:

 • De processen in VIPLive (consulteren, gesprekken en e-consults) blijven grotendeels ongewijzigd: functionaliteiten die je nu gebruikt, kun je straks nog steeds gebruiken
 • De berichten inbox heeft een nieuw design gekregen. Sommige knoppen zijn verplaatst om het proces gebruiksvriendelijker te maken.
 • Mogelijkheid tot het maken van gezamenlijke inbox
 • Tijdens het starten van een consultatie kunt u direct collega's toevoegen om ervoor te zorgen dat uw consultatie bij afwezigheid makkelijk overgenomen kunnen worden.

Hoe gaat het er uitzien voor de specialist?

De specialist heeft twee opties, consultatie overzicht of een inbox:

 • De processen in VIPLive (consulteren, gesprekken en e-consults) blijven grotendeels ongewijzigd: functionaliteiten die je nu gebruikt, kun je straks nog steeds gebruiken
 • Toevoeging mogelijkheid om te switchen tussen consultaties overzicht (1e plaatje) en inbox view (3e plaatje)
 • De berichteninbox heeft een nieuw design gekregen. Sommige knoppen zijn verplaatst om het proces gebruiksvriendelijker te maken.
 • Mogelijkheid tot het maken van gezamenlijke inbox

Bijgewerkt