VIPLive Support

Metingen ACQ

Dian Lenderink
Dian Lenderink
  • Bijgewerkt
NHG-ACQ1RQ

hoe vaak wakker door astma (ACQ1)

NHG-ACQ2RQ
ernst astmaklachten bij ontwaken (ACQ2)
NHG-ACQ3RQ
beperkt in activiteiten door astma(ACQ3)
NHG-ACQ4RQ
kortademig gevoeld door astma (ACQ4)
NHG-ACQ5RQ
hoe vaak piepende ademhaling (ACQ5)
NHG-ACQ6RQ
hoeveel puffs/inhalaties gebruikt (ACQ6)
NHG-ACQKRQ
score ACQ6 astma control quest 6 vragen